Tudományos osztályok

Köszöntő
Tisztelt olvasó,
Kedves doktoranduszok, doktorjelöltek!

A Doktoranduszok Országos Szövetségének 17 tudományos osztálya kezdte meg működését az elmúlt egy évben, további osztályok alakulása pedig folyamatban van. A pillanatnyi adatok szerint a 26 tudományágat megjelenítő 17 tudományos osztály alkotta rendszer több mint 100 doktori iskolából érkező mintegy 400 főt foglal magába. Elmondható, hogy a DOSZ rendelkezik egy maga nemében egyedülálló, többszáz tagot magába foglaló, komoly szellemi tőkét jelentő, saját tudományos hálózattal és közösséggel. A tudományos osztályok megszervezése alapjaiban változtatta meg a DOSZ arculatát.

Tudományos osztályok létrehozására nem valamilyen jó értelemben vett hamvasi elitista gondolat, csupán egy egyszerű felismerés vezetett: amennyiben a DOSZ mint a tudományos közélet leendő tagjainak érdekképviseleti szerve az akadémiai közegben reputációval rendelkező szervezet akar lenni, az érdekvédelmi, kvázipolitikai szerep mellett meg kell mutatnia, hogy maga is rendelkezik tudományos potenciállal. A tudományos osztályok rendszere éppen arra nyújt semmihez nem hasonlítható lehetőséget, hogy tudományos pályájuk legelején álló fiatalok a leendő élethivatásukhoz illő kettős elvárásra felkészülhessenek: a jövendő magyar tudósai az elmélyült személyes kutatómunka mellett érezzenek személyes felelősséget tudományuk kibontakoztatására tudományszervezési és tudománypolitikai feladatok tudatos felvállalásán keresztül is. Örömteli, hogy az egyesületként működő szervezet által fájdalmas módon elhanyagolt tudományszervezési feladatoknak a köztestületté váló DOSz immár kiemelkedő jelentőséget tulajdonít, s új formában működő DOSz számára prioritás a tudományos osztályok rendszerének felállítása és megszilárdítása.