Nyelvtudományi Osztály

POST21 - Poszterkonferencia / Poster conference

A Doktoranduszok Országos Szövetsége Nyelvtudományi Osztálya POST21 címmel online poszterkiállítást hirdet 2021 őszére. A poszterkiállításra várjuk mindazokat a nyelvtudományi területen tanulmányokat folytató doktoranduszokat, doktorjelölteket, akik kutatási eredményeiket poszter formájában szeretnék megmutatni.

A poszterkiállítással elsődleges megjelenési felületet szeretnénk biztosítani a nyelvtudomány területén tevékenykedő doktoranduszoknak, emellett pedig nem titkolt célunk a poszter műfajának népszerűsítése, illetve a 21. századi nyelvtudomány témáinak és eredményeinek bemutatása a széles közönségnek.

A poszter a kutatási eredményeket röviden, jól áttekinthetően bemutató vizuális műfaj. Az online poszterkiállításon a résztvevőkkel szintén lehetséges a kapcsolatfelvétel.

Poszterkiállításunkra várjuk azokat,

 • akik egy kisebb kutatásukat vagy több éves, akár az egész disszertációt felölő munkájukat kívánják bemutatni,
 • a nyelvtudományi vagy ahhoz szorosan kapcsolódó területen végeznek kutatásokat,
 • kutatásukat, eredményeiket lényegretörően, szakmai igényességgel, de a szélesebb publikum számára is érthető módon tudják bemutatni,
 • eredményeiket szívesen megosztanák a széles nyilvánossággal és részt vennének a nyelvtudomány területének népszerűsítésében.

Mivel célunk az, hogy olyanok is kipróbálják a műfajt, akik eddig nem tették, a poszterek elkészítéséhez szakmai felkészítést, illetve technikai segítséget is nyújtunk.

A bírálóbizottság által arra érdemesnek tartott posztereket online formában állítjuk ki. Az online poszterkiállításhoz kísérőprogramok fognak kapcsolódni. A poszterkiállítás olyanokhoz is eljuthat, akik a kiállítottak kutatásairól egy adott konferencián esetleg nem hallottak volna, így lehetőséget adva a szakmai kapcsolatok felvételére.

A legjobbnak ítélt poszterek készítői jutalomban részesülnek.

A poszterek benyújtásának határideje: 2021. szeptember 15.

A posztereket egy online felületre kérjük feltölteni, és ennek elérését megosztani e-mailben az nyto@dosz.hu címmel. Az e-mailben kérjük egy 100 szavas, az előadó nevét és doktori iskoláját tartalmazó absztrakt csatolását is.

A poszter paraméterei a következők legyenek:

 • A0-s álló,
 • legalább 2348 pixel x 3370 pixel felbontás,
 • png és pdf formátum,
 • tartalmazza a készítő nevét, intézményét, doktori iskoláját, a kutatás címét,
 • a poszter nyelve angol vagy magyar legyen, de részleteiben tartalmazhat más nyelvet is.

A konzultációval vagy további kérdésekkel kapcsolatban várjuk megkeresését az nyto@dosz.hu e-mail címen.

POSZTERPÁLYÁZAT


ENGLISH:

The Department of Linguistics at the The Association of Hungarian PhD and DLA Candidates is announcing a call for an online poster exhibition entitled POST21 for 2021 Autumn. We encourage all doctoral students and doctoral candidates of linguistics to apply and present their research results in the form of a poster.

The poster exhibition could serve as a showroom for doctoral students of linguistics. Our aim is to promote the genre of poster presentation and share the main issues and results of 21st century linguistics with the general public.

A poster is a visual genre which presents research results briefly and clearly. Exhibitors can be approached directly at the online poster exhibition.

You should certainly apply if:

 • you would like to present a trial research or a complete dissertation
 • you have ongoing research in linguistics or a closely related field,
 • you are able and willing to present your research and results in a concise, professional manner but also in a way that is understandable to the general public
 • you would like to share your results and participate in promoting the field of linguistics

We organize a workshop and even provide technical assistance for making posters, as we would like everyone to try themselves out in this genre even if they are not yet familiar with it.

A professional jury will evaluate the posters and an online exhibition will showcase the chosen ones while featuring other programs as well. The poster exhibition is a great professional networking opportunity as it reaches many people who would not necessarily come across these researches otherwise.

Owners of the best posters will be rewarded.

Poster submission deadline: 15 September 2021

Please upload your poster to an online interface and grant us access to nyto@dosz.hu. Please send us an email about your submission, along with an abstract of 100 words in which you include your name and Doctoral School too.

The parameters of the poster should be as follows:

 • A0 vertical,
 • resolution of at least 2348 pixels x 3370 pixels,
 • png and pdf format,
 • listing the creator’s name, institution, doctoral school and research title
 • the body of the poster is in English or Hungarian but subtexts may include languages

With further questions or consultation please write us to nyto@dosz.hu.

APPLICATION

 

Jelentkezési határidő:
2021. szeptember 15. szerda 23:59

Rendezvény időpontja:
2021. szeptember 15. szerda 00:00
2021. december 16. csütörtök 23:59