Konferenciafelhívás KlasszIK III.: Kezdés és Újrakezdés a XIX. századi magyar irodalomban

A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Irodalomtudományi Doktori Iskolája felhívja minden graduális, MA-s és posztgraduális képzésben résztvevő, klasszikus magyar irodalommal
foglalkozó hallgató figyelmét, hogy 2021. márciusában online konferenciát szervez.


A konferencia témája Kezdés és újrakezdés a 19. századi magyar irodalomban. A jelentkezőktől 20 perces előadásokat várunk. Ezeket szekciókba rendezzük, amelyeket rövid
vita követ majd. Az alábbiakban néhány témajavaslatot és megközelítési lehetőséget szeretnénk ajánlani:

  • A nemzet életében történő sorsfordító történelmi események utáni kezdés, újrakezdés megjelenése az irodalomban
  • Az egyes szerzők egyéni életében bekövetkező kezdések és/vagy újrakezdések
  • Új műfajok kezdete, újrakezdése és/vagy újbóli népszerűvé válás
  • Folyóiratok indulása, új főszerkesztők és szerkesztőségek, sajtótörténeti újítások és változások
  • Irodalmi intézmények indulása és/vagy újraindulása
  • Irodalmi kultuszok kezdete
  • Irodalmi társaságok szerveződése és/vagy újraszerveződése
  • A kéziratosság, a levelezés szerepe vagy kéziratok felfedezése
  • Az irodalom mint polgári megélhetési forma kezdete a korszakban
  • Irodalmi évfordulók a korszakban

Jelentkezési határidő:

2020. december 31-ig várjuk a jelentkezéseket a klasszikkonferencia3@gmail.com e-mail címre. Kérjük, a jelentkezéshez csatoljatok egy maximum 1500 karakternyi absztraktot a
választott témából, továbbá a következő adatokat: név; intézmény, szak, évfolyam; a tervezett előadás címe.

A konferenciát előreláthatólag 2021 március második felében tervezzük lebonyolítani. A jelenlegi járványügyi helyzetre való tekintettel egyelőre hibrid formában. Ez azt jelenti, hogy
az előadók személyesen vagy online formában vehetnek részt a konferencián, és a hallgatóság online-közvetítéssel kapcsolódhat be a vitába. A konferencia pontos időpontjáról később fogunk értesíteni mindenkit, a jelentkezőket pedig külön e-mailben értesítjük.

Nagy örömmel várjuk a jelentkezéseket,

Üdvözlettel,
A szervezők: Farkas Nikolett, Kuzma Gréta, Vámos Violetta