Hadtudományi Osztály

Bemutatkozás

A Hadtudományi Doktori Iskola 3. éves hallgatójaként célom, hogy a hadtudományok iránt érdeklődő doktoranduszok számára lehetőséget biztosítsunk egy aktív közösségben való részvételre. Úgy gondolom, hogy a tudományos és szakmai fejlődéshez lényegesen hozzájárul annak a lehetősége, hogy a Hadtudományi Osztály keretében tagjaink megoszthatják tapasztalataikat, eredményeiket és ötleteiket egymással. 
A Hadtudományi Osztály 2013. június 11-én tartotta meg alakuló ülését a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Zrínyi termében. Az eseményt számos professzor, akadémikus tisztelte meg a jelenlétével.
15 fővel kezdtük meg a munkát, létszámunk pedig azóta is folyamatosan nő. Az Osztály jelenleg 63 főt számláló tagsága 8 egyetem 12 doktori iskolájából érkező doktoranduszokból áll.
Célunk, hogy összefogjuk a hadtudományok valamennyi ága iránt érdeklődő doktoranduszokat, segítve munkájukat, megkönnyítve az egymással való kommunikációt, és megjelenési lehetőségeket biztosítsunk számukra. Alakuló ülésünkön ünnepélyes keretek között együttműködési megállapodást kötöttünk a Magyar Hadtudományi Társasággal (MHTT) és a Magyar Tudományos Akadémia Hadtudományi Bizottságával. Egy mentorrendszer kidolgozásával segítjük tagjainkat, akik a végzés után egy-egy professzor segítségével készülhetnek a Tudományos Akadémia köztestületi tagságára.
Tevékenységünk része a PhD hallgatók publikációs lehetőségét biztosító konferenciák és más rendezvények szervezése.  Az első ilyen a DOSz Közigazgatás-tudományi Osztályával, a Rendészeti Doktoranduszok Országos Egyesületével, valamint az NKE Doktorandusz Önkormányzatával együttműködve megrendezett „A haza szolgálatában” c. konferencia volt 2013. október 25-én a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen, amelyet azóta is nagy érdeklődés mellet évente megszervezünk.
Az általunk szervezett „Hadtudomány és a XXI. század” című konferencia különlegessége abban állt, hogy az előadók bemutatott kutatási eredményeire hallgatói opponensek is reagálhattak. Összesen 33 hallgató vállalkozott a feladatra, akiknek szintén hasznos volt megtapasztalni, milyen is a másik oldalon állni. A részt vevő oktatók is nagyon aktívan, segítő szándékkal bírálták az előadókat. A doktoranduszok így egy kis ízelítőt kaphattak a védés hangulatából és ötleteket a hozzászólásokból. A rendezvényről az osztály gondozásában egy tanulmánykötet is kiadásra került. Továbbá a tanév végén megrendeztük az "innováció a védelmi szférában" c. workshopot.
Mindemellett aktívan részt veszünk a Doktoranduszok Országos Szövetsége által rendezett eseményeken is.
A rendezvényekkel párhuzamosan figyelemmel kísérjük az új PhD hallgatók jelentkezését. Az új tanév új doktoranduszokat is jelent, akikkel reményeink szerint tagságunk is bővülni fog. Számukra szeretnénk hasznos programokat szervezni, bemutatni az osztálytagság előnyeit, a tudományos osztályok működését. Remélem, hamarosan Önt is üdvözölhetjük Osztályunk valamelyik rendezvényén!

 

Tisztségviselők:
 
Alelnök:
Szabó Mátyás, Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Közigazgatás-tudományi Doktori Iskola,
 

Kommunikációs referens:
Deák Veronika, Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Katonai Műszaki Doktori Iskola,
 
Gazdasági referens:
Felegyi Júlia Zsuzsanna, Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Hadtudományi Doktori Iskola,
 
Tudományos referens:
Beláz Annamária, Óbudai Egyetem, Biztonságtudományi Doktori Iskola,
belaz.annamaria@phd.uni-obuda.hu

Nemzetközi referens:
Ondrék József, Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Hadtudományi Doktori Iskola,
 

Tagfelvétel:
Az osztályba a tisztségviselőktől igényelhető vagy az oldalról letölthető jelentkezési lap kitöltésével és aláírásával lehet jelentkezni, melyet az elnöknek vagy a titkárnak kell eljuttatni. A tagfelvételről mindig a soron következő osztályülés dönt. A felvettek az ülés után azonnal az osztály teljes jogú tagjaivá válnak, és felkerülnek az osztály levelezőlistájára.

További elérhetőség:
Az osztály Facebook-oldala, melyen az aktuális eseményekről, konferenciákról lehet tudomást szerezni! 

 

A jelentkezési lap ITT tölthető le.

Kapcsolat

Kovács Petra
elnök

Intézmény:
NKE

Kutatási téma:
Lengyel pilóták az angliai csatában

Elérhetőség:

kovpet1991@gmail.com