Biológiai és Kémiai Tudományok Osztálya

Bemutatkozás

A Biológiai és Kémiai Tudományok Osztálya 2013. október 17-én alakult meg a DOSZ egyik legifjabb tudományos osztályaként. 
Az osztály hét fiatal hallgatóval alakult meg, majd a létszám folyamatosan bővült. A legnagyobb létszámban Szegedi Tudományegyetem hallgatói képviselik tudományterületüket, de a Szent István Egyetemről, a Pannon Egyetemről és a Babeș-Bolyai Tudományegyetemről is csatlakoztak hallgatók osztályunk tagjaihoz. Az osztálytagok főleg a Biológia Doktori Iskolákból és a Környezettudományi Doktori Iskolákból kerülnek ki, de képviseltetik magukat a Kémiai Doktori Iskola és Vegyészmérnöki Doktori Iskola doktoranduszai is.
A Biológiai és Kémiai Tudományok Osztályának egyik fő célja, hogy a két nagy tudományterület között megteremtse a szakmai kapcsolatok kiépítésének lehetőségét közös programok szervezése révén, továbbá hogy  elősegítse a fontosabb hazai biológiai és kémiai, illetve környezettudományi szakmai szervezetekkel történő kommunikációt és együttműködést. 
A doktoranduszok és az akadémiai intézetekben dolgozó fiatal kutatók számára kiemelkedően fontos, hogy kutatásaikat és eredményeiket nemzetközi szinten is bemutathassák, közös témákon és projekteken keresztül hasznos, személyes kapcsolatokat alapozhassanak meg. Ennek érdekében a 2014-es évben az Osztály megrendezte első éves nagy konferenciáját I. Innováció a természettudományban – Doktorandusz Konferencia címmel, amelyen 130 hallgató és 20 kísérő személy vett részt. A konferenciának a Szegedi Tudományegyetem és az MTA Szegedi Területi Bizottsága adott helyet, fővédnökei pedig Szabó Gábor rektor úr mellett Botka László Szeged polgármestere és Csiszár Imre a DOSZ elnöke volt. A konferencia megszervezése lehetőséget adott az Osztály számára, hogy kétoldalú, szakmai együttműködést alakítson ki olyan tudományterületekért felelős szakmai és területi szervezetekkel, mint a Magyar Kémikusok Egyesülete vagy az MTA Szegedi Területi Bizottsága.
Célunk a doktoranduszok körében elősegíteni az ilyen irányú szerveződések létrehozását, másrészt a nagy beruházási igényű kutatásokban fontos, hogy megteremtsük a lehetőséget más intézetek infrastruktúrájának megismerését, vagy akár használatát is. Támogatni szándékozunk minden olyan kezdeményezést, amely ezen eszközök, kutatások megismerését – például tanulmányutak szervezését  – jelenti. Lehetőséget kívánunk teremteni a doktoranduszok számára, hogy megismerjék más intézetek tevékenységét – éves intézeti nyílt napok szervezésével –, akár későbbi posztdoktori álláslehetőségek bemutatása okán is. 
Rendezvényeinken keresztül igyekszünk nem csupán az együttműködési kapcsolatok kialakításának lehetőségét szolgálni, de a munkaerőpiacon való elhelyezkedési lehetőségek, életpályamodellek bemutatását is megcélozni.
 
 
A 2018 augusztusáig az NTP pályázatok keretein belül számos osztályrendezvényt sikerült megvalósítanunk, melyen szép számmal jelentek meg osztálytagok és érdeklődő doktorandusz hallgatók egyaránt. Ezek célja főként a doktoranduszok szakmai és kommunikációs készségeiknek fejlesztése, és hazai kiemelkedő kutatóközpontok, létesítmények megismerése volt.
Egyik ilyen rendezvényünk a GDPR (General Data Protection Regulation) workshop volt, melyen a résztvevők megismerhették ezen rendelet PhD hallgatókat is érintő szabályait, tájékoztatást kaptak a munkájuk során kiemelten fontos biztonságos adatkezelés módjairól.  A meghívott előadó külön figyelmet fordított előadásában arra, hogy hogyan lehet és érdemes a kutatási eredményeinket tárolni, továbbítani, mi az elfogadott módja a hallgatói érdemjegyeket publikálásának, milyen adatvédelmi titkosítási eljárások léteznek, melyek használatával személyes és kutatási adatainkat megvédhetjük.
Következő rendezvényünk célja a doktorandusz hallgatók közösségépítése, nézetformálása volt, melyhez Philip Zimbardo 1971-es kísérletét feldolgozó film, A standfordi börtönkísérlet 2015-ös változatára esett a választás. A film több, kutatói szempontból érdekes és fontos kérdést is felvet az emberi viselkedés befolyásolhatóságával, változásával kapcsolatban és arról, hogyan formálja át személyiségünket, érzelmi világunkat a körülöttünk kialakított légkör, környezet. A beszélgetés tematikus pontok köré szerveződött, melyet Dombi Edina pszichológus vezetett. A megjelent hallgatóknak lehetőségük volt a film pszichológiai vonatkozásairól a meghívott szakértővel elbeszélgetni, kielemezni azokat.
 
A doktoranduszok számára megrendezett kommunikációs tréning fő célja az volt, hogy megismerhessük saját kommunikációs típusunkat, fejleszthessük kommunikációs készségeinket és megoldást kínáljon az életben felmerülő kommunikációs problémák megoldására. Ezen tréning nem csak a magánéletben, de a munkahelyen is fontos segítséget nyújt, hiszen olykor a félreértéseket csupán az emberek kommunikációs stílusának, típusának eltéréséből adódó különbségek okozzák. A tréning során kommunikációs gyakorlatok végeztek a résztvevők a meghívott trainer segítségével, megismerkedhettek a különböző kommunikációs formákkal és azok legfontosabb jellemzőivel. 
Végül, de nem utolsó sorban a már hagyománnyá vált szakmai tanulmányi út került megrendezésre az osztály 8 tagjával. A rendezvény elsődleges célja, hogy a részt vevők szakmai kapcsolatépítés és ismeretszerzés céljából olyan magyarországi ipari cégeknél, kutatóközpontoknál tegyenek látogatást, mely szakmai tekintetben kiemelkedőek hazánkban, illetve karrierépítési és kooperációs lehetőséget kínál a doktoranduszok számára. Választásunk két intézményre esett, melyek a Corax Bioner Biotechnológia Zrt és a Gödöllőn működő NAIK Mezőgazdasági Biotechnológiai Kutatóközpontja volt. A Corax Bioner cég budaörsi telephelyén tettünk látogatást, ám a cég rendelkezik szegedi és hódmezővásárhelyi teleppel is, munkahelyet teremtve az egyetemen végzett szakemberek számára. A NAIK gödöllői intézetének fő profilja, hogy mezőgazdasági biotechnológiával foglalkoznak, mely miatt hazánkban egyedülállónak mondható, számos olyan kutatást végeznek, melyek évente hatalmas terménykiesést eredményező mezőgazdasági problémákra igyekszik megoldást találni. Mindkét úti cél számos hasznos információval és szakmai szempontból is fontos újdonsággal bírt a résztvevők számára. A korábbi évekhez hasonlóan ismét egy szakmailag hasznos, az osztály profiljába illő, színes programot sikerült összeállítanunk.
Az osztály keretein belül megrendezett rendezvényekről összességében elmondhatjuk, hogy a doktoranduszok fejlődését szolgáló, érdekes programokat sikerült összeállítani, melyet a hallgatók részéről nagy érdeklődés övezett és szép számmal vettek részt a programokon. A visszajelzések alapján mindegyik rendezvény elérte célját, mely az osztály sikeres működését igazolja.
 

Kapcsolat

Hódi Barbara
- titulus -

Intézmény:
Szegedi Tudományegyetem, Biológia Doktori Iskola

Kutatási téma:
Psba gének expressziójának szabályozása cianobaktériumokban

Elérhetőség:

h.barby93@hotmail.com