Bemutatkozás

DOSZ Alumni Osztály

A Doktoranduszok Országos Szövetsége Alumni Osztály célja, hogy összefogja a tudományos fokozatot szerzett kutatókat, szakembereket és továbbörökítse a DOSZ-ban kialakult szakmai és baráti kapcsolatokat. Az Alumni Osztály kapcsolatot tart a doktori fokozatot szerzett személyekkel a doktori képzés minőségének fejlesztése, a DOSZ és a tudományos osztályok működésének elősegítése érdekében.

Az Alumni Osztály egy tudományos-szakmai közösség, amely segíti a kapcsolattartást és az együtt gondolkodást a különböző tudományterületeken kutató és oktató tagokkal, valamint azokkal a tudományos fokozattal rendelkező szakemberekkel, akik az üzleti életben találták meg számításaikat.

Osztályunk egyfelől motivációt nyújthat a jelenleg PhD/DLA fokozatuk megszerzésén fáradozó doktoranduszoknak, másfelől az Alumni közösség tagjainak networking rendszere egy szakmailag meghatározó közösség lehet, amely a tagoknak úgy az akadémiai, mint az üzleti kapcsolati hálóját erősítheti.

Az Alumni Osztály működésének lényege:

  • kapcsolatot tart a már fokozatot szerzett, de a doktori képzés ügye mellett továbbra is elkötelezett korábbi doktoranduszokkal, kapcsolati tőkét biztosítva az osztály tagjai számára
  • tevékenységével segíti a tudományos osztályok működését,
  • elősegíti a doktori fokozatot szerzett korábbi osztálytagok tudományos és oktatói munkásságának nyomon követését, ezzel együtt összefogja a jó példaként elöljáró, végzett doktoranduszokat, amellyel inspirálja a képzésben jelenleg résztvevőket;
  • segíti a különböző tudományterületek és üzleti szektorok közti kommunikációt és tudástranszfert.

Az Alumni Osztály további fókusza, hogy megőrizze tagjainak kötődését a DOSZ szervezetéhez.

Az Alumni Osztály munkanyelve magyar. 
A DOSZ Ambassadorok és külföldi doktoranduszok elérése (csatlakozása) érdekében a Alumni Osztály angol nyelven is közzétesz tartalmakat. 

Jelentkezz a DOSZ Alumni Osztályába! 

A DOSZ Alapszabályának értelmében az Alumni Osztály tagja lehet bármely doktori fokozatot szerzett személy.

  1. Jelentkezz be profilodba a www.dosz.hu oldalon!
  2. A "Profilom" menüpontban ellenőrizd a "Személyes adatok" fület (lehetőség szerint minden infó friss adatokkal kitöltve)
  3. A "Betöltött Pozíciók" fülön a nagy kék "Jelentkezés tudományos osztályba" gombra kattintás után a legördülő menüből ki kell választani a megfelelő tudományos osztályt (Alumni Osztály), majd a jelentkezés gombra kattintva fejezhető be a művelet. 
  4. Ezt követően küldd el a jelentkezési lapot kitöltve az alumni@dosz.hu e-mail címre, hogy a megadott adatokkal bekerülj az Alumni adatbázisba. 

Várunk szeretettel a DOSZ Alumni Osztályában!