Trianon Doktorandusz Konferenciasorozat – 3. állomás: Budapest

A Doktoranduszok Országos Szövetsége (DOSZ) örömmel értesíti a doktoranduszokat, doktorjelölteket, fiatal kutatókat, mesterszakos hallgatókat, hogy 2022. december 2-3.  között a Budapesti Corvinus Egyetemmel együttműködésben megrendezi a Trianon-Doktorandusz Konferenciasorozat elnevezésű multidiszciplináris, tudományos konferenciáját.

A DOSZ a 2022. évi Trianon-Doktorandusz Konferenciasorozatot a korábbi évek doktorandusz rendezvényeinek megfelelően, magyar, illetve angol munkanyelvű rendezvényként hirdeti meg. A kutatási eredmények bemutatására tudományos előadás formájában nyílik lehetőség.

A Trianon-Doktorandusz Konferenciasorozat egyes rendezvényeire azon doktoranduszok, fiatal kutatók és mesterszakos hallgatók jelentkezését várjuk, akik a trianoni békeszerződés hatásait (pl. gazdasági, biztonság- és katonapolitikai, diplomáciai, politikai, kulturális, társadalmi, egészségügyi, demográfiai, geopolitikai) vizsgálják a saját tudományterületükön belül avagy párhuzamot tudnak vonni a saját kutatási témájukban született eredményeik és a trianoni békeszerződés már ismert vagy új aspektusai között.

Regisztráció

A konferencián történő részvétel előzetes regisztrációhoz kötött. A regisztrációs felület elérhető a DOSZ honlapján (https://dosz.hu/url_trianon_budapest/). A regisztráció során a könnyebb kommunikáció érdekében a jelentkezőknek meg kell adniuk az elérhetőségi adataikat. A megadott adatok kezelése az adatvédelmi szabályzat szerint történik. A regisztráció első körben egy minimum 1800, maximum 3600 karakter terjedelmű absztrakt benyújtásával válik érvényessé. Az absztrakt a jelentkező tudományos munkájának kivonata, amelyben a kutatás hátterének bemutatása, a tudományos kutatás célja, kérdésfelvetése, majd az eddig elért eredmények és a további lehetőségek kerülnek röviden összefoglalásra, hivatkozások nélkül, a tudományos írás formai és tartalmi követelményeinek megfelelve. A témát körülíró öt kulcsszó megadása is kötelező. Az absztrakt feltöltése csak a regisztrációs felületen keresztül lehetséges. E-mailben és egyéb kommunikációs csatornán a szervezőknek nem áll módjukban kezelni a jelentkezéseket.

A jelentkezés és absztraktok leadási határideje: 2022. október 28. november 02. 23:59

A szervezők minden absztraktot lektorálási folyamatnak vetnek alá, amelyért a DOSZ az adott tudományágban illetékes Tudományos Osztálya felel. Az absztrakt bírálat eredményéről a jelentkezők 2022. november 6-ig elektronikus értesítést kapnak. Amennyiben a      tudományterületileg illetékes Tudományos Osztály bírálói az absztrakt alapvető tudományossági kritériumáról nem győződnek meg, az a jelentkezés elutasítását vonja maga után. Az esetleges elutasításokkal kapcsolatban a releváns Tudományos Osztályoknál kérhető részletes tájékoztatás. A Tudományos Osztályok elérhetőségei a honlapon megtalálhatóak. A pályázati anyagban hiánypótlásnak helye nincs, határidőn túli regisztráció nem fogadható el. 

Az absztraktok befogadását követően a jelentkező a választott regisztrációs csomag szerinti regisztrációs díj befizetésére vonatkozó értesítést kap. A szervezőknek a regisztrációs díjat a konferencián való részvétel hiányában nem áll módjukban visszatéríteni.

A Konferencia tervezett szekciói:

  • gazdasági,
  • térségfejlesztési,
  • közigazgatási,
  • biztonság- és katonapolitikai.

A Szervezőbizottság fenntartja a jogot az előadók szekciók közötti átsorolására, illetve az egyes tudományági szekciók a jelentkezések számától függő összevonására vagy felosztására.

 

Előadói díjak

Állomásonként és szekciónként a helyezettek díjazása

 1. hely bruttó 125 000 Ft, 2. hely bruttó 75 000 Ft, 3. hely bruttó 50 000 Ft.

Konferenciakötet 2022     

A Konferencián elhangzott előadások tudományos írásos kivonatai lektorált, ISBN-számmal ellátott online Konferenciakötet formájában kerülnek publikálásra, amelynek szakmai és formai kritériumairól a szervezők a rendezvényt követően nyújtanak tájékoztatást.

Fontosabb határidők

2022. október 28.      A regisztráció és az absztraktok leadásának határideje.

2022. november 6.    A jelentkezők kiértesítése az absztraktok elbírálásáról.

2022. december 2-3. A Konferencia (szekció előadások szombaton, esetlegesen pénteken)

Részvételi díj

  1. Teljes részvételi díj*10.000 Ft/fő (amely tartalmazza: a részvételi lehetőséget a Konferencia teljes idejére, előadási lehetőséget (egy tudományos előadás), publikálási lehetőséget, ebéd és kávészünet ellátást a Konferencia ideje alatt).
  2. Részvételi díj a DOSZ Tudományos Osztályainak 2022. szeptember 15-ig felvételt nyert rendes tagjai részére*: 8.000 Ft/fő (amely tartalmazza: a részvételi lehetőséget a Konferencia teljes idejére, előadási lehetőséget (egy tudományos előadás), publikálási lehetőséget, ebéd és kávészünet ellátást a Konferencia ideje alatt).
  3. Részvételi díj a Budapesti Corvinus Egyetem hallgatói részére*8.000 Ft/fő (amely tartalmazza: a részvételi lehetőséget a Konferencia teljes idejére, előadási lehetőséget (egy tudományos előadás), publikálási lehetőséget, ebéd és kávészünet ellátást a Konferencia ideje alatt)

* A konferencián a regisztrációs díj befizetésével nyílik lehetőség egy tudományos előadás megtartására.

A befizetéssel kapcsolatos tájékoztató az absztrakt befogadásáról szóló értesítést követően kerül kiküldésre a jelentkezőknek.

További információért kérjük, látogasson el a www.dosz.hu weboldalra vagy forduljon bizalommal a Konferencia szervezőihez: 

  • Konferenciával kapcsolatban: Klauda Zalán (BCE DÖK, dokelnok@uni-corvinus.hu)
  • Számlázással kapcsolatban: Kopcsjak Tamás János (DOSZ, iroda@dosz.hu)

A programváltozás jogát a szervezők fenntartják.

Budapest, 2022. szeptember 21.

Molnár Dániel s.k.
elnök
Doktoranduszok Országos Szövetsége

Dokumentumok

Ideje:
2022.12.02. 00:00 - 2022.12.03. 23:59
Regisztráció:
2022.09.21. 00:00 - 2022.11.06. 23:59
Abstrakt leadási határidő:
2022.09.21. 00:00 - 2022.11.06. 23:59
Kézirat leadási határidő:
-