Tavaszi Szél 2016

K O N F E R E N C I A   F E L H Í V Á S
A Doktoranduszok Országos Szövetsége (DOSz) örömmel értesíti a doktorandusz hallgatókat, doktorjelölteket és mesterszakos hallgatókat, hogy 2016-ban is megrendezi TAVASZI SZÉL elnevezésű multidiszciplináris, tudományos konferenciáját.
A konferenciát 2016. április 15-17. között az Óbudai Egyetemen rendezzük meg.
A DOSz a 2016. évi Tavaszi Szél konferencia szervezésekor a korábbi években megszokottak szerint, a „fiatal magyar kutatók és doktoranduszok világtalálkozóját” magyar, illetve angol munkanyelvű rendezvényként hirdeti meg.
A konferencia fővédnöke: Prof. Dr. Pálinkás József, a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal elnöke.
A konferenciára tisztelettel meghívjuk a felsőoktatási intézmények, a kormányzati és az üzleti élet képviselőit, a témák iránt érdeklődő kollégákat, szakértőket. Az egyes szekciók keretében lehetőség nyílik mind az elméleti, mind a gyakorlati hasznosíthatóság oldaláról bemutatni az egyes tudományterületeket és azok tudományágait.
Kérjük, hogy részvételi szándékát az online regisztrációval itt (kattintson rá) jelezze. A regisztráció során a könnyebb kommunikáció érdekében a jelentkezőknek meg kell adniuk az elérhetőségi adataikat. A megadott adatokat bizalmasan kezeljük. A regisztráció az absztrakt feltöltésével véglegesíthető. A feltöltött személyes és számlázási adatok módosíthatóak.
A regisztráció mellett be kell nyújtani egy minimum 1800 maximum 3600 karakteres (szóközökkel együtt) absztraktot – az előadás nyelvétől függően – magyar vagy angol nyelven a regisztrációs felületre feltöltve (egyéb módon beadott absztraktot nem tudunk befogadni), ezzel együtt lesz érvényes a jelentkezés.
A jelentkezés határideje 2016. február 22.
Minden absztraktot lektorálási folyamatnak vetünk alá, amelyért a DOSz az adott tudományágban illetékes tudományos osztálya felelős. Az elbírálás után a jelentkezőket 
2016. március 10-ig értesítjük. Felhívjuk figyelmüket, hogy amennyiben az adott tudományos osztály úgy ítéli meg, hogy az absztrakt nem felel meg a tudományosság alapvető kritériumainak, úgy a jelentkezést nem tudjuk elfogadni.
A regisztrációs folyamat utolsó állomása a részvételi díj befizetése a lent megadott határidőig.
Felhívjuk figyelmüket, hogy a részvételi díj befizetése nélkül jelentkezésüket nem áll módunkban elfogadni!
Amennyiben a szerző a konferenciakötetben publikálni kívánja kutatását, a formai követelményeknek megfelelő tudományos cikket legkésőbb 2016.05.31-ig kell feltöltenie a korábban megadott regisztrációs felületen keresztül. A tanulmányokat abban az esetben tudjuk befogadni, ha a jelentkező csatol egy lektori szakvéleményt, melyet tudományágának megfelelő PhD-, vagy DLA-fokozattal rendelkező, általa felkért szakember írt. További feltétel a kitöltött és aláírt szerzői nyilatkozat feltöltése is.
A tudományos cikk, a lektori szakvélemény és a szerzői nyilatkozat esetében kizárólag a DOSz által előírt formátumú (letölthető) dokumentumokat áll módunkban elfogadni. Az ettől eltérő vagy hiányos, a formai követelményeknek nem megfelelő tanulmányokat a Szervezőbizottság nem publikálja a konferenciakötetben.
Az elfogadott, lektorált tanulmányokat ISBN-számmal ellátott, online konferenciakötetben publikáljuk, melyben az ajánlást adó lektorok neveit is feltüntetjük.
Az absztrakttal és a tanulmánnyal szemben támasztott formai követelményeket jelen felhívásunkkal együtt hirdetjük meg. (A lektori vélemény, felkérő levél és a szerzői nyilatkozat űrlapjai is elérhetőek a honlapon.)
 
Hangsúlyozzuk, hogy csak olyan előadás anyagát áll módunkban megjelentetni, amelyet a szerző a konferencián előadott!
 
A konferenciára technikai okokból az első 500 regisztrálót tudjuk befogadni és az első 300 szállást igénylő regisztráló számára tudunk kollégiumi férőhelyet biztosítani.
A konferencia multidiszciplináris jellege folytánvalamennyi tudományterületnek, illetve ágnak részvételi lehetőséget kívánunk biztosítani, így a Szervezőbizottság a szekciók számára létszámkvótákat fog megállapítani a regisztrációs adatok ismeretében. A jelentkezés során elfogadott absztraktokat a DOSz tudományos osztályai objektív szempontrendszer alapján rangsorolják. Azonos rangsorhely esetén a jelentkezés idősorrendje dönt, amennyiben a szekció létszáma túllépi az engedélyezett értéket.
 

A konferencia tervezett szekciói:
Agrártudományi szekció
Állam- és jogtudományi szekció
Biológiatudományi szekció
Filozófiatudományi szekció
Fizikatudományi szekció
Földtudományi szekció
Had- és rendészettudományi szekció
Hittudományi szekció
Irodalomtudományi szekció
Kémiai és környezettudományi szekció
Kommunikációtudományi szekció
Közgazdaságtudományi szekció
Közigazgatás-tudományi szekció
Matematikai és informatikai szekció
Műszaki szekció
Művészeti és művészettudományi szekció
Nyelvtudományi szekció
Orvos- és egészségtudományi szekció
Pszichológiai és neveléstudományi szekció
Sporttudományi szekció
Szociológiai és multidiszciplináris társadalomtudományi szekció
Történelem- és politikatudományi szekció


A Szervezőbizottság fenntartja a jogot a tanulmányok szekciók közötti átsorolására, illetve az egyes tudományági szekciók jelentkezések számától függő összevonására, illetve felosztására.
 
Fontosabb határidők:
 
2016. február 22.:                              A regisztráció és az absztraktok leadásának határideje.
2016. március 10.:                              A jelentkezők kiértesítése az absztraktok elbírálásáról.
2016. március 21.:                              A részvételi díj befizetésének ideje.
2016. április 15-17.:                           Konferencia.
2016. május 31.:                                 A tanulmány, a szerzői nyilatkozat és a lektori szakvélemény feltöltésének határideje.
 
Részvételi díjak:
Teljes részvételi díj: 16.000 Ft
(mely tartalmazza: a részvételi lehetőséget a konferencia teljes idejére, előadási és publikálási lehetőséget, szállást 2 éjszakára, teljes ellátást a konferencia ideje alatt, kísérőprogramokon való részvételt, egyéb)
Egy napos részvételi díj szállással: 13.000 Ft
(mely tartalmazza: a részvételi lehetőséget a konferencia egy napjára, előadási és publikálási lehetőséget, szállást 1 éjszakára, háromszori étkezést, kísérőprogramokon való részvételt, egyéb)
Egy napos részvételi díj szállás nélkül: 10.000 Ft
(mely tartalmazza: a részvételi lehetőséget a konferencia egy napjára, előadási és publikálási lehetőséget, 1 db ebédet, egyéb)
Részvételi díj a DOSz tudományos osztályok
2015. december 20-ig felvételt nyert tagjai részére: 5.000 Ft
(mely tartalmazza: a részvételi lehetőséget a konferencia teljes idejére, előadási és publikálási lehetőséget, szállást 2 éjszakára, teljes ellátást a konferencia ideje alatt, kísérőprogramokon való részvételt, egyéb)
 
A részvételi díjat a jelentkezés elfogadásáról szóló értesítést követően, 
2016. március 10-21. között az alábbi bankszámlaszámra kérnénk átutalni a közlemény rovatba feltüntetve, hogy „TSZ 2016, Vezetéknév Keresztnév”
Erste Bank: 11600006-00000000-62169239
További információért látogasson el a www.dosz.hu weboldalra vagy forduljon bizalommal a konferencia szervezőihez: Tokody Dániel( OE, daniel_tokody@msn.com, +36-30-838-4083), Barta Andrea (OE, barta.andrea@bgk.uni-obuda.hu, +36-30-816-3134). Technikai kérdésekkel kapcsolatban Timár Noémi (DOSz iroda, dosz@dosz.hu, +36-30-517-2527) áll rendelkezésükre.
 
 
 
Keresztes Gábor
elnök
Doktoranduszok Országos Szövetsége
 

 
A konferencia tervezett programja
(a szerzvezők a programváltoztatás jogát fenntartják)
 

 
Letölthető dokumentumok
 
Dokumentumok

Ideje:
2015.06.06. 15:13 -
Regisztráció:
Jelenleg nem érhető el