XXVII. Tavaszi Szél Konferencia

A Doktoranduszok Országos Szövetsége (DOSZ) örömmel értesíti a doktoranduszokat, doktorjelölteket, fiatal kutatókat, mesterszakos hallgatókat, hogy 2024. május 3-5.  között az Óbudai Egyetemmel együttműködésben ismét megrendezi a nagy múlttal rendelkező Tavaszi Szél elnevezésű multidiszciplináris, tudományos nemzetközi konferenciáját.

A DOSZ a 2024. évi Tavaszi Szél Konferencia szervezésekor a korábbi években megszokottak szerint, a „fiatal magyar kutatók és doktoranduszok világtalálkozóját” magyar, illetve angol munkanyelvű rendezvényként hirdeti meg. A kutatási eredmények bemutatására tudományos előadás vagy poszter formájában nyílik lehetőség.

Regisztráció

A konferencián történő részvétel előzetes regisztrációhoz kötött. A regisztrációs felület elérhető a DOSZ honlapján (https://dosz.hu/url/tszk2024). A regisztráció során a könnyebb kommunikáció érdekében a jelentkezőknek meg kell adniuk az elérhetőségi adataikat. A megadott adatok kezelése az adatvédelmi szabályzat szerint történik. A regisztráció első körben egy minimum 1800, maximum 3600 karakter terjedelmű absztrakt benyújtásával válik érvényessé.  Az absztrakt a jelentkező tudományos munkájának kivonata, amelyben a kutatás hátterének bemutatása, a tudományos kutatás célja, kérdésfelvetése, majd az eddig elért eredmények és a további lehetőségek kerülnek röviden összefoglalásra, hivatkozások nélkül, a tudományos írás formai és tartalmi követelményeinek megfelelve. A témát körülíró öt kulcsszó megadása is kötelező. 

A jelentkezés és absztraktok leadási határideje: 2024. március 3. 23:59

A szervezők minden absztraktot lektorálási folyamatnak vetnek alá, amelyért a DOSZ az adott tudományágban illetékes Tudományos Osztálya felel. Az absztrakt bírálati eredményéről a jelentkezők 2024. március 22-ig elektronikus értesítést kapnak. Amennyiben a      tudományterületileg illetékes Tudományos Osztály bírálói az absztrakt alapvető tudományossági kritériumáról nem győződnek meg, az a jelentkezés elutasítását vonja maga után. Felhívjuk a figyelmet, hogy fellebbezésre nincs lehetőség. Az esetleges elutasításokkal kapcsolatban a releváns Tudományos Osztályoknál kérhető részletes tájékoztatás. A Tudományos Osztályok elérhetőségei a honlapon megtalálhatóak. A pályázati anyagban hiánypótlásnak helye nincs, határidőn túli regisztráció nem fogadható el. 

Az absztraktok befogadását követően a jelentkező a választott regisztrációs csomag szerinti regisztrációs díj befizetésére vonatkozó értesítést kap. A szervezőknek a regisztrációs díjat a konferencián való részvétel hiányában nem áll módjukban visszatéríteni.

A Konferencia tervezett szekciói: 

 • Agrártudományi szekció
 • Állam- és jogtudományi szekció
 • Biológiatudományi szekció
 • Filozófiatudományi szekció
 • Fizikatudományi szekció
 • Földtudományi szekció
 • Had- és rendészettudományi szekció
 • Hittudományi szekció
 • Irodalomtudományi szekció
 • Kémiai és környezettudományi szekció
 • Kommunikációtudományi szekció
 • Közgazdaságtudományi szekció 
 • Közigazgatás-tudományi szekció
 • Matematikai és informatikai szekció
 • Műszaki szekció
 • Művészeti és művészettudományi szekció
 • Nyelvtudományi szekció
 • Orvos- és egészségtudományi szekció
 • Pszichológiai és neveléstudományi szekció
 • Sporttudományi szekció
 • Szociológiai és multidiszciplináris társadalomtudományi szekció
 • Történelem- és politikatudományi szekció

A Szervezőbizottság fenntartja a jogot az előadók szekciók közötti átsorolására, illetve az egyes tudományági szekciók a jelentkezések számától függő összevonására vagy felosztására.

Tanulmánykötet 2024     

Amennyiben az előadó a Konferenciakötetben publikálni kívánja kutatási eredményeit, a formai és a tudományos publikáció követelményeinek megfelelő, maximum 1 szerzői ív (40.000 karakter szóközökkel) terjedelmű tudományos cikket (.docx formátumban) a rendezvényt követően legkésőbb 2024. június 12-ig kell elküldenie az info@dosz.hu email címre. 

A tanulmányok befogadhatósági feltétele a jelentkező által csatolt - kézzel aláírt/AVDH hitelesítéssel ellátott - lektori szakvélemény, amelyet tudományágának megfelelő tudományos fokozattal (PhD, DLA) rendelkező, a jelentkező által felkért szakember készített, aki nem a szerző témavezetője vagy társ-témavezetője. További követelmény a kitöltött és kézzel aláírt/AVDH hitelesítéssel ellátott szerzői nyilatkozat elküldése is.

A szerző egyértelmű beazonosíthatósága érdekében a tanulmány, a lektori vélemény, illetve a szerzői nyilatkozat dokumentumok elnevezéseinek tartalmazniuk kell a résztvevő nevét (Pl.: Minta_Ottó_lektori, Minta_Ottó_szerzői, Minta_Ottó_tanulmány).

A tudományos cikk, a lektori szakvélemény és a szerzői nyilatkozat esetében kizárólag a DOSZ által előírt formátumú (alább letölthető) dokumentumok fogadhatók be. Az ettől eltérő vagy hiányos, a formai követelményeknek nem megfelelő tanulmányokat a Szervezőbizottság nem publikálja a Tanulmánykötetben. Az elfogadott, lektorált tanulmányokat ISBN-számmal ellátott, online Tanulmánykötetben tesszük közzé, amelyben a véleményt adó lektorok neveit is feltüntetjük.

A szervezők felhívják a jelentkezők figyelmét, hogy csak a Konferencián elhangzott előadások tudományos írásos kivonatai jeleníthetőek meg.

Fontosabb határidők

2024. március 3.     A regisztráció és az absztraktok leadásának határideje.

2024. március 22.     A jelentkezők kiértesítése az absztraktok elbírálásáról.

2024. május 3-5.    Konferencia (szekció előadások: pénteken és szombaton)

2024. június 12.     A tanulmány, a szerzői nyilatkozat és a lektori szakvélemény megküldésének határideje.

Részvételi díj

 • Teljes részvételi díj szállással*: 36.000 Ft/fő (amely tartalmazza: a részvételi lehetőséget a Konferencia teljes idejére, előadási lehetőséget (egy tudományos előadás és/vagy egy poszter előadás), publikálási lehetőséget, szállást 2 éjszakára, ebéd és vacsora ellátást a Konferencia ideje alatt, kísérőprogramokon való részvételt).
 • Teljes részvételi díj szállás nélkül: 31.000 Ft/fő (amely tartalmazza: a részvételi lehetőséget a Konferencia teljes idejére, előadási lehetőséget (egy tudományos előadás és/vagy egy poszter előadás), publikálási lehetőséget, ebéd és vacsora ellátást a Konferencia ideje alatt, kísérőprogramokon való részvételt).
 • Részvételi díj a DOSZ Tudományos Osztályainak 2024. február 29-ig felvételt nyert rendes tagjai részére szállással: 28.000 Ft/fő (amely tartalmazza: a részvételi lehetőséget a Konferencia teljes idejére, előadási lehetőséget (egy tudományos előadás és/vagy egy poszter előadás), publikálási lehetőséget, szállást 2 éjszakára ebéd és vacsora ellátást a Konferencia ideje alatt, kísérőprogramokon való részvételt).
 • Részvételi díj a DOSZ Tudományos Osztályainak 2024. február 29-ig felvételt nyert rendes tagjai részére szállás nélkül: 25.000 Ft/fő (amely tartalmazza: a részvételi lehetőséget a Konferencia teljes idejére, előadási lehetőséget (egy tudományos előadás és/vagy egy poszter előadás), publikálási lehetőséget, ebéd és vacsora ellátást a Konferencia ideje alatt, kísérőprogramokon való részvételt).
 • Részvételi díj az Óbudai Egyetem hallgatói részére: 25.000 Ft/fő (amely tartalmazza: a részvételi lehetőséget a Konferencia teljes idejére, előadási lehetőséget (egy tudományos előadás és/vagy egy poszter előadás), publikálási lehetőséget, ebéd és vacsora ellátást a Konferencia ideje alatt, kísérőprogramokon való részvételt).

* A konferencián a regisztrációs díj befizetésével lehetőség nyílik egy tudományos előadás és/ vagy egy poszter előadás megtartására, amelyeknek témájukban minden esetben különbözniük kell egymástól. Ugyanazon címmel és tartalommal szóbeli előadás és poszter előadás megtartása nem engedélyezett.

** A konferencia vendégeinek szállását előreláthatólag a Kandó Kálmán Kollégiumban (1034 Budapest Bécsi út 96/B) fogjuk tudni biztosítani a jelentkezéskor küldött igények alapján. Ebben az épületben saját mosdóhelyiséggel ellátott 2 fős apartmanokban történik az elszállásolás.

A befizetéssel kapcsolatos tájékoztató az absztrakt befogadásáról szóló értesítést követően kerül kiküldésre a jelentkezőknek.

További információért kérjük, látogasson el a www.dosz.hu weboldalra vagy forduljon bizalommal a Konferencia szervezőihez: 

 • Konferenciával kapcsolatban: Viktor Patrik (OE-DÖK, viktor.patrik@uni-obuda.hu, +36-30-207-1453)
 • Konferenciával kapcsolatban: Csuzi Henrik (OE, csuzi.henrik@uni-obuda.hu)
 • Számlázással kapcsolatban: Kopcsjak Tamás János (DOSZ, iroda@dosz.hu)

A programváltozás jogát a szervezők fenntartják.

Budapest, 2024. február 2.

Molnár Dániel s.k.
elnök
Doktoranduszok Országos Szövetsége
Dokumentumok

Ideje:
2024.05.03. 00:00 - 2024.05.05. 12:00
Regisztráció:
Jelenleg nem érhető el
Abstrakt leadási határidő:
2024.02.02. 12:00 - 2024.03.03. 23:59
Kézirat leadási határidő:
2024.02.02. 12:00 - 2024.06.12. 23:59