Tavaszi Szél Konferencia 2017

K O N F E R E N C I A   F E L H Í V Á S
A Doktoranduszok Országos Szövetsége (DOSz) örömmel értesíti a doktorandusz hallgatókat, doktorjelölteket és mesterszakos hallgatókat, hogy 2017-ben is megrendezi TAVASZI SZÉL elnevezésű multidiszciplináris, tudományos konferenciáját.
A konferenciát 2017. március 31-április 2. között a MISKOLCI Egyetemen rendezzük meg.
A DOSz a 2017. évi Tavaszi Szél konferencia szervezésekor a korábbi években megszokottak szerint, a „fiatal magyar kutatók és doktoranduszok világtalálkozóját” magyar, illetve angol munkanyelvű rendezvényként hirdeti meg.
A konferencia fővédnöke: Prof. Dr. Pálinkás József, a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal elnöke.
A konferenciára tisztelettel meghívjuk a felsőoktatási intézmények, a kormányzati és az üzleti élet képviselőit, a témák iránt érdeklődő kollégákat, szakértőket. Az egyes szekciók keretében lehetőség nyílik mind az elméleti, mind a gyakorlati hasznosíthatóság oldaláról bemutatni az egyes tudományterületeket és azok tudományágait.
Kérjük, hogy részvételi szándékát az online regisztrációval itt (kattintson rá) jelezze. A regisztráció során a könnyebb kommunikáció érdekében a jelentkezőknek meg kell adniuk az elérhetőségi adataikat. A megadott adatokat bizalmasan kezeljük. A regisztráció az absztrakt feltöltésével véglegesíthető. A feltöltött személyes és számlázási adatok módosíthatóak.
A regisztráció mellett be kell nyújtani egy minimum 1800 maximum 3600 karakteres (szóközökkel együtt) absztraktot – az előadás nyelvétől függően – magyar vagy angol nyelven a regisztrációs felületre feltöltve (egyéb módon beadott absztraktot nem tudunk befogadni), ezzel együtt lesz érvényes a jelentkezés.
A jelentkezés határideje 2017. február 6.
Minden absztraktot lektorálási folyamatnak vetünk alá, amelyért a DOSz az adott tudományágban illetékes tudományos osztálya felelős. Az elbírálás után a jelentkezőket
2017. február 15-ig értesítjük. Felhívjuk figyelmüket, hogy amennyiben az adott tudományos osztály úgy ítéli meg, hogy az absztrakt nem felel meg a tudományosság alapvető kritériumainak, úgy a jelentkezést nem tudjuk elfogadni.
A regisztrációs folyamat utolsó állomása a részvételi díj befizetése a lent megadott határidőig.
Felhívjuk figyelmüket, hogy a részvételi díj befizetése nélkül jelentkezésüket nem áll módunkban elfogadni!
Amennyiben a szerző a konferenciakötetben publikálni kívánja kutatását, a formai követelményeknek megfelelő tudományos cikket legkésőbb 2017.05.31-ig kell feltöltenie a korábban megadott regisztrációs felületen keresztül. A tanulmányokat abban az esetben tudjuk befogadni, ha a jelentkező csatol egy aláírással ellátott lektori szakvéleményt, melyet tudományágának megfelelő tudományos fokozattal (PhD, DLA) rendelkező, általa felkért szakember írt. További feltétel a kitöltött és aláírt szerzői nyilatkozat feltöltése is.
A tudományos cikk, a lektori szakvélemény és a szerzői nyilatkozat esetében kizárólag a DOSz által előírt formátumú (letölthető) dokumentumokat áll módunkban elfogadni. Az ettől eltérő vagy hiányos, a formai követelményeknek nem megfelelő tanulmányokat a Szervezőbizottság nem publikálja a konferenciakötetben.
Az elfogadott, lektorált tanulmányokat ISBN-számmal ellátott, online konferenciakötetben tesszük közzé, melyben a véleményt adó lektorok neveit is feltüntetjük.
Az absztrakttal és a tanulmánnyal szemben támasztott formai követelményeket jelen felhívásunkkal együtt hirdetjük meg. (A lektori vélemény, felkérő levél és a szerzői nyilatkozat űrlapjai is elérhetőek a honlapon.)
 
Hangsúlyozzuk, hogy csak olyan előadás anyagát áll módunkban megjelentetni, amelyet a szerző a konferencián előadott!
 
A konferenciára technikai okokból az első 500 regisztrálót tudjuk befogadni és az első 300 szállást igénylő regisztráló számára tudunk kollégiumi férőhelyet biztosítani.
A konferencia multidiszciplináris jellege folytánvalamennyi tudományterületnek, illetve tudományágnak részvételi lehetőséget kívánunk biztosítani, így a Szervezőbizottság a szekciók számára létszámkvótákat fog megállapítani a regisztrációs adatok ismeretében.
A jelentkezés során elfogadott absztraktokat a DOSz tudományos osztályai objektív szempontrendszer alapján rangsorolják. Azonos rangsorhely esetén a jelentkezés idősorrendje dönt, amennyiben a szekció létszáma túllépi az engedélyezett értéket.
 

A konferencia tervezett szekciói:


 
Agrártudományi szekció
Állam- és jogtudományi szekció
Biológiatudományi szekció
Filozófiatudományi szekció
Fizikatudományi szekció
Földtudományi szekció
Had- és rendészettudományi szekció
Hittudományi szekció
Irodalomtudományi szekció
Kémiai és környezettudományi szekció
Kommunikációtudományi szekció
Közgazdaságtudományi szekció
 
Közigazgatás-tudományi szekció
Matematikai és informatikai szekció
Műszaki szekció
Művészeti és művészettudományi szekció
Nyelvtudományi szekció
Orvos- és egészségtudományi szekció
Pszichológiai és neveléstudományi szekció
Sporttudományi szekció
Szociológiai és multidiszciplináris társadalomtudományi szekció
Történelem- és politikatudományi szekció


 
A Szervezőbizottság fenntartja a jogot a tanulmányok szekciók közötti átsorolására, illetve az egyes tudományági szekciók a jelentkezések számától függő összevonására vagy felosztására.
 
Fontosabb határidők:
 
2017. február 6.:                                A regisztráció és az absztraktok leadásának határideje.
2017. február 15.:                              A jelentkezők kiértesítése az absztraktok elbírálásáról.
2017. február 27.:                              A részvételi díj befizetésének határideje.
2017. március 31-április 2.:                Konferencia.
2017. május 31.:                                 A tanulmány, a szerzői nyilatkozat és a lektori szakvélemény feltöltésének határideje.
 


Részvételi díjak:
 
Teljes részvételi díj:                                                                                 16.000 Ft
(mely tartalmazza: a részvételi lehetőséget a konferencia teljes idejére, előadási és publikálási lehetőséget, szállást 2 éjszakára, teljes ellátást a konferencia ideje alatt, kísérőprogramokon való részvételt stb.)
 
Egy napos részvételi díj szállással:                                                        13.000 Ft
(mely tartalmazza: a részvételi lehetőséget a konferencia egy napjára, előadási és publikálási lehetőséget, szállást 1 éjszakára, háromszori étkezést, kísérőprogramokon való részvételt stb.)
 
Egy napos részvételi díj szállás nélkül:                                                 10.000 Ft
(mely tartalmazza: a részvételi lehetőséget a konferencia egy napjára, előadási és publikálási lehetőséget, 1 db ebédet stb.)
 
Részvételi díj a DOSz tudományos osztályok
2016. december 20-ig felvételt nyert és aktív tagjai részére:                 5.000 Ft
(mely tartalmazza: a részvételi lehetőséget a konferencia teljes idejére, előadási és publikálási lehetőséget, szállást 2 éjszakára, teljes ellátást a konferencia ideje alatt, kísérőprogramokon való részvételt stb.)
 
A részvételi díjat a jelentkezés elfogadásáról szóló értesítést követően,
2017. február 15-27. között az alábbi bankszámlaszámra kérnénk átutalni a közlemény rovatba feltüntetve, hogy „TSZ 2017, Vezetéknév Keresztnév”
Erste Bank: 11600006-00000000-62169239
További információért látogasson el a www.dosz.hu weboldalra vagy forduljon bizalommal a konferencia szervezőihez: Székely István (ME, szekely880411@gmail pont com,
+36-70-651-5836) vagy Cseh Dávid (ME, cseh88david@gmail pont com, +36-70-450-1458). Technikai kérdésekkel kapcsolatban Timár Noémi (DOSz, dosz@dosz.hu, +36-30-517-2527) áll rendelkezésükre.
 
 
Keresztes Gábor
elnök
Doktoranduszok Országos Szövetsége
 
 
Budapest, 2016. december 5.
Dokumentumok

Ideje:
2016.11.30. 08:40 -
Regisztráció:
Jelenleg nem érhető el