Tavaszi Szél Konferencia 2019

A Doktoranduszok Országos Szövetsége (DOSZ) örömmel értesíti a doktorandusz hallgatókat, doktorjelölteket, fiatal kutatókat, mesterszakos hallgatókat, hogy 2019-ben is megrendezi a TAVASZI SZÉL elnevezésű multidiszciplináris, tudományos konferenciáját.

A konferenciát 2019. május 3-5. között a Debreceni Egyetemen rendezzük meg.

A DOSZ a 2019. évi Tavaszi Szél konferencia szervezésekor a korábbi években megszokottak szerint, a „fiatal magyar kutatók és doktoranduszok világtalálkozóját” magyar, illetve angol munkanyelvű rendezvényként hirdeti meg.

A konferenciára tisztelettel meghívjuk a felsőoktatási intézmények, a kormányzati és az üzleti élet képviselőit, a témák iránt érdeklődő kollégákat, szakértőket. Az egyes szekciók keretében lehetőség nyílik mind az elméleti, mind a gyakorlati hasznosíthatóság oldaláról bemutatni az egyes tudományterületeket és azok tudományágait.

A konferencián történő részvétel előzetes regisztrációhoz kötött. A regisztrációs felület elérhető a http://www.dosz.hu/rendezvenyek/tavaszi_szel_konferencia honlapon a rendezvények menüpont alatt.

A regisztráció során a könnyebb kommunikáció érdekében a jelentkezőknek meg kell adniuk az elérhetőségi adataikat. A megadott adatokat bizalmasan kezeljük. A regisztráció az absztrakt feltöltésével véglegesíthető. A feltöltött személyes és számlázási adatok módosíthatóak.

A regisztráció mellett be kell nyújtani egy minimum 1800 maximum 3600 karakteres (szóközökkel együtt) absztraktot, amely a honlapon szereplő formai követelményeknek megfelel – az előadás nyelvétől függően – magyar vagy angol nyelven a regisztrációs felületre feltöltve (egyéb módon beadott absztraktot nem tudunk befogadni), ezzel együtt lesz érvényes a jelentkezés. Fontos, hogy az absztrakt elnevezése alapján a szerző azonosítható legyen.  (Pl.: Minta_Ottó_Absztrakt címe)

A jelentkezés és absztraktok leadási határideje: 2019. március 10.

Minden absztraktot lektorálási folyamatnak vetünk alá, amelyért a DOSZ az adott tudományágban illetékes Tudományos Osztálya felelős. Az elbírálás után a jelentkezőket
2019. március 25-ig értesítjük. Felhívjuk figyelmüket, hogy amennyiben az adott tudományos osztály úgy ítéli meg, hogy az absztrakt nem felel meg a tudományosság alapvető kritériumainak, vagy férőhelyhiány áll fenn, úgy a jelentkezést nem tudjuk elfogadni. Az esetleges elutasításokkal kapcsolatban a releváns Tudományos Osztályoknál kérhetnek részletes tájékoztatást. A Tudományos Osztályok elérhetőségei a honlapon megtalálhatók. Hiánypótlásra lehetőség nincs.

A regisztrációs folyamat utolsó állomása a részvételi díj befizetése, amely nélkül jelentkezésüket nem áll módunkban elfogadni. A befizetéssel kapcsolatos tájékoztatót az absztrakt befogadásáról szóló értesítést követően küldjük meg a jelentkezőknek.  A befizetett részvételi díjat visszatéríteni nem áll módunkban!

Amennyiben a szerző a konferenciakötetben publikálni kívánja kutatási eredményeit, a formai követelményeknek megfelelő tudományos cikket a konferenciát követően legkésőbb
2019. június 16-ig kell feltöltenie a korábban megadott regisztrációs felületen keresztül. A tanulmányokat abban az esetben tudjuk befogadni, ha a jelentkező csatol egy aláírással ellátott lektori szakvéleményt, melyet tudományágának megfelelő tudományos fokozattal (PhD, DLA) rendelkező, általa felkért szakember írt. További feltétel a kitöltött és aláírt szerzői nyilatkozat feltöltése is. A lektori véleményt és szerzői nyilatkozatot olyan néven töltse fel, mely alapján a szerző egyértelműen beazonosíthatóvá válik (Pl.: Minta_Ottó_lektori, Minta_Ottó_szerzői).

A tudományos cikk, a lektori szakvélemény és a szerzői nyilatkozat esetében kizárólag a DOSZ által előírt formátumú (letölthető) dokumentumokat áll módunkban elfogadni. Az ettől eltérő vagy hiányos, a formai követelményeknek nem megfelelő tanulmányokat a Szervezőbizottság nem publikálja a konferenciakötetben.

Az elfogadott, lektorált tanulmányokat ISBN-számmal ellátott, online konferenciakötetben tesszük közzé, melyben a véleményt adó lektorok neveit is feltüntetjük.

Az absztrakttal és a tanulmánnyal szemben támasztott formai követelményeket jelen felhívásunkkal együtt hirdetjük meg. (A lektori vélemény, felkérő levél és a szerzői nyilatkozat űrlapjai is elérhetőek a honlapon.)

Hangsúlyozzuk, hogy csak olyan előadás anyagát áll módunkban megjelentetni, amelyet a szerző a konferencián előadott!

A konferencia multidiszciplináris jellege folytán valamennyi tudományterületnek, illetve tudományágnak részvételi lehetőséget kívánunk biztosítani, így a Szervezőbizottság a szekciók számára létszámkvótákat fog megállapítani a regisztrációs adatok ismeretében.

A jelentkezés során elfogadott absztraktokat a DOSZ Tudományos Osztályai objektív szempontrendszer alapján rangsorolják. Azonos rangsorhely esetén a jelentkezés idősorrendje dönt, amennyiben a szekció létszáma túllépi az engedélyezett értéket.

A konferencia tervezett szekciói:

    Agrártudományi szekció

    Állam- és jogtudományi szekció

    Biológiatudományi szekció

    Filozófiatudományi szekció

    Fizikatudományi szekció

    Földtudományi szekció

    Hadtudományi szekció

    Hittudományi szekció

    Irodalomtudományi szekció

    Kémiai és környezettudományi szekció

    Kommunikációtudományi szekció

    Közgazdaságtudományi szekció

    Közigazgatás-tudományi szekció

    Matematikai és informatikai szekció

    Műszaki szekció

    Művészeti és művészettudományi szekció

    Nyelvtudományi szekció

    Orvos- és egészségtudományi szekció

    Pszichológiai és neveléstudományi szekció

    Rendészettudományi szekció

    Sporttudományi szekció

    Szociológiai és multidiszciplináris társadalomtudományi szekció

    Történelem- és politikatudományi szekció

 

A Szervezőbizottság fenntartja a jogot a tanulmányok szekciók közötti átsorolására, illetve az egyes tudományági szekciók a jelentkezések számától függő összevonására vagy felosztására.

 

Fontosabb határidők:

2019. március 10.      A regisztráció és az absztraktok leadásának határideje.

2019. március 25.      A jelentkezők kiértesítése az absztraktok elbírálásáról.

2019. május 3-5.        A konferencia (szekció előadások: pénteken és szombaton)

2019. június 16.         A tanulmány, a szerzői nyilatkozat és a lektori szakvélemény feltöltésének határideje.

Részvételi díjak:

Teljes részvételi díj: 16.000 Ft (mely tartalmazza: a részvételi lehetőséget a konferencia teljes idejére, előadási és publikálási lehetőséget, szállást 2 éjszakára, teljes ellátást a konferencia ideje alatt, kísérőprogramokon való részvételt)

Egy napos részvételi díj szállással: 13.000 Ft (mely tartalmazza: a részvételi lehetőséget a konferencia egy napjára, előadási és publikálási lehetőséget, szállást 1 éjszakára, háromszori étkezést, kísérőprogramokon való részvételt)

Egy napos részvételi díj szállás nélkül: 10.000 Ft (mely tartalmazza: a részvételi lehetőséget a konferencia egy napjára, előadási és publikálási lehetőséget, 1 db ebédet)

Részvételi díj a DOSZ Tudományos Osztályok 2019. január 31-ig felvételt nyert és aktív tagjai részére: 5.000 Ft (mely tartalmazza: a részvételi lehetőséget a konferencia teljes idejére, előadási és publikálási lehetőséget, szállást 2 éjszakára, teljes ellátást a konferencia ideje alatt, kísérőprogramokon való részvételt)

Részvételi díj a Debreceni Egyetem hallgatói részére: 10.000 Ft (mely tartalmazza: a részvételi lehetőséget a konferencia teljes idejére, előadási és publikálási lehetőséget, ebédet és vacsorát a konferencia ideje alatt, kísérőprogramokon való részvételt)

Második előadás díja: plusz 5.000 Ft

A befizetéssel kapcsolatos tájékoztatót az absztrakt befogadásáról szóló értesítést követően küldjük meg a jelentkezőknek.

További információért látogasson el a www.dosz.hu weboldalra vagy forduljon bizalommal a konferencia szervezőihez:

·      

H   Helyszínnel kapcsolatban: Molnár Dániel (DE, tavasziszel@dosz.hu; +36303121377)

·       Számlázással kapcsolatban: Németh Katalin (DOSZ, iroda@dosz.hu; +36305187958)

·       Absztraktokkal kapcsolatban: Kovács Judit (DOSZ, info@dosz.hu; +36305171059)

Dokumentumok:

A programváltozás jogát fenntartjuk.

Dokumentumok

Ideje:
2019.01.23. 15:45 -
Regisztráció:
Jelenleg nem érhető el