Tavaszi Szél Konferencia 2020

Tisztelt Jelentkező!

A kialakult veszélyhelyzetre való tekintettel 2020. március 17-én, közösségi média felületünkön közzétett, a rendezvény elhalasztásáról szóló információ kapcsán ezúton tisztelettel tájékoztatjuk, hogy a XXIII. Tasvaszi Szél Konferenciát 2020 őszén rendezzük meg.

Mivel a DOSZ elkötelezett a fiatal kutatók és doktoranduszok tudományos eredményei publikálásának elősegítése terén, szeretnénk a lehetőségekhez képest megkönnyíteni a helyzetet, az absztrakt és konferencia kötet kiadásával. A már korábban benyújtott absztraktok bírálatai hamarosan megkezdődnek.  Az őszi konferencia időpont meghatározását követően egy hétre megnyitjuk a lehetőséget az új időpontra történő jelentkezésre, valamint a korábbi jelentkezés megerősítésére, amiről elektronikus úton tájékoztatjuk az érintetteket. Bízunk benne, hogy a lehető leghamarabb tájékoztatni tudjuk az őszre halasztott konferencia pontos időpontjáról, addig is szíves türelmét és megértését kérjük. Természetesen elektronikus úton kiértesítünk minden jelentkezőt a fejlemények kapcsán. 

Köszönjük megértésüket:
A Szervezők

 

Felhívás

a XXIII. Tavaszi Szél Konferenciára

MI és a tudomány jövője

              

A Doktoranduszok Országos Szövetsége (DOSZ) örömmel értesíti a doktoranduszokat, doktorjelölteket, fiatal kutatókat, mesterszakos hallgatókat, hogy 2020. május 1-3 között a Nemzeti Közszolgálati Egyetemmel együttműködésben ismét megrendezi a Tavaszi Szél elnevezésű multidiszciplináris, tudományos konferenciáját.

A DOSZ a 2020. évi Tavaszi Szél Konferencia szervezésekor a korábbi években megszokottak szerint, a „fiatal magyar kutatók és doktoranduszok világtalálkozóját” magyar, illetve angol munkanyelvű rendezvényként hirdeti meg. A rendezvény ezúttal hagyományteremtő jelleggel önálló tematikával rendelkezik, a Mesterséges Intelligencia és a tudomány köré épülnek kulturális és szakmai programjai.

 

Regisztráció

 

A konferencián történő részvétel előzetes regisztrációhoz kötött. A regisztrációs felület elérhető a DOSZ honlapján a rendezvények menüpont alatt. A regisztráció során a könnyebb kommunikáció érdekében a jelentkezőknek meg kell adniuk az elérhetőségi adataikat. A megadott adatok kezelése az adatvédelmi szabályzat szerint történik. A regisztráció elsőkörben egy minimum 1800, maximum 3600 karakter terjedelmű absztrakt benyújtásával válik érvényessé. Az absztrakt kötelező használatú sablonja és formai követelménye a regisztrációs felületről tölthető le. Az absztrakt feltöltése csak a regisztrációs felületen keresztül lehetséges a regisztráció mellékleteként, emailben és egyéb kommunikációs csatornán a szervezőknek nem áll módjukban kezelni a jelentkezéseket.

A jelentkezés és absztraktok leadási határideje: 2020. március 8. 23:59

A szervezők minden absztraktot lektorálási folyamatnak vetnek alá, amelyért a DOSZ az adott tudományágban illetékes Tudományos Osztálya felel. Az absztrakt bírálat eredményéről a jelentkezők 2020. március 22-ig elektronikus értesítést kapnak. Amennyiben az tudományterületileg illetékes tudományos osztály bírálói az absztrakt alapvető tudományossági kritériumának nem megfelelőségéről győződnek meg, az a jelentkezés elutasítását vonja maga után. Az esetleges elutasításokkal kapcsolatban a releváns Tudományos Osztályoknál kérhető részletes tájékoztatás. A Tudományos Osztályok elérhetőségei a honlapon megtalálhatók. A pályázati anyagban hiánypótlásnak helye nincs, határidőn túli regisztráció nem fogadható el.

Az absztraktok befogadását követően a jelentkező a választott regisztrációs csomag szerinti regisztrációs díj befizetésére vonatkozó értesítést kap. A szervezőknek a regisztrációs díjat a konferencián való részvétel hiányban nem áll módjukban visszatéríteni.

A Konferencia tervezett szekciói:

•    Agrártudományi szekció

•    Állam- és jogtudományi szekció

•    Biológiatudományi szekció

•    Filozófiatudományi szekció

•    Fizikatudományi szekció

•    Földtudományi szekció

•    Had- és rendészettudományi szekció

•    Hittudományi szekció

•    Irodalomtudományi szekció

•    Kémiai és környezettudományi szekció

•    Kommunikációtudományi szekció

•    Közgazdaságtudományi szekció

•    Közigazgatás-tudományi szekció

•    Matematikai és informatikai szekció

•    Műszaki szekció

•    Művészeti és művészettudományi szekció

•    Nyelvtudományi szekció

•    Orvos- és egészségtudományi szekció

•    Pszichológiai és neveléstudományi szekció

•    Sporttudományi szekció

•    Szociológiai és multidiszciplináris társadalomtudományi szekció

•    Történelem- és politikatudományi szekció

A Szervezőbizottság fenntartja a jogot az előadók szekciók közötti átsorolására, illetve az egyes tudományági szekciók a jelentkezések számától függő összevonására vagy felosztására.

Konferenciakötet 2020

Amennyiben az előadó a Konferenciakötetben publikálni kívánja kutatási eredményeit, a formai követelményeknek megfelelő tudományos cikket a konferenciát követően legkésőbb
2020. június 14-ig fel kell töltenie a Konferencia regisztrációs felületén keresztül. A tanulmányokat befogadhatósági feltétele a jelentkező által csatolt lektori szakvéleményt, melyet tudományágának megfelelő tudományos fokozattal (PhD, DLA) rendelkező, általa felkért szakember készített. További követelmény a kitöltött és aláírt szerzői nyilatkozat feltöltése is. A szerző egyértelmű beazonosíthatósága érdekében a tanulmány, a lektori vélemény, illetve a szerzői nyilatkozat dokumentumok elnevezéseinek tartalmazniuk kell a résztvevő nevét (Pl.: Minta_Ottó_lektori, Minta_Ottó_szerzői, Minta_Ottó_tanulmány). A tudományos cikk, a lektori szakvélemény és a szerzői nyilatkozat esetében kizárólag a DOSZ által előírt formátumú (letölthető) dokumentumok fogadhatók be. Az ettől eltérő, vagy hiányos, a formai követelményeknek nem megfelelő tanulmányokat a Szervezőbizottság nem publikálja a Konferenciakötetben. Az elfogadott, lektorált tanulmányokat ISBN-számmal ellátott, online Konferenciakötetben tesszük közzé, melyben a véleményt adó lektorok neveit is feltüntetjük.

A szervezők felhívják a jelentkezők figyelmét, hogy csak a Konferencián elhangzott előadások tudományos írásos kivonata jeleníthető meg.

Fontosabb határidők

2020. március 8.        A regisztráció és az absztraktok leadásának határideje.

2020. március 22.      A jelentkezők kiértesítése az absztraktok elbírálásáról.

2020. május 1-3.        A Konferencia (szekció előadások: pénteken és szombaton)

2020. június 14.         A tanulmány, a szerzői nyilatkozat és a lektori szakvélemény feltöltésének határideje.

Részvételi díj

 1. Teljes részvételi díj szállással*: 21.000 Ft (amely tartalmazza: a részvételi lehetőséget a Konferencia teljes idejére, előadási és publikálási lehetőséget, szállást 2 éjszakára, ebéd és vacsora ellátást a Konferencia ideje alatt, kísérőprogramokon való részvételt)
 2. Teljes részvételi díj szállás nélkül: 13.000 Ft (amely tartalmazza: a részvételi lehetőséget a Konferencia teljes idejére, előadási és publikálási lehetőséget, ebéd és vacsora ellátást a Konferencia ideje alatt, kísérőprogramokon való részvételt)
 3. Egy napos részvételi díj: 9.000 Ft (amely tartalmazza: a részvételi lehetőséget a Konferencia egy napjára, előadási és publikálási lehetőséget, 1 db ebédet)
 4. Részvételi díj a DOSZ Tudományos Osztályok 2020. január 31-ig felvételt nyert és aktív tagjai részére: 15.000 Ft (amely tartalmazza: a részvételi lehetőséget a Konferencia teljes idejére, előadási és publikálási lehetőséget, szállást 2 éjszakára ebéd és vacsora ellátást a Konferencia ideje alatt, kísérőprogramokon való részvételt)
 5. Részvételi díj a DOSZ Tudományos Osztályok 2020. január 31-ig felvételt nyert és aktív tagjai részére: 8.000 Ft (amely tartalmazza: a részvételi lehetőséget a Konferencia teljes idejére, előadási és publikálási lehetőséget, ebéd és vacsora ellátást a Konferencia ideje alatt, kísérőprogramokon való részvételt)
 6. Részvételi díj a Nemzeti Közszolgálati Egyetem hallgatói részére: 8.000 Ft (amely tartalmazza: a részvételi lehetőséget a Konferencia teljes idejére, előadási és publikálási lehetőséget, ebéd és vacsora ellátást a Konferencia ideje alatt,
  kísérőprogramokon való részvételt)

Második előadás díja: a regisztrációs díjon felül plusz 5.000 Ft.

* A Szervezők felhívják a figyelmet, hogy a budapesti helyszínre való tekintettel a szállások száma korlátozott. A szervezők a szállásigényeket a jelentkezés sorrendjében tudják kielégíteni, így a szállást is magában foglaló teljes részvételi díjat befizető első kétszáz fő regisztráló részesül garantált kollégiumi elhelyezésben két ágyas szobákban, a konferencia helyszínétől 30 perces tömegközlekedési távolságra.

A befizetéssel kapcsolatos tájékoztatót az absztrakt befogadásáról szóló értesítést követően kerülnek kiküldésre a jelentkezőknek.

További információért látogasson el a www.dosz.hu weboldalra vagy forduljon bizalommal a Konferencia szervezőihez:

 • Helyszínnel kapcsolatban: Pató Viktória Lilla (NKE, tavasziszel@dosz.hu)
 • Számlázással kapcsolatban: Kopcsjak Tamás János (DOSZ, iroda@dosz.hu; +36305187958)
 • Absztraktokkal kapcsolatban: Szabó László András (NKE, dok@uni-nke.hu)

A programváltozás jogát a szervezők fenntartják.

Budapest, 2020. február 21.

 

 

Molnár Dániel s.k.

elnök

Doktoranduszok Országos Szövetsége

 

1. Absztrakt sablon TSZ2020

4. Tanulmányi sablon magyar TSZ2020

Dokumentumok

Ideje:
2020.05.01. 08:00 - 2020.05.03. 22:00
Regisztráció:
Jelenleg nem érhető el