Küldöttgyűlés

A küldöttgyűlés a DOSz legfőbb döntéshozó szerve a küldöttgyűlés, amely dönthet minden más szerv hatáskörébe tartozó kérdésben is.

A küldöttgyűlés szavazati jogú tagjai az intézményi doktorandusz önkormányzatok elnökei, akik akadályoztatásuk esetén, amennyiben az intézményi alapszabály rendelkezik róla helyettesíthetők.

 

A küldöttgyűlés tanácskozási jogú, állandó meghívottjai:

-         a felügyelő Bizottság tagjai,
-         a Magyar Rektori Konferencia elnöke,
-         a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság elnöke,
-         az Országos Doktori Tanács elnöke,
-         a Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciájának elnöke,
-         a Magyar Doktorandusz Közösség elnöke.

 

A küldöttgyűlés kizárólagos hatáskörei:

-         az alapszabály elfogadása és módosítása,
-         a költségvetés megállapítása és módosítása, az előző évi költségvetési beszámoló elfogadása,
-         az elnök és az elnökhelyettesek, az elnökségi tagok valamint a felügyelő bizottsági tagok megválasztása és visszahívása,
-         az elnökség éves beszámolójának elfogadása,
-         állandó és eseti bizottság(ok) létrehozása,
-         a tisztségviselők díjazásának megállapítása,
-         dönt jogszabály által hatáskörébe utalt egyéb kérdésekben.