Küldöttgyűlés

A küldöttgyűlés a DOSz legfőbb döntéshozó szerve a küldöttgyűlés, amely dönthet minden más szerv hatáskörébe tartozó kérdésben is.

A küldöttgyűlés szavazati jogú tagjai az intézményi doktorandusz önkormányzatok elnökei, akik akadályoztatásuk esetén, amennyiben az intézményi alapszabály rendelkezik róla helyettesíthetők.

A küldöttgyűlés tanácskozási jogú, állandó meghívottjai:

A küldöttgyűlés kizárólagos hatáskörei: