ZÁRÓNYILATKOZAT

A Doktoranduszok Országos Szövetsége 2019. november 15-17. között Budapesten tartotta helyzetértékelő, stratégia-alkotó rendezvényét, a VII. Mérföldkő Konferenciát, amelyen a szervezet vezetői mellett az intézményi doktorandusz önkormányzatok és a tudományos osztályok képviselői vettek részt.

 A Mérföldkő Konferencia résztvevői egyöntetűen javasolják Magyarország Kormányának a fiatal oktatói, kutatói réteg bérrendezését annak érdekében, hogy a felsőoktatási intézmények tudományos utánpótlása hosszú távon és fenntartható módon váljon biztosítottá. 

A Konferencia javasolja, hogy a doktori fokozatot megszerzettek esetében, azok a fiatal kutatók, akik nem tudtak doktori tanulmányukkal párhuzamosan munkavégzés által szolgálati időt szerezni, azok esetében a doktori képzésben – hallgatói jogviszony által igazoltan – elöltött időszak számítson bele a szolgálati időbe.

 A DOSZ tisztségviselői üdvözlik a mesterséges intelligencia (a továbbiakban MI) akcióterv bejelentését és az MI országstratégia megalkotását.

 A Mérföldkő Konferencia javasolja az ipari és a duális PhD képzés bevezetését. Ezek közös célja, az ipari szerepvállalás akadémiai szférában való elmélyítése, a kutatási eredmények ipari célú hasznosítása, a magasan képzett humánerőforrás rekrutáció támogatása, a doktori képzés hozzáférhetővé tételének fokozása, valamint a fiatal kutatói életpálya szakmai- tudományos spektrumának bővítése. 

A fiatal magyar kutatók jelentik a garanciát a világszínvonalú magyar tudományos eredmények hosszú távú szavatolására. A digitalizáció egyre markánsabb térnyerésével különösen fontos lépés, hogy közösen erősítsük a nemzeti ifjúsági innovációs hálózatot.

A DOSZ elkötelezett a magyar tudomány nemzetköziesítése mellett, így a nemzetközi kapcsolatokra nagy hangsúlyt fektet. A szervezet a doktorandusz nagyköveti rendszer alapjainak lefektetését jelentette be a Konferencián, amely a nemzetközi fiatal kutatói hálózat kiépítését célozza. A DOSZ Nagyköveti Rendszer, valamint a szervezet tudomány diplomáciai törekvéseiben a DOSZ bízik abban, hogy a Külgazdasági és Külügyminisztériumban együttműködő kormányzati partnerre talál.

Mindezek fényében támogatjuk, valamint ajánljuk a döntéshozók figyelmébe a Fiatal Magyar Kutatók Évét, amely ifjúsági és nemzetpolitikai téren egyaránt tisztelegni kíván az elmúlt 150 év teljesítménye előtt, valamint rá kívánja irányítani a figyelmet a jövő tehetségeire és azok megtartására.

Budapest, 2019. november 17.