Tisztújítás a Doktoranduszok Országos Szövetségénél

A Doktoranduszok Országos Szövetsége a II. Mérföldkő Konferencián tartotta tisztújító küldöttgyűlését, ahol az intézményi doktorandusz önkormányzatok képviselői – többek között - dönthettek a szervezet jövőbeli vezetéséről. A DOSz elnökévé Keresztes Gábort, a Nyugat-magyarországi Egyetem doktorjelöltjét, általános elnökhelyettessé dr. Kőmíves Péter Miklóst, a Debreceni Egyetem PhD-hallgatóját, míg stratégiai elnökhelyettessé Csapó László Attilát, a Szent István Egyetem doktorjelöltjét választották a küldöttek. Az elnökség tagja lett dr. Fazekas Kornél, a Pécsi Tudományegyetem doktorandusza, Gáspár Marcell, a Miskolci Egyetem doktorjelöltje, Szőts Zoltán Oszkár, az Eötvös Loránd Tudományegyetem doktorjelöltje és Bokor András, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem doktorandusza. A felügyelő bizottság tagjai a következő ciklusban dr. Szűcs Henriett Diána, a Szegedi Tudományegyetem PhD-hallgatója, Körösparti Péter, a Debreceni Egyetem doktorandusza és Nagy Dávid, a Széchenyi István Egyetem PhD-hallgatója lesz. Az új tisztségviselők mandátuma 2015. január 1-től december 31-ig tart.
 
A megválasztott DOSZ elnök, Keresztes Gábor köszönetet mondott a küldöttgyűlés tagjainak, amiért támogatták elnöki programját. Továbbá köszönetét fejezte ki a szervező Pécsi Tudományegyetem Doktorandusz Önkormányzata elnökének, Szijártó György Ágostonnak és dr. Fazekas Kornél elnökségi tagnak a II. Mérföldkő Konferencia megvalósításában játszott szerepükért. Az új elnöki ciklus főbb teendőit Keresztes Gábor elnöki pályázata tartalmazza. „2015-ben a legfontosabb feladatunk, hogy a szervezet működését tartósan stabillá alakítsuk. Az utóbbi két évben kiépített belső struktúra fenntartása és további fejlesztése a legfontosabb jövőbeli prioritásunk. Növelni kell szervezetünk nemzetközi aktivitását is, hiszen a 21. században már elképzelhetetlen a tudományos élet nemzetközi szerepvállalás nélkül” – fogalmazott a megválasztott elnök. A DOSZ küldöttgyűlése a szervezet leköszönő elnöke, Csiszár Imre munkáját a DOSZ Tiszteletbeli Elnöke kitüntetéssel honorálta
 
A DOSZ munkája az évzáró küldöttgyűlést követően is folytatódik, hiszen a szervezet is részt vesz a felsőoktatási reform előkészítésével kapcsolatos munkában. A DOSZ célja továbbra is a doktorképzés minőségének növelése és a már korábban kitűzött szociális célok elérése. Mint azt a szervezet korábbi stratégiai anyagaiban kifejtette, a két kérdés nem vizsgálható egymástól elkülönítve – az állásponttal kapcsolatban a Felsőoktatási Kerekasztal is széleskörű egyetértésének adott hangot.