Tisztújítás a Doktoranduszok Országos Szövetségében

Tisztújítás a Doktoranduszok Országos Szövetségében
 
Október 26-án tartotta tisztújító Küldöttgyűlését a Doktoranduszok Országos Szövetsége, amelynek házigazdája a Kaposvári Egyetem Doktorandusz Önkormányzata volt. A Küldöttgyűlés egyhangúlag  újraválasztotta Szabó Pétert, a Pannon Egyetem növény- és kertészettudományokban kutató doktorjelöltjét a szervezet elnökének.
Ezt követően megválasztotta a DOSz elnökségi tagjait a következők szerint: Molnár Dánielt, a Debreceni Egyetem történész doktoranduszát elnökhelyettesnek, Pató Viktória Lillát, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem doktoranduszát nemzetközi ügyekért felelős, míg Pónusz Róbertet, a Pécsi Tudományegyetem orvos- és egészségtudományokkal foglalkozó PhD hallgatóját intézményi doktorandusz önkormányzatok fejlesztéséért felelős alelnöknek.
Elnökségi tagok lettek: Csonka Diána, az Eötvös Loránd Tudományegyetem földtudományokkal foglalkozó doktorandusza a tudományos ügyekért, Tóth Zoltán, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Villamosmérnöki Tudományok Doktori Iskola doktorandusza az innovációért és ipari kapcsolatokért, Liska Fanny, a Pannon Egyetem marketing-kutatással foglalkozó doktorandusza kommunikációért, dr. Szabó Imre Szilárd, a Károli Gáspár Református Egyetem jogász tanársegéde, a Pécsi Tudományegyetem doktorandusza jogi ügyekért felelős vezető tisztségviselőként.
Szabó Péter bemutatta csapatának kinevezett tagjait is: Nemes Lászlót az Eötvös Loránd Tudományegyetem doktoranduszát az ifjúságügyért és minőségbiztosításért felelős, dr. Szabó Csabát a Nemzeti Közszolgálati Egyetem fokozatott szerzett tanársegédjét a tudományos osztályokért felelős elnöki megbízottakat és Pausits Pétert, az Óbudai Egyetem doktoranduszát mint gazdasági igazgatót.
A Küldöttgyűlés megválasztotta a Felügyelő Bizottság tagjait is dr. Szabó Linda Zsófia (Szent István Egyetem), Berki Gábor (Nemzeti Közszolgálati Egyetem) és Körösparti Péter (Debreceni Egyetem) személyében. Sor került az Etikai Bizottság bővítésére is, amibe dr. Horváth Orsolya (Pécsi Tudományegyetem), Juhász János (Miskolci Egyetem) és Kacsala László (Kaposvári Egyetem) lettek megválasztva.
Szabó Péter programadó beszédében kiemelte, hogy jövőre 25 éves jubileumát ünnepli a szervezet. Szabó Péter javasolta továbbá, hogy 2020 legyen a Fiatal Magyar Kutatók Éve, mely tematikus év keretében mind a tudományos utánpótlást, mind a felsőoktatási, mind az ifjúságügyi, mind a nemzetpolitikai nézőpontot figyelembe véve szerveznének programsorozatot.
Szabó Péter jelezte, hogy elnöki programjában kiemelt helyet kapott a doktorandusz önkormányzatok infrastrukturális és financiális biztonságának megoldása, a komplex-vizsgák kérdésköre, de a fiatal oktatói, kutatói réteg bérrendezését is fontosnak tartja annak érdekében, hogy a felsőoktatási intézmények tudományos utánpótlása hosszú távon is biztosítható legyen. A DOSz elnökjelöltje beszédében kiemelte, hogy a jövő év egyik leghangsúlyosabb feladata a Digitális Jólét Programból megvalósuló virtuális doktorandusz önkormányzati irodák kialakítása lesz. A DOSz által elindított Fiatal Szakértői Program pedig elsősorban, de nem kizárólagosan a fiatal kutatók számára biztosít majd lehetőséget arra, hogy kutatási és innovációs potenciáljukat - szakértőként - projekt jelleggel is kamatoztassák.
A tisztújításon túl a küldöttek módosították a Doktoranduszok Országos Szövetségének 2018. évi költségvetését, illetve a szervezet Alapszabályát. Tájékoztatást hallhattak az intézményi képviselők a Doktoranduszok Országos Szövetségének 2017. évi könyvvizsgálói jelentéséről, a Fiatal Szakértői Programról, a komplex vizsgák helyzetéről, a doktorandusz önkormányzatok ügyeiről, nemzetközi ügyekről, a Sikeres Doktori Életpálya Kurzussorozatról, illetve a Jogsegély-szolgálat működésével kapcsolatosan. A Küldöttgyűlés elfogadta továbbá, hogy a DOSz Fiatal Szakértői Programjának megvalósításához egy olyan jogi személyt hoz létre, amely képes menedzselni a program szervezését.
 
A Küldöttgyűlés levezető elnöki feladatat Dr. Szabó Katalin, a Tanácsadói Testület tagja, a Szent István Egyetem adjunktusa látta el. Köszöntőbeszédet mondott dr. Gál András Levente, a DOSz alapító elnöke, Hegedűs Zoltán a Nemzeti Ifjúsági Tanács elnöke, és Gulyás Tibor, a Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciájának elnöke.