PhD ösztöndíj

A Belügyi Tudományos Tanács és
a Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság (KSZF) vezetője
pályázatot hirdet
a Nemzeti Közszolgálati Egyetem (NKE) PhD hallgatói számára
 
PhD (doktori) képzési ösztöndíj elnyerésére
a 2015/16-os tanévre[bevezeto_vege]
 
Az ösztöndíj célja a belügyi tudományos kutatói utánpótlás elősegítése PhD (doktori) cím elnyerésére való felkészülés támogatásával.
 
Az ösztöndíjra pályázhat a Belügyminisztérium, valamint a belügyi szervek állományában lévő (hivatásos állományú, kormánytisztviselő, közalkalmazott, munkavállaló) az a személy, aki:
-     felvételt nyert az NKE egyéni felkészüléses vagy szervezett önköltséges doktori (PhD) képzésére;
-     I. évfolyamra beiratkozottak hallgató esetén a pályázat benyújtási határidejének időpontjáig az 45. életévét még nem töltötte be, II. évfolyamra beiratkozott hallgató esetén a pályázat benyújtási határidejének időpontjáig az 55. életévét még nem töltötte be, valamint
-     vállalja, hogy a KSZF-fel együttműködési megállapodást köt.
Pályázat nyújtható be a Hadtudományok, a Katonai Műszaki Tudományok, valamint a Közigazgatás-tudományok tudományágakban.
Az ösztöndíjra nem pályázhat, aki az ösztöndíj folyósításának kezdetekor bármely más, állami költségvetés által finanszírozott ösztöndíjban, egyéb támogatásban részesül.
Az ösztöndíj határozott időre, a 2015/2016. tanulmányi év két félévére szól. A pályázat a képzés következő éveiben, a tanulmányi kötelezettségek eredményes teljesítése esetén megismételhető.
Az ösztöndíj maximális mértéke a 2015/2016. tanulmányi évben az NKE doktori felvételi tájékoztatójában meghatározott bruttó 200.000.-Ft Ft/félév (szervezett önköltséges képzés), illetve bruttó 60.000.-Ft/félév (egyéni felkészülés). A bíráló bizottság a pályázók számára, a pályázat tartalmára, körülményeire figyelemmel eltérő támogatást ítélhet meg, illetve fenntartja magának azt a jogot, hogy nem osztja ki az e célra elkülönített teljes összeget.
A 2015/2016. tanévben rendelkezésre álló összes forrás 3 millió forint.
A pályázat benyújtásának határideje 2015. augusztus 5. A pályázatokat elektronikus és postai úton kell benyújtani az alábbi címeken:
-     Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság
2094 Nagykovácsi, Nagykovácsi út 3.
-     titkar@bm-tt.hu
 
A pályázaton kérjük a következőket feltüntetni: „Pályázat PhD (doktori) képzési ösztöndíj elnyerésére”.
 
A pályázattal kapcsolatos további információt Dr. Sabjanics István, a Belügyi Tudományos Tanács titkára a titkar@bm-tt.hu e-mail címen ad.
A pályázatokat háromtagú bíráló bizottság értékeli. A pályázatok elbírálásáról a pályázók 2015. augusztus 19-ig kapnak értesítést a megadott e-mail címen. A pályázatot elnyert hallgatók 2015. szeptember 1-jétől részesülnek ösztöndíjban. Az ösztöndíjat a KSZF közvetlenül az NKE-nek folyósítja.
 A pályázathoz mellékelni kell:
-         a felvételről szóló értesítés másolatát;
-         a szakmai önéletrajzot;
-         az elfogadott kutatási tématervet;
-         az eddigi tudományos és szakmai publikációk jegyzékét;
-         nyilatkozatot az együttműködési megállapodás vállalásáról.
 
Nagykovácsi, 2015. április 15.
 
Dr. Dános Valér ny. r. vőrgy. sk.
Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság
főigazgató
Belügyi Tudományos Tanács
ügyvezető alelnök