Pandémiás kihívások - digitális válaszok

E-POSZTERSZEKCIÓ FELHÍVÁSA

 

A Belügyi Tudományos Tanács immár tizedik alkalommal szervez tematikusan a biztonságpolitika aktuális kihívásait vizsgáló tudományos-szakmai konferenciát, ez évben is Doktoranduszok Országos Szövetsége társszervezésében, Pandémiás kihívások – digitális válaszok címmel.

A konferencia célja:

A 2019 végén az egész világra szabadult COVID-19 járvány megfékezése érdekében lényegében az összes ország kormánya korábban elképzelhetetlennek tartott térbeli (fizikai) távolságtartási intézkedések bevezetésére kényszerült, amelyek bár kétségtelenül a legfontosabb járványterjedést akadályozó intézkedések közé tartoznak, hatalmas társadalmi és gazdasági károkat is okoznak. Az egész világ és ezen belül Magyarország számára is alapvető fontosságú tehát azoknak az intézkedéseknek, annak a járványkezelési stratégiának a megtalálása, amellyel egyszerre minimalizálható a járvány által okozott, életekben kifejezhető egészségveszteség, valamint a járvány járulékos társadalmi és gazdasági költségei. A konferencia előadásai a pandémia által okozott kihívásokra keresik a választ, a járvány megfékezésének potenciális lehetőségeire, különösen ezeknek a megvalósításában miként nyújtanak támogatást a különböző tudományterületek kutatási eredményei és a korszerű digitális technológiák. Mindezek alkalmazása nemcsak a járvány leküzdésében, hanem a jövőbeni hasonló fenyegetések elleni felkészülésben is kiemelkedő jelentőségű.

A konferencia – tekintettel a járványügyi helyzetre – online formában kerül megrendezésre, mely egyúttal az Európai Kiberbiztonsági Hónap magyarországi kampányának hivatalos zárórendezvénye, valamint a Magyar Tudomány Ünnepe 2020 rendezvénysorozat belügyi fejezet nyitó eseménye is.

A konferencia időpontja:             2020. november 4-5.  

A konferencia végleges programja hamarosan elérhető lesz itt.

A Belügyi Tudományos Tanács számára kiemelten fontos a tehetséggondozás, valamint a fiatal kutatók támogatása, ennek fényében immár harmadik alkalommal a Doktoranduszok Országos Szövetségével közösen elektronikus poszterszekciót szervez a konferencia keretein belül. E szekcióba várjuk a hazai kutatók – doktoranduszok, doktorjelöltek, fiatal posztdoktorok – aktuális eredményeiről készített elektronikus poszter formátumú beszámolókat.

 

A poszterszekció menete:

A konferencia online felületén vetítési lehetőséget biztosítunk a poszterek bemutatására. A konferencia második napján, 2020. november 5-én, a programbizottság által felkért elnök vezetésével, a szerzők rövid, szóbeli interpretációjában ismertetik kutatásaik leglényegesebb eredményeit, majd lehetőség nyílik beszélgetésre és vitára.

Egy személy összesen legfeljebb három poszterben lehet szerző vagy társszerző, azonban csak egy előadásnál szerepelhet elsőszerzőként.

Az e-poszterek projektorral kerülnek kivetítésre, így nincs szükség a poszterek nyomtatására. A konferencián történő poszter-előadás megtartása ingyenes.

A jelentkezés módja:

Jelentkezni az előadás absztrakttal és a poszterrel lehet.

 

A jelentkezés határideje:            2020. október 26.  (A határidő lejártát követően nem áll módunkban újabb jelentkezést elfogadni.)

 

A jelentkezés módja:                    Az elkészített absztraktok és e-poszterek feltöltése a Belügyi Tudományos Tanács online regisztrációs felületére; https://konferencia.bm-tt.hu/content/pandemias-kihivasok-digitalis-valaszok

 

Az absztrakt követelményei:

Az absztraktban a szerzőnek ismertetnie kell a kutatás elméleti hátterét, hipotéziseit, az alkalmazott módszereket, eredményeket, következtetéseket, valamint a kutatás hosszú távú hatásait (max. 1500 n).

 

Az e-poszter formai követelményei:

Maximális fájlméret: 30 MB

A poszter elkészítéséhez szükséges sablon itt elérhető.

Elvárt formátum: .ppt, .pptx, .pdf

Az állomány elnevezése: szerzo vezetekneve__keresztneve_poszter (pl: szerző neve Minta Aladár, az állomány neve: Minta_Aladar_poszter, több szerző esetén kérjük csak az első szerző nevét feltüntetni az állomány nevében).

 

Az absztrakt lektorálása:

A beérkezett poszterek konferencián történő bemutatásáról a téma elismert szakértői, külső lektorok döntenek, mely döntésről a jelentkezők e-mail-ben kapnak értesítést legkésőbb 2020. október 30-ig.

 

Publikációs lehetőség:

A megtartott poszter-előadások írott változatának konferenciakötetben történő megjelenésére lehetőséget biztosítunk.

A konferenciára vonatkozó további információk a tudomanystrategia@bm.gov.hu e-mail-címen kérhetők.

 

Budapest, 2020. október 15.

A konferencia szervezőbizottságának nevében:

 

                            Dr. Sabjanics István sk.                                                                         Molnár Dániel sk.

   Magyar Tudomány Ünnepe 2020 belügyi fejezet                            Doktoranduszok Országos Szövetsége

                                 fejezetszerkesztő                                                                                          elnök

 

PPT sablon