Pályázati kiírása a DOSz Nyelvtudományi Osztály elnöki tisztségének betöltésére

A Doktoranduszok Országos Szövetsége pályázatot ír ki a Nyelvtudományi Osztály elnöki tisztségének betöltésére.  
 
A pályázatnak tartalmaznia kell:
  1. A pályázó rövid szöveges bemutatkozása,
  2. szakmai életrajza,
  3. publikációs jegyzéke.
  4. A jelölt részletes elképzelései az adott tudományos osztály működésével, programjaival kapcsolatban, a már működő osztályok esetében ez eddigi munka, az eddig megvalósult programok figyelembe vételével.
  5. A lehetőségek szerinti részletes programterv a 2015. március 1.  – 2015. augusztus 31. közötti időszakra,
  6. doktorandusz hallgatói vagy doktorjelölti jogviszony igazolása,
  7. két főállású egyetemi oktató ajánlása, amelyek alátámasztják, hogy a jelölt intellektuálisan és szervezőtehetsége alapján alkalmas a tisztség betöltésére.
 
Az elnöki tisztség időtartama: Az elnöki megbízatás 2015. március 1-étől 2015. augusztus 31-éig tart.
 
A pályázat benyújtásának módja: A pályázat anyagát kérjük elektronikus (csatolt dokumentumokat szkennelve) és postai úton a szots.zoltan@dosz.hu címre, illetve a DOSz irodájába (1062 Budapest, Bajza utca 32.) megküldeni. A beérkezett pályázatokat a tudományos osztályok működését koordináló elnökségi tag előterjesztése alapján az elnökség bírálja el.
 
A pályázatok benyújtásának határideje: 2015. február 16. (hétfő) 9.00. A pályázatok elbírálására és a pályázók kiértesítésére a beadási határidőt követő nyolc napon belül kerül sor.

A tudományos osztályok ajánlott programjai:

 

• Egyetemi, doktori iskolai konferenciák,
• egyetem és doktori iskola-közi konferenciák,
• a tudományág doktori hallgatóit összefogó magyarországi konferencia,
• a tudományág magyar ajkú doktoranduszait összefogó Kárpát-medencei konferencia,
• nemzetközi konferenciák szervezése és/vagy látogatása,
• workshopok,
• pódiumbeszélgetések szervezése,
• intézménylátogatás (pl. más egyetemek doktori iskoláinak felkeresése egynapos rendezvény keretében, más doktori iskolákban folyó képzés megismerése),
• tanulmányi kirándulás itthon és/vagy külföldön,
• kulturális programok,
• szakmai nyári táborok,
• egyéb tudományszervezési tevékenység.
 
Az osztályelnök feladatai röviden:
• A Tavaszi Szél konferencia nyelvtudományi szekciójának megszervezése a DOSz elnökségével együttműködve
• gondoskodni a tudományos osztály ülésein és programjain keresztül a folyamatos és magas színvonalú tudományos-szakmai munkáról,
• félévenkénti beszámolóban összefoglalni az osztályban folyó szakmai munkát, annak tapasztalatait, illetve éves munkatervben felvázolni a következő év tervezett feladatait, vállalásait közösségi szinten és személyekre lebontva,
• kapcsolatot tartani az adott intézményben működő doktorandusz önkormányzattal, illetve az adott intézmény vezetőségével és tudományos műhelyeivel,
• kapcsolatot tartani más tudományos osztályokkal,
• gondoskodni a tudományos osztály tagjainak és tisztségviselőinek utánpótlásáról,
• együttműködni a tudományos osztály vezetésére megválasztott új elnökkel.
• Kapcsolatban állni a DOSz elnökségével, népszerűsíteni a DOSz központi rendezvényeit (Tavaszi Szél, Nyári Tábor, Mérföldkő) 
 
Várjuk mindazok pályázatát, akik ambíciót éreznek magukban arra, hogy a tudományos osztályok elnökeinek közösségébe lépve kibontakoztassák szervezőképességüket, személyükkel és tevékenységükkel hozzájárulva a hazai doktorandusz társadalom tudományos és közösségi törekvéseihez!
 
Budapest, 2015. január 27.
 
A DOSz elnökségének nevében eredményes felkészülést kívánva:
 
Keresztes Gábor s. k.                                                                     Szőts Zoltán Oszkár s. k.
elnök, DOSz                                                                                     elnökségi tag, DOSz