Pályázati kiírás a Nyelvtudományi Osztály elnöki tisztségére

A Doktoranduszok Országos Szövetsége 2012. december 19-én köztestületté alakult. A megújuló szervezet egyik legfontosabb célkitűzése volt, hogy a tudományos osztályok rendszerén keresztül a magyarországi és a kárpát-medencei magyar doktoranduszok számára olyan tudományos fórumot hozzon létre, mely a szakmai érintkezésen túl a tudományos közéletben örömmel tevékenykedő fiatal értelmiségiek személyes kapcsolatteremtésének helyszíne is egyben. Erre vonatkozóan követjük azt az elvünket, amely szerint az ország tudományos életét a jövőben meghatározó nemzedék szakmai és emberi kapcsolatainak építését a lehető legkorábban meg kell kezdeni, és minden formában támogatni kell. A DOSz 2013. februárjában írt ki először pályázatot a tudományos osztályok elnöki tisztségeinek betöltésére. Azóta 21 osztály több mint 600 fős taglétszámmal folytatja tudományszervező tevékenységét. Ezzel létrejött a magyar nyelvű doktori képzés kiemelkedő tudományos és közösségi hálózata.
A Doktoranduszok Országos Szövetség elnöksége az alábbi tudományos osztály elnöki tisztségére pályázatot ír ki:
 

-    Nyelvtudományi Osztály
 

A pályázatnak tartalmaznia kell
-    A pályázó rövid szöveges bemutatkozása.
-    Nyilatkozat a pályázó hozzájárulásáról, hogy a benyújtott pályázatot a pályázati elbírálásban résztvevők megismerhetik.
-    Szakmai önéletrajza.
-    Publikációs jegyzéke vagy MTMT azonosító link, elérhetőség.
-    Vezetői koncepció (A jelölt részletes elképzelései az adott tudományos osztály céljaival, működésével, terveivel kapcsolatban maximum 5 oldal terjedelemben)
-    Programterv a 2018. március 31-től – 2019. augusztus 31-ig terjedő időszakra:
-    Tervezett programok célja, helye, ideje, témája a mellékelt formanyomtatvány alapján.
-    Tervezett költségvetési terv 2018. május 31-ig bezárólag maximálisan 100.000 Ft belső pályázaton elnyert költségkerettel számolva a mellékelt formanyomtatvány szerint. A keret összeget 2018. május 31-ig megvalósult és elszámolt rendezvény, konferencia vagy eredménytermék (könyv, konferenciakötet) esetén lehet felhasználni.  
-    Rövid, legfeljebb két oldalas szöveges összefoglalás, mely tartalmazza, hogy megvalósítani kívánt program mivel járul hozzá a DOSz tudományszervezési törekvéseihez, az osztály/osztályok által megszólítani kívánt doktoranduszok tudományos törekvéseihez és/vagy szakmai, emberi közösségének építéséhez.).
 

A pályázathoz csatolni kell:
-    Doktorandusz-hallgatói vagy doktorjelölti jogviszony igazolása.
-    Két teljes munkaidőben foglalkoztatott egyetemi oktató ajánlása, amelyek alátámasztják a jelölt szakmai alkalmasságát a tisztség betöltésére.
 

A pályázat anyagát kérjük elektronikusan (csatolt dokumentumokat szkennelve) 2018. február 28-ig a szabo.csaba@dosz.hu és az iroda@dosz.hu címre, ill. és postai úton a DOSz irodájába (1088 Budapest Múzeum körút 4/A fszt. 44-es szoba) megküldeni. A beérkezett pályázatokat az illetékes elnökségi tag előterjesztése alapján az elnökség bírálja el, minden érintettet 2018. március 15-ig értesítünk. Az elnöki megbízatás 2018. március 31-től 2019. augusztus 31-ig tart.
 

Budapest, 2018. február 14.


                                 Szabó Péter s.k.
                                      elnök

Mellékletek:

Költségterv 2018.03.31-2018.05.31. közötti időszakra

Programterv 2018.03.31-2019.08.31. közötti időszakra