Pályázati kiírás a Doktoranduszok Országos Szövetsége (DOSz) tudományos osztályainak elnöki tisztségeire a 2014-2015-ös tanévre

Pályázati kiírás a Doktoranduszok Országos Szövetsége (DOSz) tudományos osztályainak elnöki tisztségeire a 2014-2015-ös tanévre
 
 
A tudományos osztályok rendszeréről
 
A DOSz 2013. februárjában írt ki először pályázatot a tudományos osztályok elnöki tisztségeinek betöltésére. Azóta 17 osztály kezdte meg működését, amelyekhez eddig több mint 100 különböző doktori iskolából érkező mintegy 400 doktorandusz csatlakozott. A tudományos osztályok legfontosabb célkitűzése, hogy a magyarországi és a kárpát-medencei magyar doktoranduszok számára tudományos fórummá váljanak. A tudományos osztályok rendszere a szakmai érintkezésen túl a tudományos közéletben örömmel tevékenykedő fiatal értelmiségiek személyes kapcsolatteremtésének helyszíne is egyben.
Az alábbi kiírásban 17 meglévő és 4 újonnan alapítandó osztály vezetésére írunk ki pályázatot.
 
A pályázat
 
A DOSz elnöksége a következő tudományos osztályok vezetésére nyílt pályázatot ír ki:
 
 1. Agrártudományok Osztálya
 2. Biológiai és Kémiai Tudományok Osztálya
 3. Filozófiatudományi Osztály
 4. Fizikai Tudományok Osztálya
 5. Földtudományok Osztálya
 6. Hadtudományi Osztály
 7. Hittudományi Osztály
 8. Informatikatudományi Osztály
 9. Irodalomtudományi Osztály
 10. Jogtudományi Osztály
 11. Kommunikáció- és Médiatudományi Osztály
 12. Közgazdaságtudományi Osztály
 13. Közigazgatás-tudományi Osztály
 14. Matematikai Tudományos Osztály
 15. Műszaki Tudományok Osztálya
 16. Művészeti, Színház,- és Filmtudományi Osztály
 17. Nyelvtudományi Osztály
 18. Orvostudományi és Egészségtudományi Osztály
 19. Pszichológiai és Neveléstudományi Osztály
 20. Történelem-és Politikatudományi Osztály
 21. Zenetudományi Osztály
 
 
A pályázatnak tartalmaznia kell:
 
 1. A pályázó rövid szöveges bemutatkozása,
 2. szakmai életrajza,
 3. publikációs jegyzéke.
 4. A jelölt részletes elképzelései az adott tudományos osztály működésével, programjaival kapcsolatban, a már működő osztályok esetében ez eddigi munka, az eddig megvalósult programok figyelembe vételével.
 5. A lehetőségek szerinti részletes programterv a 2014. szeptember – 2015. augusztus közötti időszakra,
 6. Doktorandusz hallgatói vagy doktorjelölti jogviszony igazolása,
 7. két főállású egyetemi oktató ajánlása, amelyek alátámasztják, hogy a jelölt intellektuálisan és szervezőtehetsége alapján alkalmas a tisztség betöltésére.
 
Az elnöki tisztség időtartama:
 
Az elnöki megbízatás 2014. szeptember 1-étől 2015. augusztus 31-éig tart.
 
A pályázat benyújtásának módja:
 
A pályázat anyagát kérjük elektronikus (csatolt dokumentumokat szkennelve) és postai úton a szavay.laszlo@dosz.hu címre, illetve a DOSz irodájába (1062 Budapest, Bajza utca 32.) megküldeni. A beérkezett pályázatokat a stratégiai elnökhelyettes előterjesztése alapján az elnökség bírálja el.
 
A pályázatok benyújtásának határideje:
 
Korábban már működő osztályok esetében: 2014. április 30. (szerda) éjfél, az újonnan alakuló osztályok (Kommunikáció-és Médiatudományi Osztály, Orvostudományi Osztály, Földtudományok Osztálya, Matematikai Tudományos Osztály): 2014. március 3. (hétfő) éjfél. A pályázatok elbírálására és a pályázók kiértesítésére a beadási határidőket követő 10 munkanapon belül kerül sor.
 
A tudományos osztályok ajánlott programjai:
 
 1. Egyetemi, doktori iskolai konferenciák,
 2. egyetem és doktori iskola-közi konferenciák,
 3. a tudományág doktori hallgatóit összefogó magyarországi konferencia,
 4. a tudományág magyar ajkú doktoranduszait összefogó Kárpát-medencei konferencia,
 5. nemzetközi konferenciák szervezése és/vagy látogatása,
 6. workshopok,
 7. pódiumbeszélgetések szervezése,
 8. intézménylátogatás (pl. más egyetemek doktori iskoláinak felkeresése egynapos rendezvény keretében, más doktori iskolákban folyó képzés megismerése),
 9. tanulmányi kirándulás itthon és/vagy külföldön,
 10. kulturális programok,
 11. szakmai nyári táborok,
 12. egyéb tudományszervezési tevékenység.
 
Az osztályelnökök feladatai röviden:
 
 1. Gondoskodni a tudományos osztály ülésein és programjain keresztül a folyamatos és magas színvonalú tudományos-szakmai munkáról,
 2. félévenkénti beszámolóban összefoglalni az osztályban folyó szakmai munkát, annak tapasztalatait, illetve éves munkatervben felvázolni a következő év tervezett feladatait, vállalásait közösségi szinten és személyekre lebontva,
 3. kapcsolatot tartani az adott intézményben működő doktorandusz önkormányzattal, illetve az adott intézmény vezetőségével és tudományos műhelyeivel,
 4. kapcsolatot tartani más tudományos osztályokkal,
 5. gondoskodni a tudományos osztály tagjainak és tisztségviselőinek utánpótlásáról,
 6. együttműködni a tudományos osztály vezetésére megválasztott új elnökkel.
 7. Kapcsolatban állni a DOSz elnökségével, népszerűsíteni a DOSz központi rendezvényeit (Tavaszi Szél, Nyári Tábor, Mérföldkő)
 
Várjuk mindazok pályázatát, akik ambíciót éreznek magukban arra, hogy a tudományos osztályok elnökeinek közösségébe lépve kibontakoztassák szervezőképességüket, személyükkel és tevékenységükkel hozzájárulva a hazai doktorandusz társadalom tudományos törekvéseihez.
 
Budapest, 2014. február 10.
 
A DOSz elnökségének nevében eredményes felkészülést kívánva:
 
 
 
                                                                                              Szávay László s. k.
                                                                                              Stratégiai elnökhelyettes