PÁLYÁZATI FELHÍVÁS - Wolfgang Kessler agrárkutatási díj

A Magyar Tudományos Akadémia védnöksége alatt a Deutsch-Ungarische-Gesellschaft in der Bundesrepublik Deutschland e.V. (DUG) (Német-Magyar Társaság a Német Szövetségi Köztársaságban) meghirdeti a

Wolfgang Kessler agrárkutatási díjakat

 

A Wolfgang Kessler agrárkutatási díjak célja:
A Wolfgang Kessler agrárkutatási díjak célja fiatal magyar szakemberek támogatása az agrártudományok és élelmiszertudományok terén. A díjak évente kerülnek odaítélésre. Az agrártudományok és élelmiszertudományok sokrétűségére való tekintettel évről-évre egy meghatározott szűkebb szakterületről várjuk a pályázatok beérkezését.

 

Melyik szakterületről lehet 2015-ben pályázni?
Az 2015. évi Wolfgang Kessler agrárkutatási díjakra az Növény- és állategészségügyi kutatások, élelmiszerbiztonság szakterületekről lehet pályázni.

 

Kik pályázhatnak?
Magyar egyetemet végzett személyek pályázhatnak diplomamunkával (MSc) vagy doktori disszertációval (PhD), amelyet 2014. január 1. után a fenti témakörben készítettek, és amivel legalább „jó” minősítést értek el.

 

A kutatási díjak összege:
A diplomamunkáért (MSc) elnyerhető díj összege 1.000,- Euro. A doktori disszertációért (PhD) elnyerhetö összeg 2.000,- Euro. A pénzösszegen kívül a díjazottak díszoklevelet is kapnak.

 

Mi szükséges a pályázat benyújtásához?

• a komplett pályázati munka 1 példányban számítógépes adathordozón (CD), vagy elektronikus úton;

• a pályázati munka részletes összefoglalása (abstract) számítógépes adathordozón (CD), vagy elektronikus úton, legkevesebb négy, maximum nyolc oldal terjedelemben magyarul;

• a pályázati munka bírálóinak, valamint az elkészítési hely (egyetem vagy kutatóintézet) neve és címe;

• az oklevél másolata, amely a pályázati munka minősítését is magában foglalja;

• a pályázó önéletrajza táblázatos formában, postai és e-mail címe, publikációs és egyéb szakmai aktivitásainak listája. Mindez nyomtatott számítógépes adathordozón (CD), vagy elektronikus úton.

 

Pályázati határidő:
Pályázatot legkésőbb 2015. június 30-ig a Wolfgang Kessler agrárkutatási díj magyarországi képviselőjéhez, Dr. Palkovics László egyetemi tanárhoz, Budapesti Corvinus Egyetem, Kertészettudományi Kar, Növénykórtani Tanszék, 1118 Budapest, Ménesi út 44 (E mail cím: laszlo.palkovics@uni-corvinus.hu) kell benyújtani.

 

Pályázatok elbírálása:
A benyújtott pályázatokat független szakértői bizottság bírálja el, melynek tagjai a díjazottakat is kiválasztják. A Wolfgang Kessler Agrárkutatási Díjak ünnepélyes átadására 2015 őszén a Magyar Tudományos Akadémián kerül sor. A nyertesek a díj ünnepélyes átadására meghívást kapnak. A díjazottak a díj ünnepélyes átadásakor maximálisan 25 perces előadás keretében mutatják be munkájukat.