Pályázati felhívás DOSz Tudományos Osztályok és Alumni Osztály elnöki tisztségeinek betöltésére

Pályázat 

a Doktoranduszok Országos Szövetségének Elnöksége 

pályázatot ír ki 

a Doktoranduszok Országos Szövetség tudományos osztályainak és Alumni Osztályának

 

 

elnöki tisztségeinek betöltésére

(mindösszesen 21 fő részére)


A Doktoranduszok Országos Szövetsége (a továbbiakban: DOSZ) a tudományos osztályok rendszerén keresztül tudományos és közösségi hálózatot hozott létre a magyarországi és a kárpát-medencei magyar doktoranduszok számára, megteremtve ezzel egy olyan tudományos fórumot, mely a szakmai érintkezésen túl a tudományos közéletben tevékenykedő fiatal értelmiségiek személyes kapcsolatteremtésének helyszíne is egyben.


A DOSZ Elnöksége pályázatot ír ki a Doktoranduszok Országos Szövetsége tudományos osztályainak és Alumni Osztályának elnöki tisztségeinek betöltésére (mindösszesen 21 fő részére) 2018. szeptember 1-től 2019. augusztus 31. közötti időtartamra.


A DOSZ az Alumni Osztály és az alábbi tudományos osztályok elnöki tisztségeire ír ki pályázatot:

 

 

 

 

1.                  Agrártudományi Osztály

2.                  Biológiai és Kémiai Tudományok Osztálya

3.                  Filozófiatudományi Osztály

4.                  Fizikai Tudományok Osztálya

5.                  Földtudományok Osztálya

6.                  Hadtudományi Osztály

7.                  Hittudományi Osztály

8.                  Irodalomtudományi Osztály

9.                  Jogtudományi Osztály 

10.               Kommunikáció-és Médiatudományi Osztály 

11.               Közgazdaságtudományi Osztály

12.               Közigazgatás-tudományi Osztály

13.               Matematikai és Informatikai Tudományok Osztálya

14.               Műszaki Tudományok Osztálya

15.               Művészeti- és Művészettudományi Osztály

16.               Nyelvtudományi Osztály

17.               Orvos-és Egészségtudományi Osztály

18.               Pszichológiai és Neveléstudományi Osztály

19.               Történelem- és Politikatudományi Osztály

20.               Zenetudományi Osztály 

 

A DOSZ Alapszabályának 18-22.§-a rendelkezik az osztályokról. A tudomány osztály elnökére vonatkozó szabályokat a 20.§ tartalmazza, mely (4) bekezdése szerint tudományos osztály elnöke lehet bármely, magyarországi állami, vagy az állam által elismert nem állami felsőoktatási intézmény doktori képzésében jogviszonnyal rendelkező doktorandusz vagy doktorjelölt, valamint a Magyar Doktorandusz Közösség bármely tagszervezetének doktorandusza.

 

 

A tudományos osztály elnökének feladatai és kötelezettségei különösen, de nem kizárólagosan:

a)        felügyelni a tudományos osztály szabályos működését;

b)        kapcsolatot tartani a DOSZ Elnökségével és tudományos osztályaival; 

c)         összehívni és vezetni a tudományos osztály üléseit; 

d)        szervezni és irányítani a tudományos osztály éves tevékenységét, 

e)        a belső szabályzatok alapján rendelkezésre bocsátott költségvetési források szabályszerű felhasználása,

f)         évente írásban beszámolni a DOSZ Elnökségének a tudományos osztály tevékenységéről és terveiről.

A pályázatnak tartalmaznia kell:

 

a)        szakmai és tudományos önéletrajzát,

b)        a vezetői elképzeléseit tartalmazó:

ba)  motivációs levelet: elképzelések az adott tudományos osztály céljaival, működésével, terveivel kapcsolatban maximum 5 oldal terjedelemben,

     bb)  programot*: a tervezett programok célja, helye, ideje, témája a mellékelt formanyomtatvány alapján. Rövid, legfeljebb két oldalas szöveges összefoglalás, mely tartalmazza, hogy megvalósítani kívánt program mivel járul hozzá a DOSZ tudományszervezési törekvéseihez, az osztály/osztályok által megszólítani kívánt doktoranduszok tudományos törekvéseihez és/vagy szakmai, emberi közösségének építéséhez.).

c)         a doktorandusz vagy doktorjelölti jogviszonyának igazolását és 

d)        a nyilatkozatát, amelyben hozzájárul ahhoz, hogy a döntéshozatalban résztvevő személyek és testületek a benyújtott pályázatot megismerhetik.

e)        az elnöki ciklus során megvalósítandó szakmai rendezvények részletes leírását és gazdasági tervét;

f)         két doktori fokozattal rendelkező egyetemi oktató vagy kutató ajánlását, amelyek alátámasztják a jelölt szakmai alkalmasságát a tisztség betöltésére.  

*A tudományos osztályok ajánlott programjai: a 2018. szeptember 1.-től 2019. augusztus 31-ig terjedő időszakra:

a)    A tudományterület doktorandusz hallgatóit összefogó magyarországi konferencia szervezése. 

b)    A tudományterület magyar ajkú doktoranduszait összefogó Kárpát-medencei konferencia. 

c)    Nemzetközi konferenciák szervezése. 

d)    Intézménylátogatás (pl. más egyetemek doktori iskoláinak felkeresése egynapos rendezvény keretében, más doktori iskolákban folyó képzés megismerése). 

e)    Tanulmányi kirándulás itthon és/vagy külföldön.

 

 

A pályázatot 2018. május 30-ig kell megküldeni elektronikusan (csatolt dokumentumokat szkennelve) az iroda@dosz.hu és az

fb@dosz.hu e-mail címekre.

 

 

A beérkezett pályázatokat a DOSZ Elnöksége bírálja el, minden érintettet legkésőbb 2018. június 30-ig értesítünk. A megválasztott osztályelnökökkel a DOSZ önkéntes szerződés köt.

 

Pályázati felhívás

Programterv

Költségvetési terv

Budapest, 2018. május 15.

  

Eredményes felkészülést kívánva:

 

                                                                                                                                           Szabó Péter

 

                                                                                                                                           Elnök, DOSZ