Pályázati felhívás a Kúria 2024. évi gyakornoki programjára

A Kúria elnöke pályázatot hirdet az állam- és jogtudományi karok doktori iskoláinak, valamint a Nemzeti Közszolgálati Egyetem közigazgatás-tudományi és rendészettudományi doktori iskolájának hallgatói számára a Kúrián gyakornoki feladatok ellátására.

A pályázatok benyújtásának határideje: 2024. január 20.

A pályázatokat a fenti határidőig a Kúria Koordinációs, Személyzeti és Oktatási Főosztályára kell benyújtani (személyesen: 1055 Budapest, Markó utca 16., I/151.; postán: 1363 Budapest, Pf. 35.).

A pályázatok elbírálásának határideje: 2024. február 10.

A gyakornoki programmal kapcsolatos tudnivalók:

Részvételi feltételek:

Pályázatot nyújthat be, aki doktoranduszként nappali vagy levelező tagozaton aktív hallgatói jogviszonyban áll. Pályázatot nyújthat be az is, aki magyarországi állam- és jogtudományi, közigazgatás-tudományi és rendészettudományi doktori iskola doktoranduszaként már abszolutóriumot szerzett, de még fokozatszerzés előtt áll. Nem akadálya a pályázat benyújtásának a korábbi gyakornoki programban való részvétel.

A pályázatok benyújtásának tartalmi követelményei:

A pályázati anyaghoz csatolni kell:

Pályázni vagy a mellékletben felsorolt, a Kúria kollégiumai által meghatározott, vagy a doktorandusz saját doktori tématervében szereplő kutatási témára vonatkozó kutatási terv benyújtásával lehet.

A melléklet ITT érhető el.

A pályázatok elbírálása:

A pályázatokat a Kúria elnöke által kijelölt bírókból álló bizottság a pályázók személyes meghallgatását követően, zárt ülésen bírálja el.