Pályázati felhívás a HATÁRON TÚLI MAGYAR NEMZETISÉGŰ DOKTORANDUSZ SZERVEZETEK számára.

Pályázati felhívás
 
A Doktoranduszok Országos Szövetsége (továbbiakban: Támogató) az Alapszabályának
3.§ (1) a, b és f pontjai alapján pályázatot hirdet a HATÁRON TÚLI MAGYAR NEMZETISÉGŰ DOKTORANDUSZ SZERVEZETEK (továbbiakban: Támogatott) számára.
 
A pályázat célja és a támogatható tevékenységek köre, a határon túli magyar nemzetiségű doktorandusz szervezetek:
-          működési támogatása,
-          ifjúsági céljainak támogatása,
-          tudományos és kutatási feladatainak, rendezvényeinek támogatása,
-          kulturális feladatainak támogatása,
-          a hazai és határon túli doktoranduszok és szervezeteik kapcsolattartásának fejlesztése és támogatása,
-          egyéb feladatok támogatása.
 
A pályázat formája és mértéke:
A pályázat útján igényelhető támogatás 100% intenzitású, vissza nem térítendő támogatás, amelynek igénybevétele a beszámoló elfogadását követően egy összegben, vagy – a pályázó indokolt kérelme alapján – a beszámoló elfogadását megelőzően támogatási előleg formájában történhet.
 
A pályázaton egy szervezet legfeljebb bruttó 400.000 Ft, azaz Négyszázezer forint támogatást igényelhet.
 
A támogatható pályázati időszak: 2015.10.01.-2016.04.30.
 
A pályázaton elnyert összeget a Támogatott a vonatkozó jogszabályok szerint használhatja fel és a Támogató felé maradéktalanul el kell vele számolnia. A Támogatott köteles a fel nem használt összeget, vagy a Támogató által el nem fogadott teljesítések esetén a támogatási összeget maradéktalanul visszafizetni, legkésőbb a pályázati elszámolási határidő utáni 30. napig.
A pályázati összeg elszámolásának véghatárideje: 2016.05.15. A Támogatott köteles a támogatási összeg felhasználásával kapcsolatos számviteli bizonylatok, szerződések, stb. hitelesített másolatait a Támogató részére benyújtani. Támogatott köteles azonnali hatállyal értesíteni a Támogatót, amennyiben olyan körülmény következik be, melynek következtében a támogatási cél megvalósulása akadályokba ütközik vagy meghiúsult.
 
A pályázaton az alábbi szervezetek igényelhetnek vissza nem térítendő támogatást:
-          Momentum Doctorandus
-          Romániai Magyar Doktoranduszok és Fiatal Kutatók Szövetsége
-          Szlovákiai Magyar Fiatalok Tudományos és Kulturális Társulása
-          Vajdasági Magyar Doktoranduszok és Kutatók Szervezete
 
A pályázat benyújtásának határideje: 2015. szeptember 30.
 
A pályázat benyújtásának helye: 1062 Budapest, Bajza u. 32.
 
A pályázatot papír alapon, 2 példányban kell benyújtani.
 
A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó szervezet által a támogatási összegből megvalósítandó pontos célokat, továbbá ezek költségtervét és határidejét. A pályázat mellékleteként be kell nyújtani a szervezet hatályos létesítő okiratát / bírósági bejegyzését tanúsító okiratot, továbbá a szervezet lényegesebb adatait (név, székhely, hivatalos képviselő, adószám, nyilvántartási szervezet és szám, bankszámlaszám stb.) tartalmazó adatlapot.
 
A pályázatokkal kapcsolatban további információ kérhető a Támogató Titkárságán és Csapó László gazdasági elnökhelyettestől.
 
 
Budapest, 2015. augusztus 18.
 
Doktoranduszok Országos Szövetsége
Elnökség