Pályázati felhívás

PÁLYÁZATI  FELHÍVÁS

A Pálfi István Régiófejlesztési Alapítvány (a továbbiakban: Alapítvány) – a Külgazdasági és Külügyminisztérium támogatásával – meghirdeti a Pálfi István Ösztöndíj Programot a magyarországi, valamint határon túli államokban működő felsőoktatási intézményekben mesterképzésben tanuló hallgatók, továbbá doktori képzésben részt vevő hallgatók, doktori abszolutóriummal rendelkezők, illetve doktorjelöltek számára.

A lehetséges ösztöndíjas keret 5 fő.

 

Támogatott térségek elsődlegesen:

Magyarország, Kárpátalja, Erdély, Felvidék, Kárpátalja, Partium, Erdély, Délvidék, Drávaszög, Muraköz, Alpokalja

 

Az ösztöndíjas feladatai:

1.      kutatási terv összeállítása területfejlesztési, EGTC/ETT témában;

2.      kutatási terv alapján területfejlesztési, EGTC/ETT tárgyú tanulmány, kutatási munka elkészítése;

3.      gyakorlati idő során: háttéranyagok előkészítésében való közreműködés;

4.      EU-s pályázati anyagok előkészítése;

5.      az ösztöndíjjal összefüggő adminisztrációs feladatok elvégzése.

 

Elvárásaink:

1.      Európai Uniós és területfejlesztési, EGTC/ETT ismeretek iránti érdeklődés;

2.      határozott fellépés, jó kapcsolatteremtő képesség, rugalmasság, céltudatosság, terhelhetőség;

3.      továbbfejlődésre, tanulásra való fogékonyság;

4.      felsőoktatási képzésein legalább öt lezárt félév;

5.      magyar állampolgárság VAGY határon túli magyar származás;

6.      elkötelezettség fentebb felsorolt térségek határon átnyúló fejlesztése iránt.

 

Amit kínálunk:

1.      bruttó 120.000,- Ft/hó ösztöndíj 4 hónapos időtartamra /2019. június 15. – 2019. október 15./;

2.      brüsszeli /európai parlamenti/ és térségi szakmai gyakorlat biztosítása;

3.      a gyakorlat idejére szállás és utazás biztosítása;

4.      térségi gyakorlat idejére szállás biztosítása;

5.      tutori szakmai támogatás;

6.      „Pálfi Ösztöndíjas klub” tagság.

 

Kötelezően csatolandó mellékletek, igazolások:

1.      Szakmai önéletrajz;

2.      Legalább öt lezárt félévet igazoló leckekönyv egyszerű másolata;

3.      Motivációs levél, amelyben a pályázó kitér arra, hogy milyen céllal pályázik, és hogyan kívánja a tapasztalatait hasznosítani;

4.      Kutatási téma pontos megjelölése, illetve kifejtése minimum 1 oldal terjedelemben.

 


 

Csatolható mellékletek:

1.      tanulmányi verseny(ek)en elért eredmény(ek) igazolása

2.      nyelvvizsga-bizonyítvány(ok) egyszerű másolata

3.      szakmai (és közéleti) tevékenység igazolása

Pályázatok benyújtásának határideje: 2019. június 7.

Pályázatok elbírálása a 3 tagú szakmai bírálóbizottság által: 2019. június 14.

A támogatott pályázatot követően az ösztöndíj megkezdésének további feltétele:

§  Munkaterv elfogadása az Alapítvány által felkért szakmai kuratórium (a továbbiakban: Kuratórium) által.

 

§  A pályázó a pályázaton való részvétellel elfogadja a következőket:
Az értékeléshez pontosítás, további adat, információ, dokumentum kérhető, amely hiánypótlásként csatolandó a pályázathoz.

 

§  A pályázatokról a döntést az Kuratórium hozza meg a jelöltek személyes meghallgatása után, a pályázati határidő lejártát követően.

 

§  A pályázati elbírálás eredményéről a nyertes pályázót elektronikus levélben értesíti az Alapítvány.  A kuratóriumának döntésével szemben jogorvoslatnak nincs helye.

 

§  Az ösztöndíjat pályázóval az Alapítvány szerződést köt, amelyben rögzíti az ösztöndíjas vagy támogatott jogait és kötelezettségeit.

 

§  A pályázaton ösztöndíjat nyert ösztöndíjas a pályázaton való részvétellel hozzájárul ahhoz, hogy neve az ösztöndíj elnyerése esetén nyilvánosságra kerüljön.

 

§  Kizárható az a pályázó, aki valótlan, hamis adatot szolgáltat, ilyen nyilatkozatot tesz a pályázat benyújtásakor, illetve valamely, a pályázat elbírálását érintő valós tényt, adatot elhallgat.

 

A pályázatokat személyesen, postai úton vagy e-mailben az alábbi címeken várjuk:

-       személyesen vagy postai úton:

név: Pálfi István Régiófejlesztési Alapítvány

cím: 1055 Budapest, Falk Miksa u. 4. félemelet 1.

 

-       e-mail: Szögi Zoltán: z.szogi@gmail.com