Pályázat Tézis-Management Szolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezető tisztsége betöltésére

Pályázat

a Doktoranduszok Országos Szövetsége pályázatot ír ki a kizárólagos tulajdonában álló

 

Tézis-Management Szolgáltató Nonprofit Kft.

ügyvezető tisztsége betöltésére

 

A Doktoranduszok Országos Szövetsége (a továbbiakban: DOSZ) kizárólagos tulajdonában áll a Tézis-Management Szolgáltató Nonprofit Kft, mely alapító okirata szerint az alapító gyakorolja az ügyvezető megválasztásának jogát.

 

A pozíció betöltésére vonatkozó feltételek:

a)             gazdasági végzettség,

b)             projektmenedzseri, pályázatírásban szerzett tapasztalat.

c)             legalább 2 (kettő) év gazdasági társaságnál szerzett tapasztalat.

 

A gazdasági társaság profiljának sajátosságaira tekintettel a pályázat elbírálásánál előnyt jelent az egyetemi és doktori képzés érdekvédelmi szervezeteiben szerzett tapasztalat.

 

Felhívom a pályázók szíves figyelmét arra, hogy az ügyvezetői tisztség betöltése összeférhetetlen (a pályázat érvénytelen) a DOSZ alábbi pozícióinak egyidejű betöltésével:

a)             a DOSZ tisztségviselő;

b)             a Felügyelő Bizottság tag;

c)             tudomány osztály elnöke, alelnöke és referense.

 

A pályázat részeként a pályázónak csatolni kell:

a)      szakmai önéletrajzot,

b)      az iskolai végzettséget és nyelvtudást igazoló okiratok másolatát,

c)      vezetői koncepciót,

d)      nyilatkozatot, amelyben hozzájárul ahhoz, hogy a döntéshozatalban résztvevő személyek és testületek a benyújtott pályázatot megismerjék.

 

Az alapító tag jogait a Közgyűlés gyakorolja, így a jelen felhívásra benyújtott pályázatról a soron következő ülésén dönt.

 

A pályázatot 2018. május 2. napjáig kell valamennyi oldalán aláírva, pdf-formátumban beküldeni az iroda@dosz.hu e-mail címre.

 

Budapest, 2018. április 25.

Szabó Péter s. k.

elnök