Pályázat DOSZ Felügyelő Bizottsági tag tisztség betöltésére 3 fő részére

PÁLYÁZAT

a Doktoranduszok Országos Szövetsége pályázatot ír ki

FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGI TAG

tisztség betöltésére 2024. január 1. és 2024. december 31. közötti időtartamra 3 fő részére

 

A Doktoranduszok Országos Szövetsége (a továbbiakban: DOSZ) Alapszabályának 15. § (1) bekezdése alapján a Felügyelő Bizottság (a továbbiakban: FB) a DOSZ munkájának törvényességi felügyeletét, gazdálkodásának ellenőrzését végző testület, feladatainak részletes leírása a 15. § (4) bekezdésében található.

A Felügyelő Bizottság tagjait nyilvános pályázat alapján a Küldöttgyűlés választja meg 1 (egy) év időtartamra, jelen esetben 2024. január 1. és 2024. december 31. közötti időtartamra.

Az Alapszabály 24. § (6) bekezdése értelmében az FB tagjának választható bármely, nagykorú, büntetlen előéletű magyar állampolgár, aki a jelentkezési határidőn belül érvényes pályázatot nyújtott be. Az összeférhetetlenségre vonatkozó szabályokat az Alapszabály 27. §-a tartalmazza.

A pályázat részeként a pályázónak csatolni kell:

  1. szakmai és tudományos önéletrajzot,
  2. nyilatkozatot, hogy megválasztása esetén bemutatja az 1 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványát;
  3. a nyilatkozatot, amelyben a pályázó hozzájárul ahhoz, hogy a döntéshozatalban résztvevő személyek és testületek a benyújtott pályázatot megismerhetik.

A felügyelő bizottsági tagság összeférhetetlen mindenfajta DOSZ-on belüli további megbízatással, tisztséggel. A Felügyelő Bizottság tagjai nem vállalhatják operatív feladatok elvégzését (Alapszabály 27. § (4) bekezdés).

A pályázatot elektronikus úton (valamennyi csatolt dokumentumot AVDH hitelesítéssel ellátva vagy aláírást követően szkennelve), PDF-formátumban kell megküldeni az iroda@dosz.hu e-mail címre, legkésőbb 2023. november 19-én 23:59-ig.

A pályázónak a DOSZ Titkársága válasz e-mailt küld a pályázat beérkezését követően azzal, hogy a dokumentum megérkezett, azt átvette, a továbbiakban a pályázat formai követelményeknek való megfelelőségét az Alapszabály 24. § (12) bekezdése alapján a DOSZ elnöke vagy az általa kijelölt személy vagy személyek ellenőrzik. A pályázat részeként beküldött valamennyi dokumentum eredeti példányát kérjük megőrizni 2023. december 31-ig, mert a pályázat ellenőrzését végző(k) bekérheti(k) azokat igazolás céljából és ellenőrizheti.

 

Budapest, 2023. november 2.

Molnár Dániel s.k.

elnök