Pályázat DOSz elnökségi tagságra

Pályázat
 
 
A Doktoranduszok Országos Szövetsége Elnöksége pályázatot ír ki a szervezet
 
(a tudományos osztályokért felelős) elnökségi tagi
 
vezető tisztségének betöltésére a 2015. május 1.  és 2015. december 31. közötti időtartamra.
 
 
Az Alapszabály 26. § (1) bekezdése értelmében elnökségi taggá választható bármely, magyarországi állami és az állam által elismert nem állami doktori képzést folytató felsőoktatási intézményben jogviszonnyal rendelkező doktorandusz vagy doktorjelölt.
 
Az elnökségi tagi vezető tisztséggel összefüggő összeférhetetlenségi okokat az Alapszabály 29. § tartalmazza
 
Az Alapszabály 18. § (2) bekezdése tartalmazza az elnökség feladatainak nem taxatív felsorolását.
 
Az elnökségi tagi vezető tisztség elnyerése érdekében benyújtandó pályázat részeként csatolni kell a pályázó szakmai és tudományos önéletrajzát, az iskolai végzettséget és nyelvtudást igazoló okiratok másolatát, a vezetői elképzeléseit tartalmazó motivációs levelet, a jelentkező doktorandusz-hallgatói jogviszonyának igazolását, doktorjelölt-hallgatói jogviszonyának igazolását és a nyilatkozatát, amelyben hozzájárul ahhoz, hogy a döntéshozatalban résztvevő személyek és testületek a benyújtott pályázatot megismerjék.
 
A pályázatot 2015. április 15. 12 óráig kell két darab eredeti, valamennyi oldalát aláírt példányban leadni a Doktoranduszok Országos Szövetsége titkárságán (1062 Budapest, Bajza u. 32.), továbbá pdf-formátumban beküldeni a dosz@dosz.hu e-mail címre.
 
 
Budapest, 2015. március 31.
 
 
 
                                                                                             Keresztes Gábor s.k.
                                                                                                   DOSz elnök