Pályázat DOSz (DOE) Egyesület tisztségek betöltésére

 

PÁLYÁZAT DOSZ (DOE) EGYESÜLET TISZTSÉGEK BETÖLTÉSÉRE

 

 
A DOSz (DOE) a 2014. április 9. – 2015. december 31. időszakra vonatkozóan pályázatokat ír ki tisztségviselői helyek betöltésére. (A 2013. április 27-én módosított Alapszabály rendelkezéseinek megfelelően.) A tisztségekre DOSz (DOE) tagok pályázhatnak, kivéve a felügyelőbizottsági tagságot, melynek a DOSz (DOE) tagság nem feltétele.
A pályázatokat postai vagy elektronikus úton, illetve személyesen leadva a megadott határidőig áll módunkban fogadni.
Postacím: 1062 Budapest, Bajza u 32.
E-mail: dosz@dosz.hu
A pályázatok beérkezési határideje: 2014. április 1. 12:00 (személyes leadás esetén a titkársággal előre egyeztetett módon munkaidőben)
Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a DOSz (DOE) Alapszabálya tartalmazza az egyes tisztségekkel járó feladatokat, kötelezettségeket. A munkáját nem megfelelően végző elnökségi tag a küldöttgyűlés által visszahívható.
  

Pályázat elnöki tisztségre

 

 Tisztség leírása, fő tevékenységek:

- a doktoranduszok érdekeinek képviselete nemzetközi, országos, regionális és intézményi szinten, különösen a PhD fokozat értékének védelme érdekében, valamint a doktoranduszokat érintő minden jelentős kérdésben,

- részvétel a felsőoktatás-politikai és -fejlesztési, illetve a tudománypolitikai döntések meghozatalában, így különösen képviselet ellátása a felsőoktatással, tudományos képzéssel foglalkozó hazai és nemzetközi szervezetekbe és testületekbe,

- részvétel a felsőoktatást érintő és a stratégiai ifjúságpolitikai döntések meghozatalában,

- tudományos közélet szervezése,

- konferenciák és egyéb rendezvények szervezése, tájékoztató és szakmai kiadványok megjelentetése, doktoranduszokat, ifjúsági célokat támogató pályázatok kiírása,

- kapcsolattartás a hazai, nemzetközi és külföldi doktorandusz, diák-, ifjúsági és szakmai szervezetekkel, valamint a külhonban szervezett képzésben résztvevő magyar állampolgárságú illetve nemzetiségű doktoranduszokkal,

- a DOSz (DOE) munkájában való aktív részvétel.

 Elfoglaltság: minimum heti 30 óra.
 

Szükséges képességek:
-  jogi ismeretek,

- gazdasági, pénzügyi ismeretek,

- nagyon jó tárgyalóképesség,

- jó csapatjátékos,

- felelősségvállalás képessége,

- teherbírás.

 Előny:
- jó kapcsolatteremtő képesség,

- valamilyen civil szervezet vezetésében szerzett tapasztalat,

- konfliktustűrés,

- kompromisszum és konszenzuskereső képesség.

 

 Amit kínálunk:
- társadalmi elismertség,
- tapasztalatszerzési lehetőség egy országos civil érdekképviseleti szervezetben,
- kihívás,
- jó csapat,

- változatos feladatok,

- felelősségteljes munka.

 
 

Pályázat elnökségi tag tisztségre

 Tisztség leírása, fő tevékenységek:

 - a doktoranduszok érdekeinek képviselete nemzetközi, országos, regionális és intézményi szinten, különösen a PhD fokozat értékének védelme érdekében, valamint a doktoranduszokat érintő minden jelentős kérdésben,

- részvétel a felsőoktatás-politikai és -fejlesztési, és a tudománypolitikai döntések meghozatalában, így különösen képviselők delegálása a felsőoktatással, tudományos képzéssel foglalkozó hazai és nemzetközi szervezetekbe és testületekbe,

- részvétel a felsőoktatást érintő és a stratégiai ifjúságpolitikai döntések meghozatalában,

- tudományos közélet szervezése,

- tudományos képzésre, felsőoktatási, valamint ifjúsági célokra fordítható anyagi erőforrások és vagyoni eszközök kezelése,

- konferenciák és egyéb rendezvények szervezése, tájékoztató és szakmai kiadványok megjelentetése, doktoranduszokat, ifjúsági célokat támogató pályázatok kiírása

- kapcsolattartás a hazai, nemzetközi és külföldi doktorandusz, diák-, ifjúsági és szakmai szervezetekkel, valamint a külhonban szervezett képzésben résztvevő magyar állampolgárságú illetve nemzetiségű doktorandusz hallgatókkal,

- küldöttgyűlés előkészítése,

- a DOSz (DOE) munkájában való aktív részvétel.

Elfoglaltság: minimum heti 20 óra.
Szükséges képességek:

- teherbírás,

- nagyon jó szervező képesség,

- jó tárgyalóképesség,

- jó kapcsolatteremtő képesség.

 Előny:
- valamilyen civil szervezet vezetésében szerzett tapasztalat,

- gazdasági ismeretek, jogi, pénzügyi ismeretek.

 Amit kínálunk:

- társadalmi elismertség,

- tapasztalatszerzési lehetőség egy országos civil érdekképviseleti szervezetben.

- kihívás,

- jó csapat,

- változatos feladatok,

- felelősségteljes munka.

 

Pályázat felügyelőbizottsági tag tisztségre

 

 Tisztség leírása, fő tevékenységek:

- a Felügyelő Bizottság a DOSz (DOE) jogszabályoknak megfelelő működését az alapszabály

- betartását, valamint a DOSz (DOE) gazdálkodását ellenőrző testület.

- ellenőrzi a DOSz (DOE) tisztségviselőinek és testületeinek tevékenységét és ennek

- eredményéről folyamatosan beszámol az ellenőrzöttek felügyeletét gyakorló

- szerveknek, így mindenekelőtt félévente teljes körűen írásban és szóban a Küldöttgyűlésnek.

- felügyeli a DOSz (DOE) választások tisztaságát, javaslatot tesz a Küldöttgyűlésnek a választási bizottság és a szavazatszámláló bizottság tagjaira.

- véleményt nyilvánít az elnökségi programról és beszámolóról.

 Elfoglaltság: éves szinten minimum 48 óra.
Szükséges képességek:

- jogi ismeret,

- gazdasági ismeretek,

- precizitás, pontosság,

- megbízhatóság,

 Előny: korábbi felügyelő bizottsági tagság, illetve civil szervezet vezetésében való részvétel.
 
 Debrecen, 2014. április 22.
 
 

 DOSZ (DOE) Küldöttgyűlése