Pályázat a szervezet etikai bizottsági tag tisztségeinek betöltésére

Pályázat

a Doktoranduszok Országos Szövetsége pályázatot ír ki a szervezet

etikai bizottsági tag

tisztségeinek betöltésére 7 fő részére

 

A Doktoranduszok Országos Szövetsége (a továbbiakban: DOSZ) Alapszabályának 17.§ tartalmazza az Etikai Bizottságra vonatkozó szabályokat, a tagjainak választását a 24.§ tartalmazza.

 

Az Etikai Bizottság tagjait a Küldöttgyűlés egyszerű többséggel, titkos szavazás útján választja egy évre.

 

Az Etikai Bizottság tagja az lehet, aki

a)             valamely magyarországi állami és az állam által elismert nem állami felsőoktatási intézmény doktori képzésében jogviszonnyal rendelkező doktorandusza vagy doktorjelöltje, valamint

b)             a Küldöttgyűlés tagjai legalább 1/5-ének írásbeli ajánlásával rendelkezik.

 

Felhívom a pályázók szíves figyelmét arra, hogy a DOSZ alábbi pozícióinak egyidejű betöltése összeférhetetlen az etikai bizottsági tagsággal:

a)             a DOSZ tisztségviselő;

b)             a Felügyelő Bizottság tag;

c)              tudomány osztály elnöke, alelnöke és referense.

 

A pályázat részeként a pályázónak csatolni kell:

a)      szakmai és tudományos önéletrajzot,

b)      az iskolai végzettséget és nyelvtudást igazoló okiratok másolatát,

c)       doktorandusz vagy doktorjelölt jogviszony igazolását, mely nem lehet régebbi a pályázat benyújtását megelőző 30 napnál,

d)      a felhívás melléklete szerinti nyilatkozatot aláírva, szkennelve a Küldöttgyűlés tagjainak legalább 1/5-étől (tagok: http://dosz.hu/szervezet/doktorandusz_onkormanyzatok),

e)      nyilatkozatot, amelyben hozzájárul ahhoz, hogy a döntéshozatalban résztvevő személyek és testületek a benyújtott pályázatot megismerjék.

 

A pályázatot 2018. április 18. napjáig kell két darab eredeti, valamennyi oldalán aláírt példányban benyújtani:

 

személyesen vagy postai úton a Doktoranduszok Országos Szövetsége Titkárságán (1055 Budapest, Falk Miksa utca 1.)

és

 

pdf-formátumban beküldeni a postai feladás igazolásával együtt az iroda@dosz.hu e-mail címre.

 

 

Budapest, 2019. március 23.

 

Szabó Péter s. k.

elnök