Pályázat elnökségi tagi tisztség betöltésére 1 fő részére

PÁLYÁZAT

a Doktoranduszok Országos Szövetsége pályázatot ír ki

ELNÖKSÉGI TAGI

tisztség betöltésére 1 fő részére

 

a 2020. július 29-i Küldöttgyűlés döntését követően azonnali hatállyal és 2020. december 31. közötti időtartamra.

Az Elnökség tagjait nyilvános pályázat alapján a Küldöttgyűlés választja meg 1 (egy) év időtartamra, ebben az esetben a tört mandátumból fennálló időre. A pályázat kiírása az egyik elnökségi tag lemondása okán vált szükségessé. Ebben az esetben a Doktoranduszok Országos Szövetsége (a továbbiakban: DOSZ) Alapszabályának 24. § (3) bek. c) pontja alapján az elnök, akadályoztatása vagy a tisztség átmeneti betöltetlensége esetén az elnökhelyettes, ez utóbbi hiányában a Felügyelő Bizottság 30 napon belül köteles pályázatot kiírni a tisztség betöltésére.

A DOSZ Alapszabályának 10. § (1) bekezdése alapján az Elnökség a DOSZ végrehajtó testülete, mely 8 elnökségi tagból áll, az Elnökség feladatainak részletes leírása a 10. § (4) bekezdésében található. Az elnökség tagjaira vonatkozó további információt a 13. § tartalmaz.

Az Alapszabály 24. § (5) értelmében a DOSZ elnökének vagy elnökségi tagjának választható bármely, magyarországi állami, vagy az állam által elismert nem állami felsőoktatási intézmény doktori képzésében jogviszonnyal rendelkező doktorandusz vagy doktorjelölt, aki a jelentkezési határidőn belül érvényes pályázatot nyújtott be. Az összeférhetetlenségre vonatkozó szabályokat az Alapszabály 27. §-a tartalmazza.

A pályázat részeként a pályázónak csatolni kell:

  1. szakmai és tudományos önéletrajzát,
  2. a vezetői elképzeléseit tartalmazó motivációs levelet vagy programot,
  3. a doktorandusz vagy doktorjelölti jogviszonyának igazolását és
  4. a nyilatkozatát, amelyben hozzájárul ahhoz, hogy a döntéshozatalban résztvevő személyek és testületek a benyújtott pályázatot megismerhetik.

A pályázatot 2020. július 24-én éjfélig kell postára adni, ajánlott, tértivevényes formában (1055 Budapest, Falk Miksa utca 1. Falk1 Edutus Ház Rendezvényközpont). A borítékra rá kell írni: „Pályázat a DOSZ Elnökségi tag tisztségére”.

A pályázatot elektronikus úton, PDF-formátumban is meg kell küldeni az iroda@dosz.hu e-mail címre, legkésőbb 2020. július 24-én éjfélig. Az elektronikus pályázatnak tartalmaznia kell a postai feladóvevény vagy az átvételi elismervény beszkennelt másolatát.

Budapest, 2020. július 8.

Molnár Dániel s.k.
elnök