PÁLYÁZAT a Tavaszi Szél Konferencia megrendezésére

A Doktoranduszok Országos Szövetsége pályázatot ír ki a 2020. évi Tavaszi Szél Konferencia megrendezésére. A rendezvény célja, hogy lehetőséget teremtsen a doktoranduszok számára az eltérő kutatási területek bemutatására, mely egyúttal publikációs
lehetőséget is jelent. Továbbá teret biztosít, hogy nézeteiket megvitassák, személyes és szakmai kapcsolatokat alakítsanak ki.

A rendezvény megvalósításának időpontjai: 2020. március/április/május hónap (péntek-vasárnapi lebonyolítással)

A pályázás módja: A pályázatok benyújtása elektronikusan és könyvelt küldeményként, postai úton.

Email cím: iroda@dosz.hu és fb@dosz.hu
Levelezési cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 1. címre történő megküldésével lehetséges (postára adás dátuma: 2019. november 29. 23:59)
A pályázat beadásának határideje: 2019. novmber 30. (szombat) 23:59

RENDEZVÉNY LEBONYOLÍTÁSA: Körülbelül 400-600 fő részvételét biztosító, szakmai
és kulturális programok biztosítása/lebonyolítása.
 
A pályázat tárgya:

  • A Tavaszi Szél Konferencia mint rendezvény egyszeri lebonyolítása. Ez alatt értendő a rendezvény helyszínének és az előadásokhoz szükséges eszközöknek (projektorok, laptopok/asztali számítógépek, termek, továbbá a résztvevők szállásának és ellátásának biztosítása (Teljes háttérdokumentáció elkészítése, kivéve a számlázás), valamint a regisztráció lebonyolítása a DOSZ iroda részvételével. Mindemellett folyamatos kapcsolattartás a DOSZ ezen rendezvényért felelős elnökségi tagjával és irodavezetőjével.
  • A konferencia programjának komplett elkészítése (szekciók beosztása, időpontjainak, termeinek és a szekcióvezetők személyeinek kijelölése)
  • Szponzorok felkutatása és bevonása a rendezvényre
  • Kísérő kulturális programok szervezése és lebonyolítása

A pályázati dokumentációnak a következőket kell tartalmaznia:

  • a rendezvényt megvalósító szervezet rövid bemutatása; 
  • a rendezvény koncepciója; 
  • a rendezvény programjának részletes leírása; 
  • a rendezvény tervezett és az illetékes intézményi vezető által jóváhagyott részletes költségvetése, az árajánlatok csatolásával; 
  • a pályázó intézmény szándéknyilatkozata a pályázatban foglalt kötelezettségek vállalását illetően.

A rendezvény finanszírozása a DOSZ elnöksége által, a résztvevők számára megállapított regisztrációs díjakból, a DOSZ további bevételeiből, illetve a fogadó intézmény és céges források bevonásával történik.

Budapest, 2019. június 01.

Szabó Péter s.k.
elnök