Oxford, Cambridge és London magyar doktoranduszaival találkoztunk

A DOSZ fontosnak tartja, hogy a Kárpát-medencén kívül élő fiatal magyar kutatókkal is aktív kapcsolatot alakítson ki, erősítse a közösséghez tartozást és a szakmai-tudományos együttműködéseket. Az angliai út célja a további együttműködések megalapozása volt.

2022. május 30. és június 1. között a DOSZ a Digitális Jólét Programmal együttműködésben látogatott el Nagy-Britannia három, a magyar hallgatók és doktoranduszok között is kiemelt érdeklődésre számot tartó városba, Oxfordba, Cambridge-be és Londonba. A DOSZ középtávú céljai közé tartozik, hogy a Kárpát-medencén kívüli doktoranduszokkal, fiatal kutatókkal is intenzív kapcsolatot alakítson ki, illetve őket közösségbe szervezze, összekösse a Magyarországon tanulmányokat folytató doktoranduszokkal.

A látogatást több fél éves előkészítő munka előzte meg, amely során 2021 decemberében online tartottunk fórumot Magyarország Londoni Nagykövetségének támogatásával, ezt követően ismét a Nagykövetség által szervezett rendezvényen vehettünk részt személyesen 2022 februárjában.

Az első utunk Oxfordba vezetett, ahol az egyetemen fogadtak bennünket. A megbeszélésen részt vettek doktoranduszok, fiatal kutatók és professzorok is, ahogy változatos volt az összetétel abban a tekintetben is, mennyi ideje élnek Angliában: a néhány évtől a több évtizedig nyúlik az angliai tartózkodás. A résztvevők szerint ugyan sok különbség van a két ország doktori képzése között, a nemzetközi szakmai együttműködések azonban minden területen kiemelten fontosak. Szóba került a Brexit hatása a magyar hallgatók jelenlétére, a nyelvismeret hazai fejlesztése együttműködések által, illetve a külföldi magyar doktoranduszok bekapcsolódási lehetőségei a DOSZ tudományos osztályaiba.

Cambridge-ben is volt lehetőségünk találkozni kutatóprofeszorokkal és doktoranduszokkal is. A fiatal kutatók elmondásuk alapján eddig is igyekeztek kapcsolatokat kialakítani magyar kutatóhelyekkel, de a kapcsolati tőke hiányában gyakran falakba ütköztek, viszont szívesen vennének részt a DOSZ eseményein és a formálódó közösség építésében. A beszélgetésen az Angliában és otthon élő fiatal kutatók összekapcsolódási lehetőségei, illetve az ehhez kapcsolódási motivációk is témáink voltak.

Több londoni egyetem (UCL, King’S College, Imperial) hallgatóival, doktoranduszaival való találkozóra Magyarország londoni nagykövetségén került sor. A résztvevőknek elmondásuk szerint kevés kapcsolatuk van a magyar tudományos közeggel, de nyitottak az együttműködésre konferenciák, egyfajta mentorhálózat vagy egyéb programok keretében. A beszélgetés megerősítette a tudományterületek eltérő igényeit. A doktori képzést még meg nem kezdők rávilágítottak arra, hogy egy kialakítandó kutatói közösségbe ők is szívesen becsatlakoznának.

Utunkat a Hungarian Youth Association igazgatójával való találkozóval zártuk, amelyen a két szervezet közti eddigi együttműködés folytatásáról egyeztettünk.

Összességében elmondható, hogy a fiatal kutatók nyitottságot mutattak a közös konferenciákon, szakmai eseményeken, illetve a mindkét oldal számára előnyökkel járó online vagy jelenléti találkozókon való részvételre. Kifejezték azt is, hogy fontosnak tartanák a magyarországi kutatókkal való szorosabb kapcsolat kialakítását, illetve egy ilyen közösséghez való tartozást. Az egyetem oktatói is támogatásukról biztosítottak bennünket, mind az általuk elérhető hallgatók motiválásában, mind a szakmai-tudományos események pártolásában. A beszélgetések során érdekképviseleti kérdések is szóba kerültek, többek között a doktori fokozat elfogadásának a hazatérést és vendégtanítást megnehezítő összetett folyamata.

A találkozók megerősítették bennünk azt, hogy az Angliában élő fiatal magyar kutatók körében is megvan az érdeklődés az anyaországgal való tudományos kapcsolatok megerősítésére és a határokon átívelő magyar kutatói közösséghez való csatlakozásra.

A látogatás megszervezésében és a londoni találkozó helyszínének biztosításában kiemelt segítséget kaptunk Magyarország londoni nagykövetségétől. Külön köszönet Kumin Ferenc nagykövet úrnak és Takács-Carvalho Gábor TÉT attasénak elkötelezett munkájukért és segítségükért.