Megrendezésre került a Pázmány-kutatásról szóló évnyitó előadásunk

2020. október 8-án megrendezésre került Osztályunk évnyitó előadása a Falk1 Rendezvényközpont Barokk termében. Az évnyitó program témája Pázmány Péter esztergomi érsek születésének idei 450. évfordulójához kapcsolódott.

Az évforduló apropóján meghívott előadónk, Kanász Viktor (a PTE BTK doktorandusza és a
z MTA-PPKE Fraknói Vilmos Római Történeti Kutatócsoport tudományos segédmunkatársa) a Pázmány-kutatás kérdéses, vitatott, érdekes, valamint új részleteit mutatta be Várad, Újvár, Róma - A Pázmány-kutatás legújabb eredményei című előadásában.

Schvéd Brigitta, Osztályunk elnökének köszöntőjét követően Kanász Viktor egy historiográfiai áttekintést követően részletesen bemutatta Pázmány Péter családjának genealógiáját és a család késő középkori történetét. Előtérbe került a Pázmány-család Bihar vármegyében játszott közpolitikai szerepe, az Ártándiakhoz fűződő viszonya, valamint a Kalandos szövetségben és Fráter György szolgálatában játszott szerepe is.

Ezután kitért Pázmány Péter és Bethlen Gábor viszonyára, valamint a prímás és a Bethlenek közötti rokoni kapcsolatra is. Az előadás második felében Pázmány ifjúkorának fontos állomásai (születési hely, tanulmányok, szülői háttér, katolizálás), érseki kinevezése, valamint 1632. évi viharos római követjárása került terítékre, bemutatva az elmúlt években megjelent legfrissebb publikációk eredményeit. Kanász Viktor kiemelte, hogy a közeljövőben folytatódik a Pázmány-levelezés kiadása, valamint az elkezdett genealógiai kutatás is.

Köszönjük szépen a közönség érdeklődését. Szeretettel várunk minden érdeklődő egyetemi hallgatót, doktoranduszt és fiatal kutatót következő rendezvényeinkre is!