Meghívó JTO osztályülésre és workshopra

 

 

Meghívó  
 

 

Tisztelt Doktorandusz Hallgatók, kedves Kollégák!

A Doktoranduszok Országos Szövetségének Jogtudományi Osztálya a Doktoranduszok Országos Szövetségének támogatásával megrendezi az osztályüléssel egybekötött szakmai workshopját, melyre ezúton szeretnénk meghívni a kedves kollégákat!

A workshop és osztályülés időpontja: 2015. november 6.

Helyszín: Károli Gáspár Református Egyetem, Állam- és Jogtudományi Kar (1042 Budapest, Viola u. 2–4.).

Programterv

14:00 – Workshop

16:00 - Kávészünet

16:15 – Osztályülés

17:30 – Vacsora

A workshop tematikája két részből áll.

 

Az első rész témája a jogalkotás és jogalkalmazás legaktuálisabb változásainak és kérdéseinek megvitatása. a PhD hallgatók naprakészek legyenek a saját kutatási területükön kívül eső jogszabályi változásokkal valamint jogalkotási, jogalkalmazási irányokkal is.

A második rész központi témája a doktoranduszok tevékenységének kulcseleme, a kutatás. E körben megvitatjuk a jelen lévők kutatási témáját és kutatásuk jelenlegi állását. Megosztjuk továbbá egymással a kutatásmódszertani kérdéseket és kutatáshoz használatos metódusokat.

A workshop célja egyrészt a doktoranduszok közötti együttműködés elősegítése, valamint a tapasztalatok megosztása, amely előirányozza a kutatások gördülékenyebben haladását, kapcsolatépítést és az esetleges kutatási, tudományos előmeneteli nehézségek könnyedebb leküzdését, megoldási javaslatok keresését.

A workshop másik célja, hogy a doktoranduszok naprakészek legyenek a saját kutatási területükön kívül eső jogszabályi változások valamint jogalkotási, jogalkalmazási irányok tekintetében is, így elősegítve a szakmai látókör szélesítését és a komplexebb gondolkodásmód kialakítását, erősítését.

Az Osztályülés határozatképességéhez az aktív tagok felének jelenléte szükséges. Amennyiben az aktív tagok fele nem tud részt venni, az ülést 16:30-ra hívom össze, melynek határozatképessége a megjelent aktív tagok számától független.

A rendezvényre minden érdeklődőt szeretettel várunk!

Amennyiben jelenlétével megtiszteli rendezvényünket, úgy kérjük, hogy azt legyen kedves jelezni legkésőbb november 1-ig az alábbi e-mail címre: sapiedit89@gmail.com

 

Tisztelettel és baráti üdvözlettel:

 

 

dr. Sápi Edit
Elnök