Meghívó a DOSz Küldöttgyűlésére

  Tisztelt Küldöttgyűlési Tag!

 

 
A Doktoranduszok Országos Szövetsége (továbbiakban: DOSz) 2015. évi III. Küldöttgyűlését 2015. november 28. napján, szombaton 10:00 órától tartja a Szent István Egyetemen
(2100 Gödöllő, Páter K. u. 1., Kollégium „B” épület, Gorka terem). Az ülésre ezúton tisztelettel meghívom!
 
Az ülés tervezett napirendje a következő:
  1. Elnöki beszámoló (előterjesztő: Keresztes Gábor)
  2. Az Elnökség tagjainak beszámolója (előterjesztő: dr. Kőmíves Péter Miklós, Csapó László, dr. Fazekas Kornél, Bokor András, Gáspár Marcell, Szabó Katalin, Nemes László)
  3. A Felügyelő Bizottság tájékoztatója (előterjesztő: Körösparti Péter, FB elnök)
  4. A Doktoranduszok Országos Szövetsége 2016. január 1-től hivatalba lépő elnökének, elnökségi tagjainak és a felügyelő bizottsági tagjainak megválasztása. (Választási Bizottság)
  5.  A Doktoranduszok Országos Szövetségének 2015. évi eredeti költségvetésének módosítása (előterjesztő: Csapó László)
  6. Együttműködési megállapodások: DOSz-FDSz (előterjesztő: Keresztes Gábor)
  7. Egyebek
 
A tárgyalt napirendek fontosságára tekintettel megjelenésére feltétlenül számítok!
 
Tájékoztatom, hogy a Küldöttgyűlés határozatképtelensége esetén a testület ismételt összehívására kerül sor ugyanezen napon és helyszínen 10:30 órai kezdettel.
Tájékoztatom, hogy a megismételt Küldöttgyűlés az Alapszabály rendelkezéseinek megfelelően a jelenlévő tagok számától függetlenül határozatképes, azonban az Alapszabály 15. § (4) bekezdése értelmében tisztségviselő megválasztására vagy visszahívására nem jogosult.
Minderre tekintettel a megismételt Küldöttgyűlés napirendjére az eredeti Küldöttgyűlés napirendi pontjai formájában teszek javaslatot.
 
Budapest, 2015. november 6.
 
Tisztelettel:
 
Keresztes Gábor s.k
Elnök