Meghívó a DOSz küldöttgyűlésére

 

Tisztelt Küldöttgyűlési Tag!

 
A Doktoranduszok Országos Szövetsége (továbbiakban: DOSz) 2015. évi II. Küldöttgyűlését 2015. szeptember 30. napján, szerdán 13:30 órától tartja a DOSz székhelyén
(1062 Budapest, Bajza utca 32.). Az ülésre ezúton tisztelettel meghívom!
 
Az ülés tervezett napirendje a következő:
  1. Elnöki beszámoló (előterjesztő: Keresztes Gábor)
  2. Az Elnökség tagjainak beszámolója (előterjesztő: dr. Kőmíves Péter Miklós, Csapó László, dr. Fazekas Kornél, Bokor András, Gáspár Marcell, Szabó Katalin, Nemes László)
  3. A Felügyelő Bizottság tájékoztatója (előterjesztő: Körösparti Péter, FB elnök)
  4. A DOSz Alapszabályának módosítása (előterjesztő: dr. Fazekas Kornél)
  5. A doktori képzés (PhD/DLA) átalakításával kapcsolatos tájékoztatás (előterjesztő: dr. Kőmíves Péter Miklós)
  6. A Jogsegély-szolgálat tájékoztatója (előterjesztő: dr. Fazekas Kornél)
  7. Egyebek
 
A tárgyalt napirendek fontosságára tekintettel megjelenésére feltétlenül számítok!
 


Tájékoztatom, hogy a Küldöttgyűlés határozatképtelensége esetén a testület ismételt összehívására kerül sor ugyanezen napon és helyszínen 14:00 órai kezdettel.
Tájékoztatom, hogy a megismételt Küldöttgyűlés az Alapszabály rendelkezéseinek megfelelően a jelenlévő tagok számától függetlenül határozatképes, azonban az Alapszabály 15. § (4) bekezdése értelmében tisztségviselő megválasztására vagy visszahívására nem jogosult.
Minderre tekintettel a megismételt Küldöttgyűlés napirendjére az eredeti Küldöttgyűlés napirendi pontjai formájában teszek javaslatot.
 
Budapest, 2015. szeptember 3.
 
Tisztelettel:
 
Keresztes Gábor s.k
Elnök