Meghívó a DOSZ 2024. évi I. Küldöttgyűlésére

Ezúton értesítem, hogy a Doktoranduszok Országos Szövetsége (továbbiakban: DOSZ) 2024. évi I. Küldöttgyűlését 2024. június 12. napján, 16.00-tól tartja a
Falk1 Rendezvényház Ereky István Konferenciatermében (1055 Budapest, Falk Miksa utca 1.).

 

Az ülésre ezúton tisztelettel meghívom!

 

Napirend tervezet:

1. A DOSZ elnökének beszámolója

Előterjesztő: Molnár Dániel, elnök

2. Elnökségi tagok beszámolója

Előterjesztő: Molnár Dániel, elnök

3. A Felügyelő Bizottság tájékoztatója

Előterjesztő: Bihari Erika, a Felügyelő Bizottság elnöke

4. Döntés a DOSZ 2023. évi költségvetésének beszámolójáról

Előterjesztő: Pausits Péter, gazdasági igazgató

5. A DOSZ 2024. évi költségvetésének elfogadása

Előterjesztő: Pausits Péter, gazdasági igazgató

6. Érdekképviseleti ügyek

Előterjesztő: Molnár Dániel, elnök; Vámosi Péter, elnökhelyettes

7. Tájékoztató a tudományos osztályok ügyeiről

Előterjesztő: Csonka Diána, tudományos ügyekért és osztályokért felelős elnöki megbízott

8. Tájékoztató nemzetközi ügyekről

Előterjesztő: Bencze Norbert, nagyköveti rendszerért felelős elnöki megbízott

9. Egyebek

A tárgyalt napirendek fontosságára tekintettel megjelenésére feltétlenül számítok!

Kérem, hogy a doktorandusz önkormányzatok mandátummal rendelkező képviselői 15:30-ra érkezzenek a Küldöttgyűlés helyszínére, elegendő időt hagyva a Felügyelő Bizottság számára a mandátumellenőrzés elvégzésére.

Tájékoztatom, hogy a Küldöttgyűlés határozatképtelensége esetén a testület ismételt összehívására kerül sor ugyanezen napon és helyszínen 16.30 órai kezdettel. Tájékoztatom, hogy a megismételt Küldöttgyűlés az Alapszabály rendelkezéseinek megfelelően a jelenlévő tagok számától függetlenül határozatképes, azonban az Alapszabály 15. § (4) bekezdése értelmében tisztségviselő megválasztására vagy visszahívására nem jogosult. Minderre tekintettel a megismételt Küldöttgyűlés napirendjére az eredeti Küldöttgyűlés napirendi pontjai formájában teszek javaslatot.

 

Budapest, 2024. május 27.

Molnár Dániel s.k.

elnök

Doktoranduszok Országos Szövetsége