Meghívó a DOSZ 2023. évi I. Küldöttgyűlésére

Ezúton értesítem, hogy a Doktoranduszok Országos Szövetsége (továbbiakban: DOSZ) 2023. évi I. Küldöttgyűlését 2023. június 28. napján, 15.00-tól tartja az Óbudai Egyetem Szenátusi termében (1034 Budapest, Bécsi út 96/B).

 

Az ülésre ezúton tisztelettel meghívom!

 

Napirend tervezet:

1. A DOSZ elnökének beszámolója

Előterjesztő: Molnár Dániel, elnök

2. Elnökségi tagok beszámolója

Előterjesztő: Molnár Dániel, elnök

3. A Felügyelő Bizottság tájékoztatója

Előterjesztő: Pónusz Róbert, a Felügyelő Bizottság elnöke

4. Döntés a DOSZ 2022. évi költségvetésének beszámolójáról

Előterjesztő: Pausits Péter, gazdasági igazgató

5. A DOSZ 2023. évi költségvetésének elfogadása

Előterjesztő: Pausits Péter, gazdasági igazgató

6. Döntés a Jogsegélyszolgálat szabályzatának módosításáról

Előterjesztő: Kis Kelemen Bence, jogi ügyekért felelős elnöki megbízott

7. Érdekképviseleti ügyek

Előterjesztő: Molnár Dániel, elnök; Vámosi Péter, elnökhelyettes

8. Tájékoztató a tudományos osztályok ügyeiről

Előterjesztő: Csonka Diána, tudományos ügyekért és osztályokért felelős elnöki megbízott

9. Tájékoztató a Jogsegélyszolgálat működésével kapcsolatban

Előterjesztő: Kis Kelemen Bence, jogi ügyekért felelős elnöki megbízott

10. Tájékoztató nemzetközi ügyekről

Előterjesztő: Bencze Norbert, külügyekért és nagyköveti rendszerért felelős alelnök 

11. Egyebek

A tárgyalt napirendek fontosságára tekintettel megjelenésére feltétlenül számítok!

Kérem, hogy a doktorandusz önkormányzatok mandátummal rendelkező képviselői 14:30-ra érkezzenek a Küldöttgyűlés helyszínére, elegendő időt hagyva a Felügyelő Bizottság számára a mandátumellenőrzés elvégzésére.

Tájékoztatom, hogy a Küldöttgyűlés határozatképtelensége esetén a testület ismételt összehívására kerül sor ugyanezen napon és helyszínen 15.30 órai kezdettel. Tájékoztatom, hogy a megismételt Küldöttgyűlés az Alapszabály rendelkezéseinek megfelelően a jelenlévő tagok számától függetlenül határozatképes, azonban az Alapszabály 15. § (4) bekezdése értelmében tisztségviselő megválasztására vagy visszahívására nem jogosult. Minderre tekintettel a megismételt Küldöttgyűlés napirendjére az eredeti Küldöttgyűlés napirendi pontjai formájában teszek javaslatot.

 

Budapest, 2023. június 13.

 

Molnár Dániel s.k.

elnök

Doktorandusz Országos Szövetsége