Meghívó a DOSZ 2022. évi Tisztújító Küldöttgyűlésére

Ezúton értesítem, hogy a Doktoranduszok Országos Szövetsége (továbbiakban: DOSZ) 2022. évi Tisztújító Küldöttgyűlését 2022. december 11. napján, 10:00-tól tartja a Falk1 Rendezvényház Ereky István Konferenciatermében (1055 Budapest, Falk Miksa utca 1.).

Az ülésre ezúton tisztelettel meghívom!

Napirend tervezet:

1. A DOSZ elnökének beszámolója

   Előterjesztő: Molnár Dániel, elnök

2. Elnökségi tagok beszámolója

   Előterjesztő: Molnár Dániel, elnök

3. A Felügyelő Bizottság tájékoztatója

   Előterjesztő: Berki Gábor, a Felügyelő Bizottság elnöke

4. A DOSZ 2023. január 1-én hivatalba lépő elnökének megválasztása

   Előterjesztő: Felügyelő Bizottság

5. A DOSZ 2023. január 1-én hivatalba lépő elnökségi tagjainak megválasztása

   Előterjesztő: Felügyelő Bizottság

6. A DOSZ 2023. január 1-én hivatalba lépő Felügyelő Bizottság tagjainak megválasztása

   Előterjesztő: Molnár Dániel, elnök

7. A DOSZ alapszabályának módosítása

   Előterjesztő: Dr. Kis Kelemen Bence, jogi ügyekért felelős alelnök

8. Érdekképviseleti ügyek

   ElőterjesztőPónusz Róbert, általános elnökhelyettes

9. Tájékoztató a tudományos osztályok ügyeiről

   Előterjesztő: Dr. Csonka Diána, tudományos ügyekért és osztályokért felelős elnöki megbízott

10. Tájékoztató a Jogsegélyszolgálat működésével kapcsolatban

   Előterjesztő: Dr. Kis Kelemen Bence, jogi ügyekért felelős alelnök

11. Tájékoztató nemzetközi ügyekről

   Előterjesztő: Pató Viktória Lilla, nemzetközi ügyekért felelős alelnök; Bencze Norbert, nagyköveti rendszerért felelős elnökségi tag

12. Tájékoztató a doktori képzést érintő minőségbiztosítással kapcsolatos aktualitásokról

   Előterjesztő: Dr. Vámosi Péter elnökségi tag; Nemes László elnöki megbízott

13. Egyebek

A tárgyalt napirendek fontosságára tekintettel megjelenésére feltétlenül számítok!

Kérem, hogy a doktorandusz önkormányzatok mandátummal rendelkező képviselői 9:30-ra érkezzenek a Küldöttgyűlés helyszínére, elegendő időt hagyva a Felügyelő Bizottság számára a mandátumellenőrzés elvégzésére.

Tájékoztatom, hogy a Küldöttgyűlés határozatképtelensége esetén a testület ismételt összehívására kerül sor ugyanezen napon és helyszínen 10.30-as kezdettel. Tájékoztatom, hogy a megismételt Küldöttgyűlés az Alapszabály rendelkezéseinek megfelelően a jelenlévő tagok számától függetlenül határozatképes, azonban az Alapszabály 8. § (4) és (5) bekezdése értelmében tisztségviselők és a Felügyelő Bizottság tagjainak megválasztására vagy visszahívására nem jogosult. Minderre tekintettel a megismételt Küldöttgyűlés napirendjére a tisztségviselők és a Felügyelő Bizottság tagjainak megválasztásához kapcsolódó napirendek kivételével, az eredeti Küldöttgyűlés napirendi pontjai formájában teszek javaslatot.

Budapest, 2022. november 23. 

 

Molnár Dániel s.k.

elnök

Doktoranduszok Országos Szövetsége