Meghívó a Doktoranduszok Országos Szövetsége 2023. évi Tisztújító Küldöttgyűlésére

Ezúton értesítem, hogy a Doktoranduszok Országos Szövetsége (továbbiakban: DOSZ) 2023. évi Tisztújító Küldöttgyűlését 2023. november 26. napján10:00-tól tartja a Márton Áron Szakkollégium Színház termében (1037 Budapest, Kunigunda útja 35.).

 

Az ülésre ezúton tisztelettel meghívom!

 

NAPIREND TERVEZET:

1. A DOSZ elnökének beszámolója

   Előterjesztő: Molnár Dániel, elnök

2. Elnökségi tagok beszámolója

   Előterjesztő: Molnár Dániel, elnök

3. A Felügyelő Bizottság tájékoztatója

   Előterjesztő: Pónusz Róbert, a Felügyelő Bizottság elnöke

4. A DOSZ 2024. január 1-én hivatalba lépő elnökének megválasztása

   Előterjesztő: Felügyelő Bizottság

5. A DOSZ 2024. január 1-én hivatalba lépő elnökségi tagjainak megválasztása

   Előterjesztő: Felügyelő Bizottság

6. A DOSZ 2024. január 1-én hivatalba lépő Felügyelő Bizottság tagjainak megválasztása

   Előterjesztő: Molnár Dániel, elnök

7. Érdekképviseleti ügyek

   Előterjesztő: Vámosi Péter, általános elnökhelyettes

8. Tájékoztató a tudományos osztályok ügyeiről

   Előterjesztő: Csonka Diána, tudományos ügyekért és osztályokért felelős elnöki megbízott

9. Tájékoztató nemzetközi ügyekről

   Előterjesztő: Bencze Norbert, külügyekért és nagyköveti rendszerért felelős alelnök

10. Tájékoztató a Jogsegélyszolgálat működésével kapcsolatban

   Előterjesztő: Kis Kelemen Bence, jogi ügyekért felelős elnöki megbízott

11. Tájékoztató a doktori képzést érintő minőségbiztosítással kapcsolatos aktualitásokról

   Előterjesztő: Nemes László, elnöki megbízott

12. Egyebek

 

A tárgyalt napirendek fontosságára tekintettel megjelenésére feltétlenül számítok!

Kérem, hogy a doktorandusz önkormányzatok mandátummal rendelkező képviselői 9:30-ra érkezzenek a Küldöttgyűlés helyszínére, elegendő időt hagyva a Felügyelő Bizottság számára a mandátumellenőrzés elvégzésére.

Tájékoztatom, hogy a Küldöttgyűlés határozatképtelensége esetén a testület ismételt összehívására kerül sor ugyanezen napon és helyszínen 10.30-as kezdettel. Tájékoztatom, hogy a megismételt Küldöttgyűlés az Alapszabály rendelkezéseinek megfelelően a jelenlévő tagok számától függetlenül határozatképes, azonban az Alapszabály 8. § (4) és (5) bekezdése értelmében tisztségviselők és a Felügyelő Bizottság tagjainak megválasztására vagy visszahívására nem jogosult. Minderre tekintettel a megismételt Küldöttgyűlés napirendjére a tisztségviselők és a Felügyelő Bizottság tagjainak megválasztásához kapcsolódó napirendek kivételével, az eredeti Küldöttgyűlés napirendi pontjai formájában teszek javaslatot.

Budapest, 2023. november 3.

Molnár Dániel s.k.

elnök

Doktoranduszok Országos Szövetsége