Meghívó a DOSZ 2021. évi I. küldöttgyűlésére

Tisztelt Küldöttgyűlési Tag!

Ezúton értesítem, hogy a Doktoranduszok Országos Szövetsége (továbbiakban: DOSZ) 2021. évi I. Küldöttgyűlését 2021. június 11. napján, 14.30 -tól tartja a
Falk1 Rendezvényház Ereky István Konferenciatermében (1055 Budapest, Falk Miksa utca 1.).

Az ülésre ezúton tisztelettel meghívom!

napirend tervezet:

 1. A DOSZ elnökének beszámolója

Előterjesztő: Molnár Dániel, elnök

 1. Elnökségi tagok beszámolója

Előterjesztő: Molnár Dániel, elnök

 1. A Felügyelő Bizottság tájékoztatója

Előterjesztő: Berki Gábor, a Felügyelő Bizottság elnöke

 1. Döntés a DOSZ 2020. évi költségvetésének beszámolójáról

Előterjesztő: Pausits Péter, gazdasági igazgató

 1. A DOSZ 2021. évi költségvetésének elfogadása

Előterjesztő: Pausits Péter, gazdasági igazgató

 1. Érdekképviseleti ügyek

Előterjesztő: Molnár Dániel, elnök; Pónusz Róbert elnökhelyettes

 1. Tájékoztató a tudományos osztályok ügyeiről

Előterjesztő: Csonka Diána, tudományos ügyekért és osztályokért felelős alelnök

 

 1. Tájékoztató a Jogsegélyszolgálat működésével kapcsolatban

Előterjesztő: Kis Kelemen Bence, jogi ügyekért felelős alelnök

 1. Tájékoztató nemzetközi ügyekről

Előterjesztő: Pató Viktória Lilla, nemzetközi ügyekért felelős alelnök

 1. Tájékoztató a DOSZ országos rendezvényeivel kapcsolatban

Előterjesztő: Molnár Dániel, elnök; Liska Fanny, elnökségi tag

 1. Tájékoztató a Kooperatív Doktori Programról

Előterjesztő: Tóth Zoltán, elnökségi tag

 1. Tájékoztató a Scientia et Securitas és az Y.Z. folyóiratokról

Előterjesztő: Molnár Dániel, elnök

 1. Tájékoztató a Fiatal Szakértői Rendszerről

Előterjesztő: Csonka Diána tudományos ügyekért és osztályokért felelős alelnök

 1. Egyebek

 

A tárgyalt napirendek fontosságára tekintettel megjelenésére feltétlenül számítok!

 

Kérem, hogy a doktorandusz önkormányzatok mandátummal rendelkező képviselői 14:00-ra érkezzenek a Küldöttgyűlés helyszínére, elegendő időt hagyva a Felügyelő Bizottság számára a mandátumellenőrzés elvégzésére.

 

Tájékoztatom, hogy a Küldöttgyűlés határozatképtelensége esetén a testület ismételt összehívására kerül sor ugyanezen napon és helyszínen 15 órai kezdettel. Tájékoztatom, hogy a megismételt Küldöttgyűlés az Alapszabály rendelkezéseinek megfelelően a jelenlévő tagok számától függetlenül határozatképes, azonban az Alapszabály 15. § (4) bekezdése értelmében tisztségviselő megválasztására vagy visszahívására nem jogosult. Minderre tekintettel a megismételt Küldöttgyűlés napirendjére az eredeti Küldöttgyűlés napirendi pontjai formájában teszek javaslatot.

Budapest, 2021. május 25.

Molnár Dániel s.k.
elnök
Doktoranduszok Országos Szövetsége