Megalakult a DOSz Művészeti, Színház- és Filmtudományi osztálya

Május 10-én, Budapesten, a tudományos osztályok között elsőként alakult meg a Művészeti, Színház- és Filmtudományi osztály 4 egyetem 4 doktori iskolájának hallgatóiból az ELTE BTK Múzeum körúti campusán. [bevezeto_vege]
 
 

Farkas György (PPKE-BTK) Fodor Andrea (PPKE-BTK) Huszár Linda (SZTE-BTK) Laszlovszky Zsófia (MOME) Pfuscher Emese (PPKE-BTK) Tóth Viktória (PTE-BTK) Varga Márk Péter (MOME) Vámos Kornélia (PTE-BTK).


Az osztály palettáját színesíti még további két intézmény doktoranduszai (ELTE-BTK és SZFE), akik ugyan az alakuló ülésen nem tudtak részt venni, de jelezték felvételi kérelmüket az osztályba.


Az alakuló ülésre érkezők arcán izgalommal vegyes öröm volt látható, hiszen végre személyesen is találkoznak azokkal, akikkel most már hetek óta ímélben egyeztettek az osztály dolgairól. Az alakuló ülés rangját emelte, hogy jelenlétével megtisztelt Csiszár Imre, a DOSZ elnöke, és Szávay László, a DOSz elnökségi tagja. Csiszár Imre elnök úr ismertette a szervezet történetét és részletesen beszélt a DOSz aktuális terveiről, céljairól, Szávay László pedig a tudományos osztályoknak a szervezet jövőjében betöltött szerepéről és feladatairól osztotta meg gondolatait a jelenlévőkkel. Az osztály tagjai bemutatkoztak egymásnak, majd Farkas György osztályelnök beszámolt a 2013. április 27-én, a Corvinus Egyetemen tartott osztályelnöki megbeszéléséről, illetve ismertette a DOSz tudományos osztályainak ügyrendjét.


Természetesen a legizgalmasabb rész ezután következett, amikor is az előttünk álló évre vonatkozó terveinket, ötleteinket kezdtük megbeszélni. Itt derült ki és vált kézzelfoghatóvá mindannyiunk számára, hogy mennyire sokszínű az osztály tagsága, milyen sokféle lehetőség rejlik ebben a közös munkában. A többórás megbeszélés végére körvonalazódni látszott, hogy milyen lehetőségekre van szükségünk és azokat milyen formában szeretnénk elérni. Ez évi fő célunk egy olyan tudományos konferencia és összművészeti rendezvény megvalósítása 2013 végén, ami valóban kifejezi a művészeti területek doktoranduszainak nem csak tudományos kvalitását, de művészeti irányultságát is. A cél meghatározásával kezdetét is vette a munka, hogy ténylegesen elérhessük, amit terveztünk. Igaz, ez a munka most a háttérben zajlik, de folyamatosan lesznek látható jelei, amikről szeretnénk is tájékoztatni a doktorandusz közösséget. Az osztály további rendezvényeiről szintén folyamatos tájékoztatást fogunk adni.

Felelősségteljesen gondoltuk végig, hogy az osztály első évében milyen eredményeket tudunk elérni, és milyen példát mutatunk az utánunk jövők számára. Ezért a lelkesedés mellett szükség van a józanságra is, hogy a rengeteg briliáns ötletből ki tudjuk szűrni azokat, amiket nem nekünk és nem az első évben kell és lehet megvalósítani. Így nem csak számtalan eredményt, de lehetőségeket is hagyhatunk a következő évek tagságának.