Megalakul a DOSz Földtudományok Osztálya

Tisztelt Doktorandusz Hallgatók és Doktorjelöltek!
 
 
Az immáron két éve köztestületként működő Doktoranduszok Országos Szövetsége célul tűzte ki, hogy tudományos osztályokat is működtessen. Ennek eredményéül 2013-ban tizenhét osztály megalakulására már sor került, melyeket idén három új, köztük a több tekintetben is hiánypótló önálló Földtudományok Osztályának létrehívása követ.
A DOSz Földtudományok Osztályának megalakulásával lehetőség nyílik az ország különböző egyetemeinek ugyanazon tudományág doktori iskolájában tanuló doktoranduszok összefogására, ahol az önállóság és egyéniség megőrzése mellett, erőinket, erőforrásainkat összegezni tudjuk. Ennek szellemében kezdjük el a közös programok szervezését, kapcsolatok kiépítését, és a már meglévő hagyományaink őrzését, ápolását. Fontosak lennének az olyan Kárpát-medencei konferenciák szervezései, melyek a földtudományi tudományág magyar ajkú doktori hallgatóit fogják össze, továbbá nemzetközi doktorandusz konferenciák szervezése, más intézetek infrastruktúrájának megismerése.
Ezzel együtt a doktoranduszok számára lehetőséget kívánunk teremteni, hogy megismerjék a más doktori iskolákban folyó képzéseket (intézeti nyílt nap szervezése), illetve tevékenységeiket, gondolva a majdani álláslehetőségekre pl.: posztdoktori ösztöndíj/állás.Továbbá terveink között szerepel a hamarosan megalakuló Földtudományok Osztályának és programjainak széleskörű terjesztése, remélve minden doktorandusz csatlakozását, aki elhivatottságot érez tudományterülete és szakmai közössége iránt.
Feltétlen fontosnak gondoljuka közvetlen kapcsolattartást, megkönnyítve ezzel az ügyeink szervezését, melyhez remek eszközként kínálkozik pl.: a Facebook oldal, melyen már most is megtalálható az osztály.
 
 
 

Szeretettel várunk minden Földtudományi Doktori Iskolában dolgozó kollégát alakuló ülésünkön, melynek időpontja 2014. május 9. (péntek), délután 15:00, helyszíne:Budapest, ELTE TTK, Ásványtani Tanszék (1117, Budapest, Pázmány Péter sétány 1/C).

 

 
Tisztelettel:
Kis Annamária
Ph.D. hallgató
Földtudományi Doktori Iskola
ELTE TTK