Magyar elnökségi tag a Eurodocban

Dr. Bencze Norbertet, a Doktoranduszok Országos Szövetsége nagyköveti rendszerért felelős elnöki megbízottját múlt heti éves közgyűlésén Ljubljanában elnökségi taggá választotta a European Council of Doctoral Candidates and Junior Researchers (Eurodoc). 

A Eurodoc európai szinten képviseli a doktoranduszokat és a fiatal kutatókat. Kiáll a pályakezdő kutatók képzésének minőségét, jólétét és foglalkoztatási körülményeit befolyásoló szakpolitikák és környezet pozitív változásáért, illetve egy fenntartható kutatói kultúra elősegítéséért.

A Eurodoc éves konferenciáját és közgyűlését ezúttal Ljubljanában tartotta 2024. június 4. és 7. között, ahol a szervezetünket Dr. Bencze Norbert, nagyköveti rendszerért felelős elnöki megbízott, Viktor Patrik, külügyekért és kutatás-fejlesztésért felelős elnökségi tag, valamint Rawand Ben Brahim, a szervezet Nemzetközi Bizottságának vezetője képviselte.

A konferencia fókuszában az EU-13-ak uniós csatlakozása óta az akadémiai struktúrákban történt változások álltak. Központi téma volt a jól képzett, elsősorban akadémiai hátterű munkavállalóknak a tagállamok közötti egyenlőtlen áramlása, amely témában Dr. Bencze Norbert, nagyköveti rendszerért felelős elnöki megbízott is részt vett egy panelbeszélgetésben. A konferencia további célja volt a kihívások átbeszélése, illetve a jó gyakorlatok ismertetése.

A DOSZ nemzetköziesítésben végzett jó gyakorlatát Rawand Ben Brahim, a szervezet Nemzetközi Bizottságának vezetője mutatta be a konferencia résztvevői számára.

A Eurodoc éves közgyűlésén a ciklusát befejező elnökség beszámolt az elmúlt egy évben végzett tevékenységéről.

Az ülés keretében került sor a szakmai és pénzügyi beszámolók elfogadására, valamint a szervezet alapszabályának módosítására.A közgyűlés megtárgyalta a közös célokat és a következő év szakmai tervét, valamint megválasztotta a Eurodoc következő elnökségét, adminisztrációját és a munkacsoportok vezetőit is.

A hét fős elnökségbe általános elnökségi tagként megválasztásra került Dr. Bencze Norbert, nagyköveti rendszerért felelős elnöki megbízott is. Norbert korábban az ELTE EDÖK elnökeként, illetve a DOSZ Nyelvtudományi Osztály koordinátoraként tevékenykedett. 2021 óta dolgozik a DOSZ Nagyköveti rendszerének létrehozásán és megszilárdításán. Portfóliójába tartozik a külügyi kapcsolattartás nemzetközi szervezetekkel, külföldi partnerekkel, valamint a magyar tudományos diaszpóra közösségekkel. A Eurodoc egyik magyarországi delegáltjaként pedig 4 éve aktívan részt vesz az európai ernyőszervezünk munkájában.

A 2024/2025-ös akadémiai évre megválasztott elnökség:

Dr. Bencze Norbert és a megválasztott elnökség munkájához sok sikert kívánunk!