Közlemény

A Doktoranduszok Országos Szövetsége hatalmas előrelépéseket tett a doktori képzésben résztvevők érdekképviselete terén. Ennek egyik mérföldkövének tekinthető a Kulturális és Innovációs Minisztérium (KIM), valamint szervezetünk között 2022 tavaszán megkötött együttműködési megállapodás, amely meghatározta azokat az elérendő célkitűzéseket és kulcsterületeket, amelyekben a hazai felsőoktatás doktori képzése fejleszthető és hozzájárul a fiatal kutatók támogatási rendszerének megerősítéséhez.

Örömmel számolunk be arról, hogy az együttműködési megállapodásban rögzített legfőbb célkitűzéseinket teljesítettük, amelyről 2023. október 2-án sajtótájékoztatóra is sor került. 

Szervezetünk évtizedes hiányosságokra keresett és talált megoldást az elmúlt időszakban, ami több éves érdekképviseleti munka eredménye.

Elsőként kiemelendő, hogy 2024. január elsejétől bevezetésre kerül egy olyan konstrukció, amelyben – a jelenleg rendszerben lévő doktoranduszok – a teherviselés megosztásának elve alapján a doktori képzés ideje alatt az öregségi nyugdíjjogosultsághoz szükséges szolgálati időre tehetnek szert.

Szintén óriási előrelépésnek tekinthető, hogy a KIM és az Országos Doktori Tanács támogatásával, a Magyar Nemzeti Bankkal folytatott egyeztetéseknek köszönhetően mára a magyar állami ösztöndíjas képzésben résztvevő doktoranduszok ösztöndíja figyelembe vehetővé vált banki hitelek elbírálása során, ezzel megteremtődött a doktorandusz ösztöndíj hitelképessége.

A doktori képzésben résztvevők állami ösztöndíja a 2016/2017-es tanév óta változatlan összegű. Ennek a problémának a feloldását tette lehetővé az a nemrégiben megjelent jogszabály-módosítás, amely alapján az egyetemek saját hatáskörben megemelhetik a doktori ösztöndíjak mértékét. A modellváltó intézmények tekintetében az állam által az intézmények számára allokált források teszik lehetővé az ösztöndíjak megemelését. Ez a magyar felsőoktatási szektor jelentős részében járul hozzá a doktori képzésben résztvevők további anyagi támogatásához. A nem modellváltó intézmények számára pedig a Doktoranduszi Kiválósági Ösztöndíj Program jelenthet megoldást a kutatói életpálya vonzóbbá tételére.

A fenti kérdésekről részletesebb tájékoztatással jelentkezünk a közeljövőben.

Ezeken felül az együttműködési megállapodás keretei között hangsúlyt fektettünk az Új Nemzeti Kiválósági Program folytatására és megfelelő pénzügyi alátámasztására, továbbá a vállalati szektor bevonásával megvalósuló Kooperatív Doktori Program ismételt elindítására.

A felsőoktatási törvény módosítása folytán a kormányzat eltörölte a doktori képzésre felvehető személyek létszámkorlátját. A korábbi felső határt, a 2000 főt pedig a felvehető hallgatók minimum számában határozta meg. A kutatói kiválóság elősegítése érdekében a legtehetségesebb hallgatók pedig már akár az alapképzésük teljesítése után is belevághatnak a doktori képzésbe, mester szintű tanulmányaik párhuzamos folytatása mellett.

Bízunk abban, hogy szervezetünk, a Kulturális és Innovációs Minisztérium, a Magyar Nemzeti Bank és az Országos Doktori Tanács által közösen elért eredmények hozzájárulnak a kutatói életpálya vonzóbbá tételéhez és ezzel a hazai kutatói kiválóság növeléséhez. Szervezetünk továbbra is elkötelezett a doktori képzésben résztvevők nehézségeinek kezelése tekintetében és a jövőben is mindent megtesz annak érdekében, hogy az általa észlelt, valamint a hozzá becsatornázott problémák mielőbb megoldódjanak.