Közlemény - Nftv. módosítás

A Magyar Közlöny 2024/52. számában jelent meg a 2024. évi XIII. törvény az oktatási, családügyi, kulturális tárgyú és kapcsolódó törvények módosításáról. A törvény 11. része az nemzeti felsőoktatásról szóló törvény (Nftv.) több pontját módosítja, ezek között vannak a doktori képzés vonatkozásában is fontos változások.

A felvételt érintő változás, hogy a hallgató az osztatlan mesterképzési szakon folytatott tanulmányai utolsó két tanévének tanulmányaival párhuzamosan is felvehető doktori képzésre.

Passziválási kedvezményben részesülnek azok a hallgatók is, akik gyermeket vállalnak, ugyanis a gyermek születésére tekintettel a doktori szabályzatban meghatározottak szerint számukra a passziválás a komplex vizsgát követően az eddig két félév helyett már legfeljebb hat félév lehet. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy ez a doktori értekezés benyújtására nyitva álló határidőt egyelőre nem módosítja.

A kooperatív doktori program definíciója pedig kiegészült a gazdálkodás- és szervezéstudományok területével, így már ezeken a területeken is lehetőség van kooperatív doktori képzésben részt venni.

Egy további módosítással a jogalkotó létrehozta az ún. üzleti és nemzetközi közös doktori képzést.

Az üzleti doktori képzés az alkalmazott kutatásra és a gyakorlatorientált üzleti oktatásra összpontosító, szakmai tapasztalattal rendelkező hallgatók számára szervezett doktori képzés. Ebben az új doktori képzési formában a hagyományos képzéstől eltérően legalább 180 kreditet kell teljesíteni, illetve a képzési idő legalább hat félév. Mindez igaz a nemzetközi közös doktori képzésre is.

Üzleti doktori képzésre az általános szabályoktól eltérő felvételi követelmények vonatkoznak. Ilyen képzésre az vehető fel, aki mesterképzésben szerzett fokozat birtokában szerzett legalább 5 éves magas szintű üzleti vezetői gyakorlattal rendelkezik. A képzést a gazdálkodás és szervezéstudományok területén lehet megvalósítani.

Az üzleti képzés teljesítésével és értékezésének megvédésével a hallgató Doctor of Business Administration (rövidítve: DBA) tudományos fokozatot szerez.

Az Nftv. hatályos szövege ITT érhető el.