Közlemény az utolsó féléves hallgatók doktorandusz ösztöndíjának kifizetése tárgyában

A Doktoranduszok Országos Szövetsége (a továbbiakban: DOSZ) nagy örömmel számol be legújabb érdekképviseleti eredményéről.

Mint az többek előtt ismert, a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (a továbbiakban: Nftv.) nem tesz különbséget a graduális és a doktori képzés között a tekintetben, hogy hogyan alakul a félévek megoszlása. Ennek alapján az Nftv. 108. § 5. és 40. pontjai szerint a félév egy öt hónapos, míg a tanév egy tíz hónapos oktatásszervezési időszak.

Mindez sajnálatos módon a doktori képzés esetén is alkalmazandó. Ebből adódott az a probléma, hogy számos felsőoktatási intézmény jelezte, hogy nem áll módjában kifizetni az utolsó félévükben járó hallgatóknak a doktorandusz ösztöndíját, július, valamint augusztus hónapra vonatkozóan, hiszen a doktorandusz hallgatói jogviszonya a nyolcadik bejelentkezett, vagy az abszolutórium szerzéssel érintett félév végén megszűnik [Nftv. 59. § (1) bek. d) és l) pontjai].

A DOSZ észlelte a problémát és a helyzet megoldására már 2020 márciusában javaslatokat dolgozott ki, amelyeket a kormányzat elé is terjesztett. A kormányzat pozitívan fogadta a DOSZ javaslatát, így elkészíthettünk egy jogszabálymódosítási javaslatot, amelyet 2020. április 7. napján el is juttattunk az illetékes államtitkársághoz. Javaslatunkat az Országos Doktori Tanács is támogatta.

Mindez azonban nem oldotta volna meg a problémát a jelenlegi helyzetben. A helyzet megoldásában őszinte örömünkre a kormányzat rendkívül gyorsan reagált és a veszélyhelyzet során teendő egyes, a felsőoktatási intézményeket és a hallgatókat érintő intézkedésekről szóló 101/2020. (IV. 10.) Korm. rendelet megalkotásával lehetővé tette, hogy a felsőoktatási intézmények eltérhessenek az Nftv. fentebb ismertetett rendelkezésétől, ezáltal megteremtve a doktorandusz ösztöndíjak kifizetésének jogalapját [Rendelet 3. § (2) bek.].

Ezek után a felsőoktatási intézményeken volt a sor, hogy meghozzák a szükséges intézkedéseket a tömeges érdeksérelmek elkerülése érdekében. A felsőoktatási intézmények döntésének megalapozására az Országos Doktori Tanács 2020. május 20. napján felkérő levelet küldött az intézmények vezetésének, amelyet a DOSZ 2020. május 21. napján saját felhívásában is megerősített.

Végül pedig 2020. május 23. napján, Prof. Dr. Bódis József felsőoktatásért, innovációért és szakképzésért felelős államtitkár megbízásából, Dr. Horváth Zita felsőoktatásért felelős helyettes államtitkár szintén felhívta a felsőoktatási intézmények figyelmét arra, hogy éljenek a kormányzat által felkínált lehetőséggel és teremtsék meg az utolsó két hónapra járó doktorandusz ösztöndíjak intézményen belüli kifizetésének lehetőségét a szemeszter végének augusztus 31. napjáig történő meghosszabbításával.

A DOSZ korán felismerve a helyzet komolyságát olyan döntés- előkészítő és érdekképviseleti tevékenységet látott el, amely példaértékű és előremutató lehet a jövőre nézve. A DOSZ által kezdeményezett intézkedések jelentős mértékben hozzájárultak ahhoz, hogy a hallgatók nem veszítik majd el megélhetésüket a doktori képzés szempontjából talán legfontosabb időszakban, amikor a doktori értekezés megvédése áll a középpontban. Számszerűsítve mindez 361 360 Ft jövedelmet jelent minden utolsó féléves doktorandusz számára.

Bízunk benne, hogy a kormányzat elfogadja jogszabálymódosítási javaslatunkat és a következő tanévben nem kell hasonló problémával szembesülnie a doktori képzésben résztvevő hallgatóknak.

Ezúton szeretnénk megköszönni a kormányzat, az Országos Doktori Tanács, a felsőoktatási intézmények, valamint a doktoranduszok támogatását. Úgy véljük, a mostani eredmény közös sikerünk.

 

Kelt Budapesten, 2020. május 25. napján

Molnár Dániel s.k.
elnök
Doktoranduszok Országos Szövetsége

Document, eps, file, format, pdf icon